Aneꞌ Keneꞌka-naneꞌ
PIITAI
Daarivuuꞌnaneꞌ
Tampara Aarumo-koo Biaꞌantamarira Oreng Biikaang Kara Sirakaapuampiai
1
(1:1–3:18)
Baito-koo Kani-antarariaing
Aung tee aneꞌ karavoto˜ ninge Saimoniꞌ Piitai daariamang Jiisuuꞌ Karistooꞌ bakaang botovotonaaꞌke, eeꞌnoko tee bakaang kara-okomui-nka ning. Diiꞌ eeꞌning daarirerompimang tee aung amuriiꞌ masikaꞌanta niiꞌpinaꞌ nariꞌ otoꞌderurining Jiisuuꞌ Karistooꞌ bakaang aarumo koontoꞌkoo kuunge oko-antamuruꞌnung, eeꞌnara niikaang Kumponing eeꞌnoko Domang-anta. Tee biraanke eeꞌnoko mooa diiꞌkoo beremparavaing Kumponing tampaꞌ kenkumperi otoriko eeꞌnoko tee niikaang ovoring Jiisuuꞌ. Aiꞌ tee tee niiꞌke tee tampaꞌ kenkumpampiko teie tee teieta bakaang iriꞌ pankaing-eta ookara kapooꞌnanka makosinaꞌ amuriaing tampaꞌ domamariri siompampiaing-koo. Aiꞌ teie bakaang meenasi eeꞌnoko bakaang tampara aarumo niiꞌ ninka nariꞌ oroꞌanta-koo bokumuruꞌ. Eeꞌnoko teeꞌ nkomurima teing bakei pankeng avuavuꞌnanka mooꞌdopa amuruꞌ tero maraka-antamuruꞌning. Kansiꞌ bakaang deraꞌketa mmarumpiaꞌnaang amuruꞌ, tero karaaꞌampiko doomamurikoꞌnung-eta bera Kumponing-pinaꞌ nariꞌ datamori oꞌnoriai. Teeꞌkoo eeꞌnaꞌkoo diiꞌ aaꞌnaꞌ paararariaing diikaang masikaꞌanta ninka tampaꞌ otoꞌkoo, eeꞌnoko teeꞌ tampaꞌ otori Kumponing tampaꞌ kenkumperi otoriaing. Eeꞌnoko teeꞌ noruꞌeritaaꞌ diikaang mono bakaang pia dakaꞌperi tanatarariai. Eeꞌnoko teieta napoꞌ teeꞌ nariꞌ nko-koo pinkaꞌdariri otorimaatoai, eeꞌnoko pinkaꞌdarima Kumponing-koo arariri otoriaing. Eeꞌnoko Kumponing-koo arariri otori teing diiꞌmaikororiꞌkoo napoꞌ navurariri otoriai, eeꞌnoko teeꞌ navurariri otoritaaꞌ piaa oroꞌantaverimatoai. Eeꞌkoo, teing aing aarumo oroꞌantaveri otoaing deekoꞌ eeꞌnoko diiꞌkoo berempari otoai, teinge tee diiꞌ tanataruriaing tamung sinangropanuka iriꞌ oꞌdariꞌneeng-koo tee Ovoring Jiisuuꞌ Karistooꞌ noruꞌeri. Aiꞌ tee naning aing eeꞌning otoꞌevuaukaꞌnung tee kaputuꞌ, noruꞌ apukung, eeꞌnoko noruꞌuaꞌ otong teie tee urikeng oreng aarumonanka-ita kiiroraaꞌantavuuꞌnaꞌ. 10 Teeꞌkoo, diiꞌ mmaikoriꞌ, okoꞌokoruriaing tee Kumponinge miruꞌduri bokururuꞌnung taaꞌniꞌantarariri. Teeꞌ eeꞌnaꞌ nkorariaining deekoꞌ diiꞌ teing duaꞌdariaukaꞌning. 11 Eeꞌnoko diiꞌ teing maneenaꞌ onkeonkeꞌduriaing teka eeꞌnooꞌka paning-koo niikaang Ovoring Domang-antai Jiisuuꞌ Karistooꞌke teeꞌ nariꞌ taremurimato-ainooꞌka.
Tampara Doorenang Masikeeari Otoinaꞌ
12 Teeꞌkoo ninge maroita uatepa noruꞌantarampimatoaing diiꞌ teing aing ookara kapooꞌnanka naurampimaing, bane diiꞌke noruꞌerioꞌ eeꞌnoko tee kara masikung otoꞌderurimaung-koo imaꞌdariri otorikooꞌ. 13 Eeꞌ noruꞌamaang, makosi ninge diiꞌ enang ning aung mono ninka oꞌnoitaaꞌ tee ninge diiꞌ tante-antarampimatoai napoꞌ noruꞌantarampima. 14 Ninge eeꞌ noruꞌansitaaꞌ: Batei tee nkaang mono tontaꞌuainaꞌmung dueꞌari otong teeꞌ nariꞌ niikaange Ovoring Jiisuuꞌ Karistooꞌke naumuuꞌnaꞌ. 15 Teeꞌkoo ninge aaꞌnaꞌ tautaurampimang ning tenkenanko tee diiꞌ makosiri otoriainaꞌ aing kapooꞌnanka napoꞌ noruꞌkoo batei piaroriaining-koo. 16 Niikaang Ovoring Jiisuuꞌ Karistooꞌ iriꞌ ninka pouꞌnaꞌkoong minkunaa naurampiruꞌnung kumponaang-koo biꞌaravaꞌ, nantoonge aavamaari minkuaapeuꞌning-koo, teka niiꞌke tee niikaange dutai ooampiruꞌnung minkuampimaung teeꞌ meenasi ninka daurarong˜ otomanooꞌketa neramparuꞌnaꞌ. 17 Aiꞌ tenang teie tee pankaing-anta eeꞌnoko meenasi Bauma Kumponing-eta nkavuko teie auronge narunge karavuuꞌ teketa paning-eta daurarompari bakaang meenasi oroꞌantavumanooꞌketa eeꞌ minkuvuma,
“Aung tee nnuring ninge piaavamaung. Eeꞌnara-koo ning tampaꞌ dotumaramaung.” (Maatiuꞌ 17:5)
18 Aung kara anaare niiꞌke paning-eta poko taaravampiruꞌ, aiꞌ niiꞌ teing tee ninka nariꞌ oꞌnoruꞌning teke meekamii-koo. 19 Eeꞌnoko nakaro-nupoong˜ urikupoong biikaang kara Jiisuuꞌke dupe-antavuioꞌ aaꞌnaꞌ masikung oroꞌparioꞌ kompampiri otong niikaang kara puring-anta-koo. Diiꞌ tee noruꞌ eꞌmaniri otoriaing tee-koo biikaang kara-koo tee-pinaꞌ araka mutaananooꞌke arakavaramaung-pinaꞌ noruꞌeritaaꞌ bera taneꞌpuko tee maatara daaꞌaravainooꞌke basi diikaang domang-koo. 20 Tutunaꞌ tee aung tasiꞌperira eꞌmaniriaing Daari Meekung-koo: Ookara kara Daari Meekung-koo nakaro-nupoonge tarampeeaakoꞌning˜ teing nantoonge biiꞌka siraꞌkoo makosi deeaing. 21 Aiꞌ nanaare otoaꞌ naninung pia-ita tavoꞌkuuꞌnaare Daari Meekung-koo, teka Tanuaang Meekunge karantavuriko˜ Kumponing-eta nantoonge minkuaama daariaakoꞌ.