^
Jut
A Dor Vaamaravazang
Naaguna Xatkatong Fatalamin Nim Siaana Amun Maravas Faagit
Naaguna Rur Dikdik Pana Ainaxam Paazaaiang
A Wisfaaruiang Ka Waan Sin Nakmai