8
Teing Maniiꞌ Jiisuuꞌkoo Barearima Pakuaakoꞌning
Teketa dueꞌka Jiisuuꞌ osi pankeng-kooninge eeꞌnoko poraꞌkooninge nanuuꞌ daankiarama eeꞌnoko nauvurima tee doorenang tampara tee muuꞌ Kumponing bakaang-koong; Eeꞌnoko teing nanaiꞌketa kenaanka nariꞌ, bakaning barevare-nupoong, eeꞌnoko niiꞌning manikuꞌ nariꞌ teie unaa-antavuruꞌning tanuaananka oreng-eta eeꞌnoko siipananka-ita; Aaꞌning: Meeriꞌ Maꞌdala-nani, maꞌnari ˜kenaanka-taa bataꞌuruꞌnani; eeꞌnoko Joana, teni Siusa baꞌaang, tee Eerotiꞌ bakaang pava tarevukoꞌnung; eeꞌnoko Susana eeꞌnoko napoꞌ niiꞌning manikuꞌ mmauꞌ biikaning mintoong-eta taamang avaarikoꞌ nariꞌ nanaama.
Keenkeeng Nkovumaung-koong Minkunaa Dikitoꞌ
(Mat 13:1-9; Mak 4:1-9)
Eeꞌnoko tenang nantoong karinga avuntevuntuꞌketa Jiisuuꞌanko naroꞌariruꞌnang teie mirumiruꞌke nau-antavurima aaꞌpuuꞌnung, “Naning mintoong-koo sinang tanka-koo nanura tankavuko aaꞌnouꞌ: niiꞌning sinang taung-koo duaꞌariruꞌ, eeꞌnoko teka nantoonge mmemmeꞌaaruꞌ kauꞌke eeꞌnoko barenankai depeto porora tunturavauꞌ. Eeꞌnoko niiꞌning sinang kapang-koo dau duaꞌariruꞌ eeꞌnoko dupurira teke maraꞌorouꞌ tompaꞌ otoaruioꞌ. Eeꞌnoko niiꞌning tooꞌmurintaaꞌ otoroinooꞌ meuꞌ duaꞌariruꞌ, eeꞌnoko nariꞌ dupurira tooꞌmurintaaꞌke iinkenevuuꞌ tee keenkeeng. Eeꞌnoko niiꞌning kansiꞌ pankauanooꞌ duaꞌarira teke dupuruꞌ eeꞌnoko sinang biꞌuruꞌ daakuꞌnaꞌ ookara-ita.” Teeꞌ minkuvura enang bokuma aaꞌpuuꞌnung, “Diiꞌ punkang-poꞌnupoong deekoꞌ enang taaraveriai!”
Kuunooꞌ Tee-koo Mirumiruꞌkoo
(Mat 13:10-23; Mak 4:10-20)
Eeꞌnoko tenang bakaning barevare-nupoonge niaꞌaama aaꞌpaioꞌ, “Aung kara dikitoꞌ miruꞌnooꞌ aming?” teie aaꞌpuuꞌ, 10 “Kumponinge diiꞌ bakaang kara pinkaꞌerimaing tauraꞌduruꞌnung makensiꞌnung-koo miruꞌnooꞌ noruꞌeriiꞌnaang tee-koo bakaang muuꞌkoo nkoaramanaꞌ, teka teing niiꞌning kara dikitoꞌ narunge nauaramaung aaꞌnoainaꞌ:
‘Ooaama ooaavaukaꞌ, taaravaama taaravaavaukaꞌ.’ (Aisaiaꞌ 6:9-10)
11 “Enang kara dikitoꞌ miruꞌ aung: Tee sinang tee Kumponing bakaang kara. 12 Teing taung duaꞌariruꞌning miruꞌnooꞌ aung: Niiꞌning nantoonge kara taaravaako Sietaniꞌke poma pariꞌurikooꞌ tee kara biikaang domang-eta, maroita, masikaꞌantavaara domampariꞌneeng-koo. 13 Teing kapang-koo duaꞌariruꞌning miruꞌnooꞌ aunge: Niiꞌning nantoonge kara taaravaama dotuariri kompaamaung, teka imaꞌariaꞌ. Batei okiꞌnamuꞌkoo masikaꞌantavaakooꞌ eeꞌnoko parapaara poko namuꞌke biikaang baito orariarakooꞌ. 14 Teing tooꞌmurintaaꞌkoo kuung duaꞌariruꞌning miruꞌ aunge: Niiꞌning nantoonge kara taaravaama beroko amutemuriiꞌke iinkenevurimaung aaꞌninge noruꞌ mankiꞌnankai, kavonankai eeꞌnoko doturotunankai kansiꞌkooninge. Eeꞌnoko biikaang sinang natasiꞌ. 15 Eeꞌnoko teing kansiꞌ pankauang-koo duaꞌariruꞌning miruꞌnooꞌ aunge: Niiꞌning nantoonge tee kara taaravaama imaꞌai kompaakooꞌ tunsi paakavariaꞌ domang tampara ninka. Eeꞌnoko teing teeꞌ nariꞌ purimpariri otoroaining bera sinang biꞌuriai.”
