5
Timotiꞌke Dootuuꞌnupoong Baumaraang-pinaꞌ Nkovuriainaꞌ
Enang teing dootuuꞌnupoong ninka eeꞌ tampaꞌ otoriai: Pankareuꞌ iooꞌeriaꞌ otoai, teka tamung banainge tampaꞌ nauerimatoai daumaraang-pinaꞌ noruꞌeri. Eeꞌnoko nemaaꞌ daaraꞌmainkaang-pinaꞌ nkoverimatoai. Napoꞌ maniiꞌ pankareuꞌ daukorovo-pinaꞌ nkoveriai, eeꞌnoko neraiꞌ daꞌmarikaampi-pinaꞌ noruꞌeri pakueriai, orakaꞌ noruꞌdaravaꞌ.
Naaroonku Tanatavaariiꞌnaang Nau-antavuriainaꞌ Timotiꞌke
Naaroonku ataꞌoinku masikeng piaaruꞌnuka-pinaꞌ noruꞌerimatoai. Teing naaroonku biurukaaꞌpoꞌnupoong, niiꞌnooꞌ biiꞌdompenku, teing ninka siperiko pakuaariaing dootuuꞌnung aarumo bareariainaꞌ nakantu paku-koong, biumaraang makuꞌaarima tampaꞌ tareaaruꞌnung-koo. Kumponinge temuriiꞌ aarumo tampaꞌ oovumaung. Teni naaro masikani tampampimai teni baka otomai, sipuinani bakaang noruꞌ Kumponing-koo narung-koo eeꞌnoko baitoari otomai kunsiarama muunga eeꞌnoko doonga. Teka teni niiꞌnani mono baka noruꞌaramai teni booꞌ, bane teie mono domantooꞌ otong. Botoverima naueriai aing kapooꞌnanka niiꞌninge orakaꞌ minkuaariꞌneenga. Tee naning bakanamuiaang tarevuriaung eeꞌnoko baruꞌnooꞌ bakanava pava, tee eeꞌnara penkemparing bakaang masikaꞌanta-koo, orakaꞌ nkoaring Kumponing noruꞌaavaing-eta boong basinooꞌka.
Tauraꞌperiaukaꞌ naning naaro miring siꞌkoo naaroonku biikanavitu-koong deeru-koo mareꞌ ˜narung-taa kivora divuꞌuai, niiꞌnooꞌ amutemuꞌke nampeesiaramai. 10 Eeꞌnoko miring siꞌkoo makosi teni tampani, tampaꞌ nkoaramai tampaamai, teni-pinaꞌ toireꞌ pankaꞌantavurimai-pinaꞌ, onkeonkeꞌ bauko-pinaꞌ, Kumponing bakaning meekupoong kauꞌ duuꞌpevurikoꞌnani-pinaꞌ isipoꞌketa poroko, unaa-antavurimai-pinaꞌ, tampaꞌnko narung-koo matauari otomai-pinaꞌ. 11 Teka tauraꞌperereriaukaꞌ naroꞌka deeru-koo teing naaroonku mareꞌ makosiaavaing, neraiꞌariri noruꞌ nampeesi-koo otoꞌneeng Karistooꞌ sipai. 12 Teeꞌ nkoarima maraka-anta-ita totoꞌparima kiimata-koo-nupoong deempariꞌneeng. 13 Temuriiꞌ naaroonku tee kakaruaꞌnuka deemparimaing, pava kantenuka; eeꞌnoko kakaruaꞌ narung deeaꞌ, tee aaꞌnong: ukuusi baukonukai, papuraankaꞌanta nkonuka, eeꞌnoko minku-koo makosi deeaing minkuaamaing. 14 Teeꞌkoo naaroonku mmeꞌ neraiꞌariri otoroining napoꞌ nampeesiariaing maroamaang, toireꞌ paravaariainaꞌ, biikanava pava tareaavai, eeꞌnoko doona avompiaukaꞌ tooꞌdenunge barakosiꞌmuriꞌneenga. 15 Niiꞌninge Sietaniꞌ siompai teeꞌ pooariruꞌnung-koo teeꞌ naurampimang. 16 Nanie manikumai Karistooꞌ masikaꞌantavumaie teemuiaang-koo nani manikuma naaro otoi dei tee, tenie tare-koo makosi teni naaro. Teeꞌ nkovuaing deekoꞌ tee teing-koo niiꞌning dootuuꞌnupoong-koo baruꞌ mankiꞌoroaukaꞌ naaroonku masikeng tareaarima.
