10
Urikung Boontunange Orakaꞌ Nkonanka Tontaꞌuarupeuꞌ
Moosesi-nung boto tee teing kapooꞌ tampeng damaꞌke tavoꞌkumaing-koo tamung uuꞌaaꞌ tee. Teing kapooꞌ masikeng taaꞌniꞌpoi otoromaing deeaꞌ. Teeꞌkoo teie botoi nantoong dootuuꞌarimaing dupe-antavuri biikaang pankaruntoong kiiroraaꞌantavuriarupeuꞌ amutemuꞌke teeꞌ nariꞌ boontunampariko mareꞌ kante-koo. Teeꞌ makosinaꞌ dei tee napoꞌ boontunampariaꞌ otoropeuꞌ teing teeꞌ dootuuꞌarimaing namuꞌke pankaruntoong kiiroraaꞌariri opariko, aaꞌnoko orakaꞌnkoi kuꞌmiꞌnuka mantompariarupeuꞌ. Teka temuriiꞌ boontunanankai tee tasiꞌantavuri otong nantoong biikaning orakaꞌ nkonanka tee teeꞌ nariꞌ otomaung mareꞌ kante. Aiꞌ teie erenge boromakaꞌkoong eeꞌnoko meeꞌmeeꞌ aaꞌning-koonge pankaruntoong kiiroraaꞌantavui orakaꞌ nkonanka tontaꞌkoo makosi deeaꞌ.
Teeꞌkoo tee Pakoꞌpariꞌniiꞌ, tee Karistooꞌ aꞌ kansiꞌkoo pouꞌnang dueꞌuko teie Kumponinge minkuvuuꞌ, Daari Meekunge tero minkuvuuꞌnaꞌ siompui aaꞌpuuꞌnaꞌ,
“Teing boontunananka eeꞌnoko avuavuꞌnanka-koo daꞌ tee baruꞌ piaroaꞌ, teka dake nkaang mono maamu-antameing dakaang pia nko-koo makosinaꞌ. Daꞌ boontunang-koo eeꞌnoko orakaꞌ nkonanka-koo amutemuriiꞌ darimpaamaing-koo doturaravaꞌ otong. Eeꞌnoko teeꞌ ooamira aaꞌdansing, ‘Ee aung Kumponing, maamumari moing daꞌ piaroainaꞌ nko-koo teeꞌ Daari Meekunge ning miruꞌmui botoaramanaꞌkoo.’ ” (Kena 40:6-8)
Tenaare tutunaꞌnaare Jiisuuꞌke minkuvuuꞌnaare tee teing kapooꞌnanka botoi boontunang nko-koo miruꞌuuꞌning. Tompimpura aaꞌpuuꞌ,
“Daꞌ baruꞌ piaroaung eeꞌnoko doturaravaꞌ teing boontunananka-koo, avuavuꞌnanka, tainiiꞌnanka eeꞌnoko orakaꞌ nkonanka-koo amutemuriiꞌkoo dariniiꞌnanka-koo.” (Kena 40:6,7)
Teketa napoꞌ aaꞌpuuꞌ,
“Ee aung, maamumari moing daꞌ piaroainaꞌ nko-koo.” (Kena 40:8)
Teeꞌ minkuvura teie tutunaꞌnung aarumo boontunang-koong bake-antavuuꞌ kenaanka-nung aarumo Karistooꞌke mooꞌmuriaing-koong donkong-antavuuꞌnaang. 10 Tee tee teie Jiisuuꞌ Karistooꞌke Kumponing piavouꞌnaꞌ nkovuuꞌnung-koo meekaꞌmariri oꞌnoring bakaang nko-nko nko-koo, namuꞌke ookara batei-koo bakevui baka bakaang mono boontunamparuꞌnung-koo.
Tee Karistooꞌ Bakaang Boontunang Deekoꞌ Makosi Orakaꞌ Nkonanka Tontaꞌkoo
11 Tee-koo tee tutunaꞌnung aarumo boontunang-koong-koo ookara piristiꞌnanka tee doong kante teeꞌ nariꞌ unampaama donkonai boontunamparikoꞌ orakaꞌ nkonanka tontaꞌkoo makotuaꞌnaꞌ. 12 Teka tenang Karistooꞌ orakaꞌ nkonanka-koo boontunamparuꞌnang ookutunung batei dakaꞌpui namuꞌke boontunamparara baꞌnamparuꞌ Kumponing-koo tampavine-aape. 13 Eeꞌnoko enang teke baꞌnanui nemparamaung bera tee batei Kumponinge bakaning kare-nupoong kauꞌka boonameng-koo sipuriainooꞌke basi. 14 Aiꞌ tee tee namuꞌke boontunamparara tee ookutunung batei-koo tampaꞌ makosi-antavuruꞌ teing nantoong meekaꞌpariri otoroaining.
