16
Timoti Paulaꞌ Naanka Ninka Sailas Nariꞌ Nanuꞌkoo Tutumparuꞌnaꞌ
Eeꞌnoko tenaanka Deebi-navuntuꞌ beeroꞌuresi bereta Liisiraꞌnavuntuꞌkoo basiaretuꞌ. Teke naning narung Karistooꞌ siompukoꞌnung otokoꞌ miring Timoti, nani Juꞌkoonani bauring Karistooꞌ masikaꞌantavukoꞌnani, teka bauma Kirikiꞌkoong. Teinge baito-nupoong Liisiraꞌ eeꞌnoko Aikoniamiꞌnupoonge tampara tampaakoꞌ tee. Teka Paulaꞌ Timoti ninka nariꞌ nanuꞌkoo piavora bokuvuuꞌ, teketaꞌ dopaꞌ napuꞌuuꞌ Juꞌnupoong osi beeroꞌaariaining-kooning piavoroaruꞌneeng-koo, aiꞌ ookarai noruꞌai otoing tee bauma Kirikiꞌnung.
Teketa tee tenang teing osi pankenge nanaama tee kara botonang kara okovuri nkanuka eeꞌnoko Karistooꞌkoonavitu-koo urantanuka Jerusalemaꞌketa botoariruꞌnaꞌ nauaarima nanaakoꞌ teinge siompaavaꞌnaang. Teeꞌkoo dootuuꞌnupoong osi kante-koo purimpariruꞌ biikaang baito-koo, eeꞌnoko doong kante mmauꞌarikoꞌ.
Paulaꞌ Naninge Masedoniaꞌnameensiꞌnunge Bokuvuko Oovuuꞌnaꞌ
Eeꞌnoko Eesia-nameensiꞌkooninge aaꞌninge Pirisiaꞌnavaro eeꞌnoko Kalesia-navaroi tamung danto tankinauꞌ Tanuaang Meekunge orokovurioꞌ kara siraꞌkoo temeensiꞌkoo. Eeꞌnoko tenang Miisiaꞌnavaro-koo basiarira Bitinia-nameensiꞌaape doonko beꞌkoo maroariko teka Tanuaang Meekunge orokovuruꞌ teꞌ beꞌkoo. Teeꞌkoo Miisiaꞌketa danto Toroasi-navuntuꞌaape tankinaara eeꞌnoko ning Luukeꞌ teka kuneꞌmauꞌ. Eeꞌnoko teke muunga Kumponinge Paulaꞌ niiꞌnaung-koo˜ bereꞌantavuioꞌ kapooꞌ noone-pinaꞌ oovuuꞌ naninge Masedoniaꞌnameensiꞌnunge donkonura eentavarama aaꞌpuko, “Aꞌ Masedoniaꞌ pora pakumeriai.” 10 Eeꞌnoko tenang teeꞌ oovura namuꞌke taung besiꞌampiruꞌ Masedoniaꞌnameensiꞌaape kato beꞌkoong, aaꞌpampima, “Kumponinge bokumuring tee doorenang tampara teing-koo daankiampiiꞌnaang.”
Teni Liidia Pilipai-koonani Bereꞌaruꞌnaꞌ
11 Tee tee teketa Toroasi-eta aareri-koo koinampira koontoꞌ Samoteresia-namuiꞌaape kato meruꞌ, teketa napoꞌ daunaꞌmung Niapolis-navuntuꞌaape kato meruꞌ. 12 Eeꞌnoko teketa Pilipai-aape meruꞌ. Pilipai tee osi pankaing Roomaꞌnupoong okovoroi otorokoꞌning-koo Masedoniaꞌnameensiꞌkoo. Temono-koo eeꞌnamono-koo niiꞌning doong oꞌnoruꞌ. 13 Eeꞌnoko Doong Uaanaꞌmung niiꞌ temono-ita simarira damaꞌdu meruꞌ ntong siong, teꞌ eeꞌnooꞌ Juꞌnupoong kunsiaripeuꞌnooꞌpinaꞌ oroꞌnooꞌ noruꞌampiri. Eeꞌnoko teke nariꞌ baꞌnamariri manikuꞌ karavarampikoꞌ teke oosiariruꞌning.