Dootuuꞌkoo Urantanuka Pakuaavaꞌnaang Nau-antavuriainaꞌ Timotiꞌke
17 Teing dootuuꞌkoo urantanuka dootuuꞌ tampaꞌ tareaarimaing nantoonge napoꞌ mooꞌke deto mooꞌaariaing makosi, baruꞌnooꞌ teing poreꞌoromaing daankiaarima eeꞌnoko nau-antavaarikooꞌ. 18 Daari Meekunge teeꞌ nariꞌ minkuvui otong, aaꞌpui otong,
“Boromakaꞌkoong muring daiꞌeriaukaꞌ uiteꞌkoong˜ sinang kauꞌke keꞌdeeꞌkoo botoverima, tee-koo uiteꞌkoo maaꞌkuainaꞌ.” (Boto 25:4)
Napoꞌ aaꞌpui otong,
“Naning mintoomparavainge mooniꞌ nauꞌka nkavuaing.” (Boontu 19:13; Boto 24:14-15)
19 Naninge niiꞌnung dootuuꞌkoo urantanung tuumpivuko taaraveaukaꞌ baka, teka kenaankai deekoꞌ, niiꞌnooꞌ beenaumoi koontoꞌ ooaara makosi. 20 Eeꞌnoko tee tautaueriko teeꞌ nariꞌ nkoariri otoroaing deekoꞌ sirapoꞌke naueriaing napoꞌ teeꞌ nkoaavaukaꞌnung ookarai ooaara avoreaavainaꞌ. 21 Kumponinge oomuresioꞌ, Jiisuuꞌ Karistooꞌ naankai eeꞌnoko koosinunanka miruꞌniiꞌnankai ninge daꞌ koontoꞌ nauramaang: Pankaing tuumpiaamanaꞌ minkunaa tampaꞌ tasiꞌpeaꞌ deekoꞌ daꞌdeng makuꞌeaukaꞌ, eeꞌnoko orakaꞌnko daꞌmarang-aapea dakaꞌpeaukaꞌ.
Timoti Baka-koo Tanatavaravainaꞌ Minkunaa
22 Eeꞌnoko napoꞌ tee naning dootuuꞌkoo uranta deeng-anta-koo taꞌninaꞌ meekaꞌantaveaukaꞌ tankaꞌ panteꞌema. Tutung tasiꞌpeaing arekeeꞌ oroꞌ aung naning, orara deekoꞌ daꞌkoo pareꞌaraꞌneeng. Daka tanatararavai domang kiiroraaꞌdari otoainaꞌ. 23 (Eeꞌnoko daka tanata-koo minkuama aaꞌdamaꞌnaang: Baruꞌ ntong narung naieaukaꞌ, uaininaruꞌ okiꞌnaruꞌnaꞌ naikimaatoainge, keꞌde pakuruainaꞌ amutemuꞌke siiparomaung-koo.) 24 Teka aaꞌdansinaꞌ naning masikaꞌ tampara tasiꞌpera deekoꞌ meekaꞌanta-koo makosi, nka tampaꞌ baakeenevera. Niiꞌning biikaang orakaꞌnko aꞌnooꞌ aaꞌnaꞌ oroꞌparamaung teing kiimata-kooning tasiꞌantamurima, teka niiꞌning biikaang orakaꞌnko damaꞌke oroꞌparamaung-koo teeꞌ. 25 Eeꞌnoko tampaꞌ nkoning teeꞌke, niiꞌning aaꞌnaꞌ oroꞌning eeꞌnoko niiꞌning bakuꞌniiꞌning, teka bakuꞌariri otorokotaaꞌ teing napoꞌ koontoꞌ siraꞌpariaing damaꞌke.