3
Bweina kukwakins nakabiyokous tut waseg, mo tut kalbaleb bitalivatus, ven watinow waseg.
2-5 Peinan gamag mwasanin tatineisina bisiwyoubus, bipwa̱kits silma̱nin ney, bikaya̱pams sinap, nag beitams kaleiwag waseg, biyyagays, bisiplaves ages timsiyas, o insiyas, nag bikalin nuwes, peinan tadadubs, nag binok nuwes, bivtokays livan, takatiginaneys tasiyas, kapasal nuwes, bipiyaves sinap kamnat. Bo bisilakods, asisinap tatineis nag bipwaloves, biga̱gasa tatineis, nag sivines Yowbad, sivines kid simwa̱sawa tatineis, tage askakin mamagina tatapwa̱louls, tage Yowbad natawtoun ipiyaves. Bweina kusina̱les gamag tasiyas.
6-7 Mwasanin tasiyas bisousiws wanuwan bunatum, silma̱nin vinay mansiyas asisinap igwey. Nalba̱lebs na̱sin, peinan vikeiyan wous ikaliwages; livan babaw binganegs, tage nag bidumwal ninous.
Ma̱wan kweiboug Danis son Damalis sivines kid bisilbwades Moses, tasiyas ma̱wan sivines kid bisilbwades sinap mounid; peinan ninous kalbaleb, nag isimounids bwein.
Gamag tasiyas singaya nuwanaw bisabwans, peinan gamag babaw mo bikakins tasiyas asisinap mamagina bala̱wein. Ma̱wan kweiboug Danis son Damalis sivines bisilbwades Moses, mo gamag babaw ikines asisinap bala̱wein.
Pawl ikaleiwag waseg Timotiy
10 Gunakatimlakay bo kukwakin, agusinap kukwakin-wan, gunaked kukwakin-wan, peinan asimounid, o akaptuleig, o asiwa̱youb, atoukum.
11 Bo kukwakin tasiyas niyagageigs, mo a̱bag igeg. Antiyok waseg, o Ikoniyam, o Lisitil. Wunsiyas ven wasigeis, singaya a̱bag igeg, tage daGuyaws mo ikatinabweig mouvit babaw wasigeis.
12 Magat kalisiy gamag tasiyas sivines asisinap beivag kamnat Yeisuw Kelis waseg, mo bigeg abes, peinan gamag mwasanin biyagages.
13 Tage tasiyas takalbalebs sisiyas tasiyas takatidividavs bikatimweis asisinap kalbaleb mwano bivakaein singay, bikatidavis gamags, peinan Seitan bo ikatidavis tasiyas.
14-15 Ya̱koum gog amsinap awoum bukuvag ma̱wan tasiyas, tage sinap to nakakatimlakeim kweiboug nukusimounid, kadiloka kutoukum sinap towen waseg. Kukwakin-wan yakamey kweiboug nakakatimlakeim ma̱wan, o ya̱koum igaw-o wagwa̱dim nukukwakin gog Yowbad inabuk. Kukin livan towen bukuligen, mo bukusimounid waseg Yeisuw Kelis, va̱gan Yowbad bikatinabweim.
16-17 Bukitab meivek-wan Yowbad anilivan; ikadiloka bitavin mo bikatimlakeids adsinaps kalbaleb waseg ya̱kids, bikidumwa̱luds mo bitakakins, va̱gan bitatawtouns sinap didumwal waseg, mo bitayakousis sinap kamnat, o bikadilokeids-wan woteta babaw bwana̱bwein; mamagina Yowbad angamag ya̱kids.