Aneꞌ kenaanka-naneꞌ
TESALONAIKAꞌnupoong
Paulaꞌke Daarievuruꞌnaneꞌ
Kara Baavootunanka Aneꞌkooning
1:1 Paulaꞌke Doong Asi-koo Nau-antavuruꞌnaꞌ
3:1 Paulaꞌke Botovuruꞌnaꞌ Teing Mintoong-koo Kontevoromaing Daaꞌaariiꞌnaang
Paulaꞌke Doong Asi-koo Nau-antavuruꞌnaꞌ
1
(1:1–2:17)
Tee ning Paulaꞌ. Sailas naankai Timoti pakumuresitaaꞌ daarirerompimang diiꞌ Kumponing eeꞌnoko Ovoring Jiisuuꞌ Karistooꞌ beekaning dootuuꞌnupoong Tesalonaikaꞌke otorimaing. Maikoriꞌ Kumponinge biraankeruri mooa ninka otoriiꞌnaang. Biraanke eeꞌnoko mooa diiꞌkoo otoaing Kumponing Niuma-itaing eeꞌnoko teieta Ovoring Jiisuuꞌ Karistooꞌ.
Paulaꞌke Tampara Tampuuꞌnaꞌ Kumponing-koo Tampaꞌ Donkonaioꞌ Oovurira
Mmaikoriꞌ ee, niiꞌke tee nauꞌka tampara tampampimaung Kumponing diiꞌkoo. Teeꞌ nariꞌ makosinaꞌ nko-koo, aiꞌ diikaang masikaꞌanta tampaꞌ dupui otomaung-koo, eeꞌnoko tee diikaang piaa diiꞌka bereng-antaverimaung-koo. Teeꞌkoo niiꞌ doturotumarimaung siraꞌanta-koo Kumponing bakaning dootuuꞌnupoong-koo osi kantenaꞌ. Nauarampimaung diiꞌ purintariri eeꞌnoko baitorariri otorimaung-koo tenang nantoonge turantaarima poreꞌantaraariko.
Kumponinge Niiꞌ Simpeꞌmurimaung Aarumo Koontoꞌkoo
Aung eeꞌnara taaꞌniꞌanta Kumponing aarumo koontoꞌkoo simpeꞌanta-koong, aaꞌnoko teie nerirurimang makosi-antaruriiꞌnaang tee-koo bakaang muuꞌkoo kuung beꞌkoo baike ninka kaviꞌerimaung-koo. Teka teie enang kiimata makosinaꞌ maamu-antavui otong teing-koo nantoong diiꞌ orakaꞌ nkoraarimaing-koo, meroꞌanta-koo. Tee taaꞌniꞌanta napoꞌ eeꞌ oroꞌ: Teie aaꞌ niiꞌ orakaꞌ nko-nko-ita unaa-anta amurima diiꞌ napoꞌ unaa-antaruriainge poreꞌanta toraꞌperimaing, teꞌmung Ovoring Jiisuuꞌ tavoꞌaravainaꞌmung; Teka tee tavoꞌaravaing paning-eta teing ninka bakaning koosinung˜ purintoꞌnanka ninka ntaꞌ aaꞌnaꞌ urumpari mero-anta-koo teing Kumponing noruꞌaavaing eeꞌnoko teing Ovoring Jiisuuꞌ bakaang kara tampara siompaavaing. Kiimata avuriaing eeꞌ oroꞌ: Ovoringe bakaang dutakanooꞌketa bataꞌuriai, bakaang iirakuta-koong meenasi ooaavaukaꞌnung eeꞌnoko orari-anta kompaavaing oparavaukaꞌnung. 10 Teeꞌ nkoaravaing teꞌmung poainaꞌmung meenasi nkavuuꞌnaang teing-etaꞌ bakaning meekupoong-eta, deto basi-antavai masikaꞌantavaamaing-eta. Diiꞌ tee-pinaꞌ teing-koo meuꞌ otoriainge aiꞌ diiꞌke tee masikaꞌantaveruꞌnung tee, kara bakaang diiꞌ naurarampirioꞌ niiꞌke.
11 Poainaꞌmung noruꞌampima niiꞌke niikaang Kumponing-koo kunsirerorompimaung diiꞌ teie dupe-antaruriiꞌnaang miruꞌduruꞌnaꞌ eeꞌnoko napoꞌ dupe-antareruriaing bakaang iriꞌke teing tampara aarumonanka eeꞌnoko nko-nkonanka Kumponing masikaꞌanta-itaning daruerimaing. 12 Teeꞌ nariꞌ tee miring niikaang Ovoring Jiisuuꞌ bakaang pankaimparaaꞌnaang diiꞌkoo kuunge, eeꞌnoko diiꞌ teeꞌ nariꞌ tee-koo, bakaang piaae makosinaꞌ niikaang Kumponing eeꞌnoko Ovoring Jiisuuꞌ Karistooꞌ.