21
Paulaꞌ Aarerinankai Pareꞌarama Jerusalemaꞌaape Beuꞌnaꞌ
Tenang teing ninka siꞌnooraꞌmeerira pirunge danto tenkenampira Koosi-namuiꞌaape tankinampiruꞌ, eeꞌnoko daunaꞌmung Roodes-namuiꞌaape, teketa napoꞌ kato Pataraꞌnavuntuꞌaape. Eeꞌnoko teka niiꞌnareng aareri-nareng ooampiruꞌ Ponisia-navaro Siiria-koonooꞌaape pareꞌaraaꞌnaang otoko, eeꞌnoko tereng-koo koinampira nariꞌ meruꞌ. Tenang Saiparasi-namuiꞌ oroꞌparako mareꞌaanameng-koo otoi Siiria-nameensiꞌaape tankinampiruꞌ, eeꞌnoko Taiaꞌnavuntuꞌkoo daanto duumemariruꞌ kavonanka beꞌantavukoꞌnooꞌ terenge. Eeꞌnoko teka Jiisuuꞌ bakaning barevarenuka daaꞌarampira teke oꞌnoruꞌ ˜keꞌmunta-taa doong. Eeꞌnoko Tanuaang Meekunge Paulaꞌ kiimatavaavainaꞌ nauvurioꞌ teinge Paulaꞌ poteauꞌ Jerusalemaꞌ beꞌkoo. Eeꞌnoko tenang niikaning doong teke otoꞌkooning tankinuioꞌ niiꞌ teketaꞌ teing ninka nariꞌ danto tenkenampiruꞌ. Teing ookara biiꞌankaampi ninka eeꞌnoko biurukaaꞌ aareri-koo siꞌmaariiꞌnaang porouꞌ osi pankamono-koo damaꞌdua, eeꞌnoko piisiꞌkoo teke kinkinampira kunsimarira teke narunaꞌ narunaꞌ siꞌnooraꞌmeeruꞌ. Teketa niiꞌ aareri-koo koinampiko teing osi-aape toroariruꞌ. Aareri-koo koinampira Taiaꞌketa bera Tolemes basimariruꞌ eeꞌnoko niiꞌke teꞌnupoong baito-nupoong ooarampira tampara tampampima teke naꞌmung doong oꞌnoruꞌ teing ninka. Teketa daunaꞌmung tenkenampira Sisariaꞌnavuntuꞌkoo duumemariruꞌ, eeꞌnoko teka tee Pilipiꞌ,* Tee eeꞌnara teing ˜kenaanka-taa pakupakunuka-koong narung temuꞌ Jerusalemaꞌ otoi naaroonku-koo taamang tankaampaakoꞌning-koong. Ooveai Kara Okovuri Nkanuka 6:5. tee doorenang tampara daankivuma nanuꞌbauko, bakanava-koo koinampiruꞌ. Eeꞌnoko tee ninka teke oꞌnoruꞌ. Eeꞌnoko, tee eeꞌnara Pilipiꞌ baurukaaꞌ manikuꞌ karenaumo nampeesiariaing otoꞌevukoꞌ Kumponing-etaning tarampeearikoꞌning.
Akabasie Paulaꞌ Judiaꞌnupoong-koo Koono-antavuuꞌnaꞌ Sisariaꞌka
10 Tenang niiꞌ teke niiꞌning doong oꞌnoriko narung nakaronara Kumponing-etaing Judiaꞌnameensiꞌketa daampeto pouꞌ miring Akabas. 11 Eeꞌnoko tenang niiꞌanko poma Paulaꞌ bakaang tokoniiꞌ nkavura kauꞌ dovang bireng daiꞌarama aaꞌpuuꞌ, “Tanuaang Meekunge eeꞌ minkuvumaang: Teeꞌ nariꞌ Juꞌnupoonge teka Jerusalemaꞌka daiꞌaavaing naning narung aung eeꞌnara tokoniiꞌ okovenung, eeꞌnoko teing-koo Juꞌdeeaing-koo bireng-koo sipaavaing.”
12 Eeꞌnoko tenang niiꞌke Paulaꞌ ninka nariꞌ nanampikoꞌninge teeꞌ taaravampira teing teke otorokoꞌning nariꞌ orokoampiruꞌ tee Paulaꞌ daanto Jerusalemaꞌ bearooꞌnaang. 13 Teketa Paulaꞌke makuꞌurima aaꞌpuuꞌ, “Aming-koo diiꞌ birontarima ning domang orari-antamerimaang? Aiꞌ ning tee maamumari oꞌnong kiimata narung-koo deeaꞌ, teka booꞌkoo teeꞌ nariꞌ Ovoring Jiisuuꞌ bakaang miring-koo teke Jerusalemaꞌke.” 14 Eeꞌnoko tenang niiꞌ taaramuriaruioꞌ niiꞌke tamung doonko sipampiruꞌ aaꞌpampira, “Makosi, Ovoring bakaang pia nkoaravaing.”
