20
Jiisuꞌ Booꞌketa Daaꞌaruꞌnaꞌ
Aung aaꞌ tee, tero maatanang Saandei-naꞌmung mmeꞌ taneꞌpuko, Meeriꞌ Maꞌdala-nani kuvi dakoꞌdoma nanuuꞌ, eeꞌnoko tee kuꞌnung kapang-koong diiriꞌarioꞌ karanaang-eta oovuuꞌ. Eeꞌnoko oovuraiꞌnange teni kuaꞌparuꞌ neeꞌanko, Saimoniꞌ Piita-anko eeꞌnoko ning Jiisuuꞌ baꞌmaikoꞌ. Eeꞌnoko naumurema aaꞌmuretuꞌ, “Tee Ovoring kuvi-eta nkavaing. Eeꞌnoko sipainooꞌ noruꞌampiaꞌ.” Teketa tee enang neeꞌke Piita naankai simaretaiꞌnange kuvi dakoꞌdoma kuaꞌmaresi meretuꞌ; Eeꞌnoko aaꞌnaꞌ kuaꞌmari Piita divuꞌamira kuvi-koo tutung tavoꞌmaruꞌ. Eeꞌnoko kinkinamiraiꞌnange ooantuꞌ baaronanka. Nka kuvi dakoꞌdoma tumaravaꞌ. Eeꞌnoko Saimoniꞌ Piita poraiꞌnange koontoꞌ tee kuvi dakoꞌdoma tumparuꞌ, eeꞌnoko baaronanka oovuuꞌ teꞌ tamung otoko. Eeꞌnoko tenaaꞌ baarong-nanaaꞌ Jiisuuꞌkoong boreꞌ daiꞌauꞌnanaaꞌ, tenaaꞌ oovunooꞌ otoko, niiꞌning baaronanka ninka deeaꞌ, baka kaiꞌari otoko. Teketa ning damaꞌke tumaruꞌ, eeꞌnoko ooamiraiꞌnange deekoꞌ Kumponinge booꞌketa daaꞌuuꞌnung masikaꞌantavantuꞌ. Nka neeꞌkoo mmeꞌ sirakaꞌparavaꞌ tee kara Daari Meekung-koo otoing Jiisuuꞌ booꞌketa daaꞌaravaing-koong, bane noruꞌampesi naumuruꞌnooꞌ. 10 Eeꞌnoko teketa tee neeꞌ osi toromaretuꞌ.
Jiisuuꞌ Meeriꞌ Maꞌdala-nani-anko Tavoꞌkuuꞌnaꞌ
(Mat 28:9-10; Mak 16:9-11)
11 Aung aaꞌ tee, Meeriꞌ kuvi dakoꞌdoma damaꞌdu donkonui biromparakoꞌ, eeꞌnoko biromparama kinkinura ookuuꞌ kuvi-koo kuung. 12 Eeꞌnoko teka kuvi-koo kuunga koosinunka kenaankara oovuretuꞌ kakaarai duaanavaresi, teꞌ baꞌnamparesioꞌ Jiisuuꞌkoong mono tero otouꞌnooꞌ, niiꞌnung boreꞌkanooꞌ eeꞌnoko niiꞌnung kauꞌkanooꞌ. 13 Koosinungkai˜ aaꞌpuretuꞌ, “Ani ee, daꞌ aming-koo birontaramang?” Eeꞌnoko tenie makuꞌurema aaꞌpuretuꞌ, “Tee aaꞌ ning nkaang Ovoring nkavaara tokoo sipaioꞌ, eeꞌnoko sipainooꞌ noruꞌampaꞌ.”
14 Eeꞌnoko tenie teeꞌ minkuvuraiꞌnange torotoroarama Jiisuuꞌ oovuuꞌ teꞌ donkonui otoko, nka tasiꞌpuaꞌ tenie tee Jiisuuꞌ. 15 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke aaꞌpuuꞌ, “Ani ee, daꞌ aming-koo birontaramang? Dake baa besiꞌemaang?” Tenie mintoong tarenara-pinaꞌ noruꞌuma aaꞌpuuꞌ, “Ee aung, dake nkaveing deekoꞌ ning naumeaing sipeinooꞌ, ninge mera nkavampainaꞌ.”
16 Jiisuuꞌke miring tampuma aaꞌpuuꞌ teni, “Meeriꞌ.” Eeꞌnoko koontoꞌ tee-anko toroarama tero Juꞌnupoong urikupoong biikaang karai karoma tenie aaꞌpuuꞌ, “Rabonai.” Aung miruꞌnooꞌ eeꞌ oroꞌ, Nau-anta Ovoring.
17 Jiisuuꞌke teni aaꞌpuuꞌ, “Anaꞌantameaukaꞌ, aiꞌ ning mmeꞌ Mmaꞌanko deto toromaravaꞌ. Bera mmaikoriꞌ eeꞌnoko ntaraꞌmainkaang-anko nanira naueriaing ning nanamang Mmaꞌanko eeꞌnoko diuma-anko, nkaang Kumponing-anko eeꞌnoko diikaang Kumponing-anko.”