14 Nani niiꞌ taaramuruꞌnani bakaang miring Liidia, osi Taiataira-nani. Teni baarong karompumaung baavevukoꞌnani; teninooꞌ Kumponing-koo dootuuꞌarakoꞌnani. Ovoringe eeꞌnarai domang daateꞌuioꞌ tampaꞌ baroromparuꞌnani tee-koo kara-koo Paulaꞌke minkuvuuꞌnung-koo. 15 Eeꞌnoko tenang ntong-koo minkie meekaꞌantavarara teni bakanava-koo nariꞌ otorokoꞌning ninka tenie niiꞌ aaꞌnaꞌ bokumuruꞌ aaꞌpuma, “Diiꞌke ning Ovoring masikaꞌantavansinani noruꞌmerira deekoꞌ nkanooꞌ pava-koo porira otoriaing.” Eeꞌnoko tenie deravari beꞌantamuruꞌ bakanava-koo.
Paulaꞌnaanka Sailas Kiimata-koo Sipaaretuꞌnaꞌ Pilipai-nupoonge
16 Niiꞌnaꞌmung tee napoꞌ kunsiroma-aape meriko naninge manikumai kuneꞌmuruꞌ. Teninooꞌ naning niiꞌning-koo botovotonaaꞌ otokoꞌnani eeꞌnoko maꞌnaang orarai tarampee˜antavuko kapooꞌ nkoaravaining siraꞌpukoꞌ, eeꞌnoko teeꞌ siraꞌpuko teinge tareaakoꞌninge mooꞌ pankaing nkavaakoꞌ. 17 Tenie Paulaꞌ siompui nanuma bokuma niiꞌ aaꞌmurikoꞌ, “Aing nantoong Kumponing Deto Basi bakaning botovotonaaꞌnuka diiꞌ booꞌketa mooꞌduriainaꞌ nauraarimaing.” 18 Eeꞌnoko mmauꞌ doonge teeꞌ nkoarakoꞌ teni. Teka tee-koo Paulaꞌ iirauꞌarara bereꞌarara tee maꞌnaang aaꞌpuuꞌ, “Ninge Jiisuuꞌ niiꞌ domang-anta-koo tero Pakoꞌpariꞌniiꞌ bakaang miring-koo daꞌ botoramaang ani-eta bakoraravai!” Eeꞌnoko tenang tee-koo batei-koo bakoaruꞌ.
19 Teketa tenang bakaninge tareaakoꞌninge mooniꞌ baranavung taung otoaruioꞌ ooaara teinge Paulaꞌ naanka Sailas mooꞌaareta barampaaretuꞌ kara simpeꞌdoma-aape teing-koo pankenanka-koo dutakanooꞌ. 20 Eeꞌnoko tenang teꞌ tavoꞌaareta aaꞌpaaruꞌ teing kara simpeꞌnuka˜, “Anaanka tenaanka Juꞌkoonaanka. Poreꞌantamaarima iirang-antamaarikooꞌ niiꞌ amono-nupoong. 21 Anaankai niiꞌning aarumo siong-koo naumaarimaang tee niiꞌ Roomaꞌnupoong niikaang boto totoꞌpupeuꞌning.” 22 Nantoong karingai nariꞌ pakueema tuumpiaareko tuutunang˜ taaranukai piatooronuka botoaarioꞌ mononopaꞌ dereꞌaama kiruꞌaaretuꞌ tenaanka-ita, teketa banaꞌke muraꞌaaretuꞌ. 23 Eeꞌnoko tenang mmauꞌnamuꞌpie muraꞌaarema toraꞌantavaareta teketa pava kiimatanava-koo sipaaretuꞌ. Eeꞌnoko teketa tee kiimatanava tanata nauaama aaꞌpauꞌ, “Anaanka tampaꞌ tarevereaing.” 24 Teeꞌ minkuaama botoaioꞌ teie kuung-navaro-koo sipuretuꞌ tenaanka eeꞌnoko teka koiꞌke kauꞌ eeꞌnoko bireng naroꞌke pauꞌuresi pinkaꞌuretuꞌ.