15 Tanuaang Meekunge teeꞌke, siraꞌpuma naumuruꞌ niiꞌ Daari Meekung-koo. Tutung eeꞌ minkuvuuꞌ,
16 “Ovoringe aaꞌpumaang: Aung tee nerakung kara naroong-anta teing doong tankinuko nkoevorompaing: Ninge nkaang boto domange siong-antavarampaing. Biikaang onou-koo tee daariampainge.” (Jeremaia 31:33)
Eeꞌnoko napoꞌ daua toꞌbiiari eeꞌ minkuvuuꞌ,
17 “Teketa napoꞌ noruꞌampaukaꞌ tee biikaang orakaꞌ nkonanka eeꞌnoko boto totoꞌnanka tontaꞌevoromira.” (Jeremaia 31:34)
18 Tee tee areꞌ tokoo tontaꞌanta otoinooꞌ enang okoraꞌ otoaꞌ napoꞌ orakaꞌ nkonanka-koong boontunang nko-koo.
Enang Koontoꞌ Kumponing-anko Dueꞌ Meriaing
19 Teeꞌkoo, mmaikoriꞌ, niiꞌ teing koontoꞌ avoroꞌketa unaamorining enang, Jiisuuꞌ bakaang erenge eentamarima kuunavaro-koo Meepoꞌketa Aaꞌnaꞌ Meepoꞌ tung-koo makotumpirining. 20 Bakaang mono tee baarong meekava-koo biꞌari otokoꞌnung makosi, Meepoꞌketa Meekavaro kuꞌnumpuuꞌnaraꞌpinaꞌ. Mono tupuꞌai dupisiꞌkoo tauraꞌpurima baarong tee daꞌnava teeꞌ nariꞌ tupuꞌui keꞌmeꞌuuꞌ Jiisuuꞌke. Teie booꞌparara niiꞌ taung nerakung domang-poꞌnavung daateꞌmemuruꞌnung bera enang kapooꞌ otoaꞌ niiꞌ Kumponing-anko dueꞌ beꞌkoo bonoꞌmuripeuꞌnung. 21 Enang tee niiꞌ bakei piristiꞌ pankaing otoꞌmemuring niiꞌ Kumponing bakanarempoꞌ tanatamuri otoꞌkoong. 22 Teeꞌkoo Kumponing-koo dueꞌmariaing Jiisuuꞌnung erenge duuꞌmuriko onou tuumpimariaꞌ unaamori, eeꞌnoko niikaang mono teie ntong kiiroraaꞌke duuꞌmurioꞌ, domang-eta aaꞌnaꞌ masikaꞌantavampiri tee. 23 Napoꞌ tee pinkaꞌmariri siraꞌmariri oꞌnoriaing tee-koo biraanke okomuriaing-koo, noruꞌ paarimariaꞌ, aiꞌ teie tee maraka-antamemuruꞌnung tee koontoꞌ nkovuaing minkuvuuꞌnaꞌ. 24 Eeꞌnoko norunoruꞌeriaing tantetante-antareeriainaꞌ piaa eeꞌnoko tampaꞌnko bereng-anta-koo. 25 Naroꞌ kuneꞌ siperiaukaꞌ niiꞌning biikaang aarumo siomperi, teka iriꞌantareerimaatoai baruꞌnooꞌ doong asiꞌnaꞌmung dueꞌuko noruꞌeritaaꞌ.