18 Eeꞌnoko Meeriꞌ Maꞌdala-nanie niiꞌ bakaning barevare-nupoong naumurima aaꞌmuruꞌ, “Ninge ooansing Ovoring, eeꞌnoko tee kara naurampiring naumui.”
Jiisuuꞌ Bakaning Barevare-nupoong-anko Tavoꞌkuuꞌnaꞌ
(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)
19 Eeꞌnoko teꞌmung eeꞌnaꞌmung Saandei-naꞌmung muung-aapenang nava-koo niiꞌ bakaning barevare-nupoong oosimariruꞌ. Daꞌmarira oꞌnoruꞌ Juꞌkoong ovontung-koo amorompima. Eeꞌnoko tenang Jiisuuꞌ pouꞌ. Pora niiꞌkoo meuꞌ donkonuma aaꞌmuruꞌ, “Tampara, ee aing! Mooa tee diiꞌkoo otoaing!” 20 Eeꞌnoko teeꞌ minkuvuraiꞌnange bakaang bireng nau-antamuruꞌ eeꞌnoko mantoꞌnang. Eeꞌnoko niiꞌ bakaning barevare-nupoong bakei aaꞌnaꞌ dotumariruꞌ Ovoring ooampira. 21 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke napoꞌ aaꞌmuruꞌ, “Mooa-poꞌnupoong otoriaing. Mmaꞌke ning botomuuꞌnaꞌ ninge diiꞌ botorampimang.” 22 Teeꞌ minkuvura domaange niiꞌ uupumurira aaꞌmuruꞌ, “Tanuaang Meekung nkaveriaing. 23 Diiꞌke nantoong biikaning oreng aarumo tontaꞌevurereriko tontaꞌari otoaing, eeꞌnoko diiꞌke tontaꞌevurereriaruko tontaꞌaravaꞌ otoainge.”
Toomasie Jiisuuꞌ Oovura Masikaꞌantavuuꞌnaꞌ
24 Narung niiꞌkoong Kivora-ita Kenaanka-koong Toomasi, niiꞌnooꞌ Pauroong tampampikoꞌnung niiꞌ ninka otoaruko Jiisuuꞌ pouꞌ. 25 Eeꞌnoko niiꞌke nauampima aaꞌpampiruꞌ, “Niiꞌke Ovoring ooampiring.” Toomasie makuꞌmurima aaꞌmuruꞌ, “Ninge niiri-koong taamu ooamparura bireng-koo, napoꞌ tankaꞌ dusiꞌamparura niirie tupuꞌuuꞌnung-koo taamu-koo, eeꞌnoko nkaang bireng matoꞌnang-koo dusiꞌamparura deekoꞌ ninge masikaꞌantavampaukaꞌnung.”
26 ˜Beenang-taa doong tankinuioꞌ napoꞌ niiꞌ ookara bakaning barevare-nupoong naroꞌmarira oꞌnorikoꞌ pava-koo kuung, Toomasi nariꞌ. Bane kuꞌnung pinkaꞌarioꞌ Jiisuuꞌ niiꞌkoo meuꞌ donkonura aaꞌmuruꞌ, “Mooa-poꞌnupoong otoriaing!” 27 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke Toomasi aaꞌpuuꞌ, “Dakaang bireng aꞌ dusiꞌeai, eeꞌnoko nkaang bireng oomeai. Bireng tovoroꞌdarara aꞌ ning-koo mantoꞌnang-koo dusiꞌeai. Noruꞌ keekooꞌkoong bakerarara masikaꞌanta otoꞌderui otoai.” 28 Toomasie makuꞌuma aaꞌpuuꞌ, “Keei, nkaang Ovoring eeꞌnoko nkaang Kumponing Daꞌ!” 29 Jiisuuꞌke aaꞌpuuꞌ, “Daꞌ ee ning oomera masikaꞌantameng? Nka biraankenanka masikeng teing nantoong oomaavaꞌ masikaꞌantamaavaining.”
Aung Buuku-koong Okoraꞌnooꞌ
30 Eeꞌnoko tee, Jiisuuꞌke niiꞌning oovuning taaꞌniꞌanta nkovuuꞌ niiꞌke bakaning barevare-nupoonge ooampirioꞌ aung-koo buuku-koo daariaravaꞌ. 31 Aing daariampirining otomaung diiꞌke masikaꞌantaveriiꞌnaang Jiisuuꞌ tee Kumponinge Pakoꞌpariꞌniiꞌ niiꞌ domang-anta-koo, Kumponing Bauring eeꞌnara. Eeꞌnoko tee, teeꞌ masikaꞌantaverima diiꞌ domaang-poꞌnupoong otoriiꞌnaang bakaang miring-koo.