TITOS
Kweiboug Pawl isek Titos nawotet va̱gan bimtakavates tayekelesiys sim Kilit waseg. Mapuna ilel nalet towen va̱gan bikakin ama̱wan bivkek biwotet beibwein pines tayekelesiys tasiyas min-Kilit.
1
Nakabsilamaw
1-4 Kalin nuwag ya̱koum Titos. Mamagina natug mounid, ya̱koum, peinan ya̱koum-vak nukusimounid Yeisuw Kelis waseg. Takatinabweid towen son Taman Yowbad bisiwyoubums va̱gan mo beitaw nuwam.
Yey Pawl, Yowbad natouwat, takawein liva̱nen Yeisuw Kelis, yey. Gunwotet silma̱nin gamag tasiyas Yowbad nikatigikes angamag tatonen. Alilabes tasiyas va̱gan bisimounids beibwein o bikakins tapwa̱loul mounid, mo binmises va̱gan biba̱nes mwamoves nag beikous. Peinan pwa̱mug-o Yowbad nilivnek ma̱wan towen. Yowbad nag biyaweid, nag. Tut gog towen mo ikamat anilivan towen. Takatinabweids Yowbad bo isekeig gunawotet va̱gan batoukum waseg anilivan towen, bageiguy angamag wasigeis.
Titos nawotet sim yagan Kilit waseg
5-6 Wotet towen silma̱nin bo nalisaweim sim Kilit waseg, va̱gan bukwambuvis wotet to nitayabweg, o ven katanok katanok waseg kukwaleiwag tayekelesiys wasigeis, kuvtow teitan sitamumug va̱gan bimtakavates tasiyas. Kweiboug akatimlakeim asisinap tasiyas tamumugwas tayekelesiys wasigeis. Awoum biva̱ges sinap kalbaleb, awoum biwwosals, kadiloka nitsiyas bisimounids waseg Yowbad; awoum nitsiyas beivag bulges kalbaleb, mamagina takakons o takapidabs tasiyas.
Tayekelesiys situwa̱veks Yowbad natouwat tasiyas, kadiloka biva̱ges asisinap beibwein. Awoum bitawlewos kaleiwag. Awoum bikavvikuns. Awoum bimwamoums wiskiy. Awoum bivvatays. Awoum bimtapwags youd babaw wasigeis.
Awoum bipiyaves bwabwal, kadiloka bisiwa̱youbs, biyama̱nums, bikaptules, bidumwal asisinap, bikamnat.
Kadiloka biyyousis sinapun Yowbad to nitaliganes, va̱gan kid bikatimlakes gamag sinap bwanabwein waseg, bilabes; o bitagagays wasigeis tasiyas asilivan kweitan-wan.
10 Peinan tasiyas tapiyaveins kaleiwag singay babaw, tabugumatuws mwasanin, mwasanin takatidavidavs. Tasiyas-vak tabwabweins momwes gamag singay babaw takapidabs tasiyas.
11 Kadiloka kugidem asilivan. Awoum kweitan sinap bisenas va̱gan bimgwayes bunatum babaw gimgilis binoyes ked kalbaleb. Ikatidavis geg mo bikwayes sivavag.
12 Gum-Kilit teitan, min-Kilit tasiyas sipalopit anilivan mamagina:
“Min-Kilit asibabaw tayyaweids, takalbalebs, tabgumats, tagoveks, ma̱wana bulawud tasiyas.”
13-14 Anilivan towen mounid. Mapuna amlivan tawtoun bukuguyes mo bisimounids bwein daGuyaws waseg. Kadiloka bipiyaves minYudiy sitaleiliw o bipiyaves-vak sikaleiwag tasiyas tapiyaveins sinap.
15 Toubweins wasigeis youd babaw bwanabwein. Tage tasiyas tapiyaveins Yowbad nakaleiwag asisinap bikibik, nag aveiyag bwein biba̱nes, peinan ninous bikibik.
16 Ilansa, “Yakamey kakakin-wan Yowbad,” tage siwotet kweitan, singaya kalbaleb; takapidabs. Ta-ma̱wan biwotets bwein.