Tee Kumponing Bauring Damaꞌduampiaukaꞌ
26 Aiꞌ tee aung kara masikung tutung tampaꞌ nkavampiraiꞌnange napoꞌ maroita sipampira orakaꞌ nkomarima oꞌnoriaing deekoꞌ Jiisuuꞌ bakaang boontunang nariꞌ sipampiainge, eeꞌnoko teeꞌkoo tee niiꞌnung boontunang napoꞌ orakaꞌnko tontaꞌmemuripeuꞌnung otoaꞌ. 27 Eeꞌnoko tee bakei amorompiaing nemariri toraꞌantamuriainooꞌkoo simpeꞌmurira kiimatamuriko, aaꞌnoko tee ntaꞌ iirankesiꞌke tooꞌde-nupoong opoꞌ dunkumpurima niiꞌ nariꞌ taimuriai. 28 Urikung kara naroong-anta-koo eeꞌ otong: baa tee naning Moosesi-nung boto totoꞌpukoꞌnung tee booꞌnumpoꞌ, piaa otoaꞌ, kenaankai niiꞌnooꞌ beenaumoi ooaara siraꞌpaako deekoꞌ. 29 Enang kara naroong-anta masikung-koo oꞌnori kiimata aaꞌnaꞌ pankaing tee-koo dau basinooꞌ kong-koo makosi teie naninge tee Kumponing Bauring mmeꞌupeuꞌnunge, aaꞌnunge Jiisuuꞌ bakaang ereng daang-antavukooꞌ, bane teie erenge tee kara naroong-anta pinkaꞌui tee naning meekaꞌantavuuꞌ; eeꞌnoko Tanuaang Meekung daviraaꞌukooꞌ teie piaae biraanke-antavumaung tee. 30 Aiꞌ niiꞌke tee noruꞌampiri otong tee Kumponing aaꞌpuuꞌnung,
“Meroꞌkoo tee ninge ninka meroꞌampaing.” (Boto 32:35)
Eeꞌnoko napoꞌ niiꞌnooꞌke Daari Meekunge aaꞌpuuꞌ,
“Ovoringe tee nantoong bakaning simpeꞌuriaing.” (Boto 32:36; Kena 135:14)
31 Bakei avoꞌavoroꞌ Kumponing Domantooꞌ bakaang bireng-koo niiꞌ duaꞌmaripeuꞌnaꞌkoo teie kiimata-koo teka.
Niikaang Masikaꞌanta-koo Eꞌmanampiai
32 Tutung norunoruꞌeriaing teing doong diiꞌke kara masikung taaraverioꞌ araka-antaruruꞌning. Aaꞌning diiꞌ poreꞌdorima iriꞌ oꞌdariaꞌ, arikananka toraꞌperima. 33 Niiꞌning batei-koo sirakuraꞌ pooreꞌdaarima orakaꞌ nkoraariko tauraꞌdarikoꞌ eeꞌnoko pakuererikoꞌ teing diiꞌpinaꞌ nariꞌ orakaꞌ nkoaarikoꞌning diiꞌ teing ninka nariꞌ mantontarima. 34 Aaꞌnoko teing kiimatanava-koo otorokoꞌning piaaverererikoꞌ, eeꞌnoko doturariri tamung oovererikoꞌ karikaꞌke diikaning kavonanka bakiaaꞌderaariko. Aming-koo, nnaꞌ eeꞌ tasiꞌperi teeꞌ: Niiꞌ kapooꞌ deto basi tampara otoꞌmemuring paaꞌkoo makosi deeaung.
35 Teeꞌkoo teeꞌ nariꞌ danto piikuura-nupoong otorimaatoaing eeꞌ noruꞌerima, “Mooꞌ pankaing maamuari otong niiꞌkoo.” 36 Aiꞌ diiꞌ bakei barerariaing eꞌmanui otoꞌnaꞌkoo, diiꞌke Kumponing bakaang pia siomperikotaaꞌ tee kapooꞌ maraka-antaruruꞌnung nkaveriainaꞌ Karistooꞌ poainang. 37 Kumponinge tee-koo minkuvuma Daari Meekung-koo eeꞌ minkuvuuꞌ,
“Batei okiꞌnamuꞌkoo tee naning diiꞌke nemperimaung masikaꞌ tavoꞌaraaꞌnaang. Anaꞌaravaukaꞌ. 38 Teka teing nkaning koontoꞌnuka teing masikaꞌantai puring-antavurioꞌ domampariri otoroaining, teka damaꞌdu dunkaꞌpariko deekoꞌ dotumaravaukaꞌnung teing-koo.” (Abakaka 2:3,4)
39 Teka niiꞌ teing damaꞌdu dunkaꞌpariko orari-antavuriaining deeaꞌ, aiꞌ niiꞌ teing kakeꞌiimariri masikaꞌantamariko tanuaange domang-antamurining.