25 Teketa muunga meuꞌnamang Paulaꞌ eeꞌnoko Sailas kunsiarema kenavarekoꞌ Kumponing-koo eeꞌnoko niiꞌninge kiimata-niiꞌnukai taaravaarekoꞌ. 26 Eeꞌnoko teeꞌ kenavaresi otoko taꞌninaꞌ uꞌmiꞌ pankaing pouꞌ, pora tee pava ookutunava okoraꞌketa nariꞌ dankampuuꞌ. Teeꞌ nkoarako ookara karanaang daateꞌaruꞌ namuꞌke, eeꞌnoko ookara kapooꞌnanka nantoong daiꞌaaruꞌning dapaꞌariruꞌ. 27 Eeꞌnoko tenang teie kiimatanava tanatai tantearara kiimatanava-koong karanaananka daateꞌarioꞌ oovura bakaang bainatu barampura baka tavaraaꞌnaang nkoarakoꞌ aaꞌpuma, “Ai, teing teing kiimatanuka mmariaining!” 28 Teka Paulaꞌke aaꞌnaꞌ karoma aaꞌpuuꞌ, “Ei, Baikeraravaukaꞌ! Niiꞌ aing anke oꞌnorimaang ookara.” 29 Eeꞌnoko tee kiimatanava tanata araka nkavai porooꞌnaang botoarara kuung kuaꞌparuꞌ, eeꞌnoko avoroꞌke dankurankuꞌarama bera miinge keemparuꞌ uroꞌkanooꞌ Paulaꞌ naanka-anko Sailas. 30 Eeꞌnoko sing-antavureta aaꞌpuuꞌ, “Anaanka ee, ning arekeeꞌ nkomarako Kumponinge booꞌketa mooꞌmuaing?” 31 Eeꞌnoko tenaankai aaꞌpuretuꞌ, “Daꞌ, eeꞌnoko dakanava-kooning teeꞌ nariꞌ, Ovoring Jiisuuꞌ masikaꞌantaveriko domaang mooꞌduriaing.” 32 Eeꞌnoko tenaankai Ovoring bakaang kara nauvuretuꞌ ookara bakanava-kooning ninka nariꞌ. 33 Eeꞌnoko teie tenang eeꞌnang muunga bokuvureta pentananka duuꞌpuretuꞌ, eeꞌnoko tee namuꞌke ookara bakaning nariꞌ ntong-koo minkiarira meekaꞌantavariruꞌ. 34 Teketa tee teie bakanava-koo deto bokuvureta taamang avuretuꞌ, eeꞌnoko tee bakanava-kooning ninka nariꞌ dotuariruꞌ Kumponing masikaꞌantavauꞌnooꞌkoo.
Paulaꞌ Naanka Sailas Simpiriꞌantavaaretuꞌnaꞌ
35 Teketa taneꞌpuioꞌ teinge tuutunang taaranukai˜ piatooronuka botoaarima aaꞌpauꞌ, “Tenaanka siperereriko nanureai.” 36 Eeꞌnoko teie kiimatanava tanatai tee kara Paulaꞌkoo basi-antavuuꞌ aaꞌpuma, “Tuutunang taaranukai deeꞌ tenkenireeꞌnaang botoaarioꞌ porora naumaing, enang poreta nanireaing mooa ninka.” 37 Teka Paulaꞌke aaꞌpuruꞌ teing piatooronuka, “Neeꞌ aaꞌ tee teinge sirapoꞌka muraꞌmaaresieeng tutung niaꞌmaareaꞌ, aiꞌ neeꞌ tenaanka Roomaꞌkoonaanka. Teeꞌ nkomaareta kiimatanava-koo duaꞌmaaresieeng. Enang ee napoꞌ makenge bataꞌmaareeꞌnaang? Teeꞌ makotuaꞌ. Teinge biiꞌka porora sing-antamaareaing.” 38 Tenang piatooronukai tee aung kara teing tuutunang taaranuka nauaarioꞌ teinge tenaanka Roomaꞌkoonaanka noruꞌaareta avoreauꞌ teie dauraronge Siisaꞌke tavuriꞌneeng-koo, Roomaꞌnupoong-koonaanka tamung muraꞌaaretuꞌnung taaravura. 39 Eeꞌnoko teinge porora tenaanka-anko orakaꞌ nkoariruꞌnooꞌkoo siraꞌpariruꞌ. Teketa tenang sing-antavaaretuꞌ tenaanka eeꞌnoko temono-ita tenkenureeꞌnaang nauaaretuꞌ. 40 Tee tee enang kiimatanava-ita tenkenuretuꞌ tenaanka, bereta Liidia beeroꞌuretuꞌ. Eeꞌnoko teing baito-nupoong ooaaretuꞌnooꞌketa domang kuaaꞌantavaareta teketa tenkenuretuꞌ.