Judiaꞌnupoonge Paulaꞌ Daiꞌaara Tuutunampaara Taaravauꞌnaꞌ Makuꞌuriko
(21:15–26:32)
Paulaꞌ Jerusalemaꞌ Basiarara Dootuuꞌkoo Urantanuka Kuneꞌuruꞌnaꞌ
15 Eeꞌnoko teketa niiꞌ maamumarira daanto Jerusalemaꞌaape meruꞌ. 16 Eeꞌnoko niiꞌning Jiisuuꞌ siompaakoꞌning Sisariaꞌketa niiꞌ ninka nariꞌ meruꞌ Neeson bakanava-koo tavoꞌmaariiꞌnaang tee Saiparasi-namuiꞌkoonung, tutunaꞌning Jiisuuꞌ sionuka ninka nariꞌ otokoꞌnung, tee ninka nariꞌ oꞌnoriiꞌnaang teke Jerusalemaꞌke.
17 Teinge baito-nupoonge Jerusalemaꞌ otorokoꞌninge oomaarira dotuarima onkeonkeꞌmaaruꞌ. 18 Teketa daunaꞌmung Paulaꞌ niiꞌ ninka nariꞌ meruꞌ Jeemisi-anko, eeꞌnoko ookara Karistooꞌnavitu-koo urantanuka teꞌ porouꞌ. 19 Eeꞌnoko teing-koo tampara tampura Paulaꞌke pukevui minku-antavuruꞌ teing kapooꞌnanka Kumponinge nkovuuꞌning taapoꞌnairu-koo Juꞌdeeaing-koo Paulaꞌ nanuma daankiarako.
Urantanuka Piavorouꞌnaꞌ Paulaꞌke Dootuuꞌnava Pankava Beeroꞌuuꞌnaang
20 Eeꞌnoko tenang teinge urantanukai Paulaꞌ bakaang minkunaa taaravaara teinge Kumponing pankaing-antavauꞌ. Eeꞌnoko teinge aaꞌpauꞌ tee, “Oovemaang niiꞌmaikoꞌ arekeeꞌning nantoong kokoreiꞌ otorong Juꞌnupoong-koo meuꞌke teing baito-nupoong, nka Moosesi-nung boto-ita ketaꞌkoo kontenuka. 21 Teinge eeꞌninge daꞌ daang taararauꞌ dake Juꞌnupoong Juꞌdeeaing ninka nariꞌ otoromaing Moosesi bakaang boto siꞌkoo naueriko biurukaaꞌkoong dopaꞌ napuꞌaariarooꞌnaang nauerima eeꞌnoko toomo siompaavarooꞌnaang tampeko. 22 Enang arekeeꞌ nko-koo makosi daꞌ tokontaaꞌneenga? Aiꞌ teinge tee daꞌ poinooꞌ taaravaavaꞌnaang. 23 Tee aaꞌ kapooꞌ niiꞌke naurampimatomaung nkoveaing. Niiꞌkoo teing nantoong karenaumo otoromaang biiꞌka meekaꞌpariri otoꞌkoo marakavariruꞌning. Bake-koo dueꞌurimang Moosesi-nung toomo siompai kiiroraaꞌanta eeꞌnoko boontunang tovang nkoaamanooꞌketa. 24 Bokuerira teing ninka nariꞌ nkorariai kiiroraaꞌantararima eeꞌnoko tee boontunang-koong kauꞌ karenaumo dake naroꞌka mooꞌevuriai. Teeꞌ pakueriko dapo apukaꞌpariri napuꞌarima taaꞌniꞌantavariai tee biikaang maraka-anta tee dupeaing. Eeꞌnoko teeꞌ nkorarako ookarai daꞌ noruꞌdaavaing kapooꞌ daꞌkoo minkuaamaung tee masikung deeaꞌ, teka dake daka-koo siompei otong tee boto Moosesi-nung. 25 Teka teing Juꞌdeeaing-koo baito-nupoong teing, niiꞌke karavoto daarievorompiruꞌning kakaꞌdekemarira matauampiruꞌnaꞌ taamang kumponing tositosinanka-koo dariniiꞌ eeꞌnoko ereng naiaavarooꞌnaang, bioꞌ tutung tavaama ereng dakoaavaung-koong maaꞌaavarooꞌnaang, eeꞌnoko kaukauro nkoaavarooꞌnaang.”
26 Eeꞌnoko teing urantanuka biikaang kara tampaꞌ taaravura Paulaꞌke teing nantoong karenaumo bokuvurira daunaꞌmung kiiroraaꞌantavaruꞌ teing ninka nariꞌ. Eeꞌnoko pava dootuuꞌnava pankava-koo tumparuꞌ piristiꞌnanka nauvuriiꞌnaang ˜kenaanka-taa doong tankinuko kiiroraaꞌariaing, narunaꞌ narunaꞌ kante boontuarira teing.
