3
Pawl nawotet ven babaw gimgilis wasigeis
Mapuna akulul anitoug Yowbad waseg. Gunawotet bo isekeig silma̱nin tobwag ven gimgilis yakamiy, o nagein gog yey nases wa̱deil Yeisuw Kelis peinan.
Adok bo kuliganes butun gunawotet, Yowbad nisiwyoubug nisekeig gunawotet towen, yakamiy pinamiy.
3-4 Yowbad ansinap to kweiboug nikikawum, nagein gog bo ikamtel waseg yey; ma̱wana gunalet kakit nalel neiw; kuvinis mo kukwakins yey akakin sinapun Kelis, ma̱wan yey akakin.
Tammwayas kweiboug nag ikakins sinap towen; tage tut towen, Yowbad Kululuwan bo ikatimlakes tasiyas takaweins liva̱nen Kelis, sisiyas palopits mwasanin, mo ikakins.
Sinap towen mamagina, tobwag ven gimgilis yakamiy bweina bukukwawes Yowbad nakiyay; bweina bukuliganes liva̱nen Kelis, bukukwawes aveiyag nikatigik peinads gamag ya̱kids, o bukusiws Kelis aygan takaweins wasigeis.
Yowbad natawtoun waseg, bo isiwyoubug isekeig gunawotet va̱gan ballivan bwanabwein livan towen, liva̱nen Kelis.
8-9 O yey mamagina toul yey, a̱bus wasigeis tayakelesiys babaw; tage bo isiwyoubug isekeig gunawotet, ikayabeig aninoun tobwag ven gimgilis wasigeis allivan, alana, “Singaya Yowbad isiwyoubumiy, Yeisuw Kelis waseg”; va̱gan kid bukukwakins nanon towen tabunin youd babaw, Yowbad; peinan tut kweiboug tammwayas nag ikakins, nagein gog mo ikamtel wasigeis tayakelesiys ya̱kids.
10 Nanon Yowbad ma̱wan, va̱gan tasiyas takalleiwags kalbaleb wanakaew mo bikineids tayakelesiys ya̱kids, tut nagein, mo bikakins Yowbad ansinap kweitan kweitan.
11 Peinan nagwa̱diven nanon bo bikatinabweids ya̱kids, min-Yisleil yakamey o tobwag ven gimgilis yakamiy, daGuyaws Yeisuw Kelis waseg.
12 O Yeisuw waseg mo takapwapouts, bweina bitanekes Yowbad, peinan tasimounids Kelis waseg.
13 Kukwakins-wan peinan a̱bag igeg pinamiy yakamiy; tage awoum bigeg ninoumiy, mo bukugweys. Agumouvit towen silma̱nin balabeimiy yakamiy.
Kelis nasiwa̱youb singaya avakaein
14 Mapuna akulul wamatan Tamads.
15 Mtowen wawun kumwakum katanok katanok, takinew walba̱lab, o ven watinow; peinan Yowbad Tamads towen.
16 Anitoug Yowbad waseg Kululuwan bikimtuweimiy yakamiy, inatawtoun waseg, bikatimweis kululuwamiy bukutawtouns; peinan daGuyaws Yowbad natawtoun singaya avakaein.
17-19 Anitoug va̱gan bukusimounids waseg Kelis mo beisiw wakateimiy. Anitoug silma̱nin misiwa̱youb, va̱gan bukusiwa̱youbs amisinap babaw waseg, simiyas Yeisuw angamag babaw, mo bukukwakins Kelis nasiwa̱youb, vakaeinan, vayovan, kopkopan. Nag bitalivans, peinan singaya avakaein, nasiwa̱youb towen. Anitoug ma̱wan peinan sivinag Yowbad ansinap singaya avakaein bikatpilekeimiy mo bikadilokeimiy.
20-21 Yowbad natawtoun singaya avakaein. Kukin aveiyag bitanitoug waseg, bo ikadilok gagaba waseg bisekeid; kukin aveiyag bitanuways, bo ikadiloka youd tasiyas, peinan wanuwads iwtuwotet; yakawanan towen bivakaein tayakelesiys wasigeis, Yeisuw Kelis peinan, gudwouvaws bimimeis tut nag beikous; yakawanan towen bo bisigeg. Eimen.