Juꞌnupoonge Paulaꞌ Dootuuꞌnava Pankava-ita Bataꞌauꞌnaꞌ
27 Teing-koo ˜kenaanka-taa doong-koo asiꞌnaꞌmung oparaaꞌnaang otoko teinge Juꞌnupoonge Eesia-nameensiꞌketa porouꞌninge Paulaꞌ pava dootuuꞌnava pankava-koo ooaara nantoong karinga irikung-antavaarira tee mooꞌauꞌ. 28 Bokiaama aaꞌpauꞌ, “Diiꞌ aintaang niiꞌmaikororiꞌ Isireeli-nupoonge pakumereriai. Aung tee naning ookara nantoong osi ookutunairu-koo nau-antavurimaung aing aaꞌning turang-antavurima niikaning nantoong eeꞌnoko Moosesi-nung boto eeꞌnoko ava dootuuꞌnava pankava. Baruꞌnooꞌ Juꞌdeeaing ava dootuuꞌnava pankava-koo tung-antavuriee ava meekava orari-antavuma.” 29 Aunooꞌ tee teinge tee Toropimas Juꞌdeeaing-koong Epeses-nung ooaara tee ninka otoreko teka temono-koo osi pankamono-koo daang eeꞌ noruꞌauꞌ, “Tee aunge Paulaꞌke dootuuꞌnava pankava-koo meekava-koo tung-antavuieeng.”
30 Tenang ookara nantoong osi pankaing-koo-nupoong donkonaara nariꞌ kuaꞌparira teinge Paulaꞌ mooꞌaara barantaakiauꞌ dootuuꞌnava pankava-ita taapoꞌ, eeꞌnoko karanaang namuꞌke kuꞌnumpauꞌ.
Piatooronukai˜ Paulaꞌ Tatusiꞌauꞌnaꞌ Juꞌnupoong-eta
31 Eeꞌnoko tenang teinge dupisiꞌaavaꞌnaang nkoaako tee piatooronuka-koong boreꞌ nauauꞌ ookara Jerusalemaꞌnupoong avitoitoi taatoiavariko˜. 32 Eeꞌnoko teie namuꞌke bakaning piatooronuka biikaning daakuꞌnaꞌ tarenuka ninka bokuvurira kuaꞌpariruꞌ doonko teing-aape. Eeꞌnoko tenang teinge tee piatooronuka-koong boreꞌ ooaara teing ninka bakaning piatooronuka ninka nariꞌ Paulaꞌ tavuꞌ bakeauꞌ. 33 Eeꞌnoko tenang teie tavuꞌnupoong-koong boreꞌke pora Paulaꞌ mooꞌura botoaruꞌ daiꞌaavaꞌnaang sieenai kevintai. Eeꞌnoko teie tanaꞌurima aaꞌpuuꞌ, “Aung baa? Aming nkovuinge?” 34 Teinge nantoonge karingai tee bokiaama avitoitoi minkuaakoꞌ. Eeꞌnoko tenang naampavaako teie kapooꞌ masikung nkoaruꞌnung tasiꞌpuarura tee botoaruꞌ tee piatooronuka biikanavaꞌkoo beꞌanta-koo. 35-36 Eeꞌnoko tenang paatang-koo basiarira tee koontoꞌ piaatooronukai intampaara siroonge nkavauꞌ purumpurunavinge aaꞌnaꞌ poreꞌantavaariko, teinge miatarai siompaari nanaama aaꞌpaako, “Taveriai, taveriai!”
Paulaꞌke Juꞌnupoong-koo Bakaang Baito Minkuvuuꞌnaꞌ
37 Tenang tee Paulaꞌ deto pava-koo aaꞌe-antavaavaꞌnaang dueꞌuko teꞌ piatooronuka biikanooꞌ teie Kirikiꞌnaꞌ karoma aaꞌpuuꞌ tee piatooronuka biikaang boreꞌ, “Ninge ee kapooꞌ naurampeuꞌ daꞌ?” Eeꞌnoko teie taꞌninura aaꞌpuuꞌ, “Oi, daꞌ ee Kirikiꞌnung kara noruꞌei otong? 38 Daꞌ ee tee Iisipiꞌnupoong-koong deeaꞌ tee temuꞌ Roomaꞌketa siivenkeꞌ tutumpuma nantoong karenaumo kokoreiꞌ tooreerenuka meeꞌboraꞌ sirakamaaꞌkoo beꞌantavuruꞌnung?” 39 Paulaꞌke makuꞌuma aaꞌpuuꞌ, “Ning aaꞌ Juꞌnung. Nkaang osi tee pankaing, miring Taasus, Silisia-koonooꞌ. Teka ninge tanaꞌdamaang daꞌ tauraꞌmeko aing nantoong karavaramaꞌnaang.” 40 Eeꞌnoko tenang teie tauraꞌpuioꞌ Paulaꞌ paatang-koo donkonura birenge kaꞌduu-antavurioꞌ nantoong dooroompariruꞌ. Eeꞌnoko dooroomparirioꞌ Juꞌ biikaang karai, Iiburunaꞌ, karoma aaꞌpuuꞌ,

*21:8: Tee eeꞌnara teing ˜kenaanka-taa pakupakunuka-koong narung temuꞌ Jerusalemaꞌ otoi naaroonku-koo taamang tankaampaakoꞌning-koong. Ooveai Kara Okovuri Nkanuka 6:5.