Araka Boong Siꞌkoo Tampaꞌ Deeaꞌ
(Mak 4:21-25)
16 Teeꞌ nauvurira Jiisuuꞌke napoꞌ aung mirumiruꞌ nauvuruꞌ, “Naninge araka paroꞌura utaue dakaꞌpuarupeuꞌ niiꞌnooꞌ batanang-koo boong sipuarupeuꞌ, teka sirang batanang-koo panteꞌupeuꞌ teing tumpariaininge araka ooaavaꞌnaang. 17 Ookara kapooꞌ enang makempari otomaing damaꞌ siraꞌanta-koong. Eeꞌnoko ookutuning kapooꞌ nopaꞌariri otomaing teing damaꞌ dapaꞌnumpoꞌ. Nantoonge taaravaara noruꞌaavai. 18 Teeꞌkoo tarerariaing diiꞌ taaraverimaing. Tee naning taaravura oroꞌantavuaing Kumponinge napoꞌ niiꞌning nauvuaing, eeꞌnoko baa tee taaravura oroꞌantavuaukaꞌnung pariꞌuaing tee araka otoꞌevuing-pinaꞌ noruꞌui otoing.”
Jiisuuꞌ Baukorovo Makosinuka Baata?
(Mat 12:46-50; Mak 3:31-35)
19 Teketa teꞌ Jiisuuꞌ baukorovo porouꞌnung tee oo-koo, teka tee-anko basi-koo makosiaavaruuꞌ karingai itoaioꞌ. 20 Eeꞌnoko teinge Jiisuuꞌ taaravaakoꞌninge nauaama aaꞌpauꞌnung: “Daukorovo damaꞌdu donkonai daꞌ oo-koo piavoromang.” 21 Teka teie aaꞌpuruꞌnung teing, “Teing ninge nkoꞌ eeꞌnoko ntaraꞌmainkaang makosinuka teing Kumponing bakaang kara taaravaama nkoaamaing.”
Jiisuuꞌke Piong Eeꞌnoko Pirung Taroro-antavuuꞌnaꞌ
(Mat 8:23-27; Mak 4:35-41)
22 Niiꞌnaꞌmung Jiisuuꞌke bakaning barevare-nupoong aaꞌpuruꞌ, “Nuaruꞌka amenkaꞌkoo pakoꞌmariai.” Teketa bakaasi-koo aaꞌearira tenkenauꞌ. 23 Teketa beroma Jiisuuꞌ aasiꞌkoo duaꞌaruꞌ. Eeꞌnoko piong pankaing pouꞌ depeto teruꞌkoo, eeꞌnoko ntonge maantoꞌukoꞌ minki-antavuuꞌnaang-pinaꞌ nkovuma. 24 Eeꞌnoko teinge berora Jiisuuꞌ tanteauꞌnung aaꞌpaama, “Ovoring, Ovoring, niiꞌ enang keꞌnuruꞌmariiꞌnaang!” Eeꞌnoko tee tantearara piong eeꞌnoko tee booꞌa iꞌnuiꞌnung teing teka akaꞌpuretuꞌ, eeꞌnoko teke bakeareta pirung koontoꞌ tarorovuuꞌ. 25 Teketa teie makuꞌurima aaꞌpuuꞌ, “Diiꞌ ee niꞌninka oꞌnori ning baitomeriaꞌ?” Eeꞌnoko teing avoreaama taꞌninauꞌnung biiꞌka kareaama aaꞌpauꞌ, “Aung eeꞌnung baa naning? Aaꞌninge taaravaakooꞌ: piong eeꞌnoko ntong botovuriko.”
Jiisuuꞌke Maꞌnarie Kurumaaꞌniiꞌ Taare-antavuuꞌnaꞌ
(Mat 8:28-34; Mak 5:1-20)
26 Teketaꞌ teinge Kaaleliꞌnameng-eta tee nuaruꞌ bakaasie pakoꞌaara Kerasaꞌnameng-koo tavoꞌariruꞌ Kaaleliꞌnameng ninka bariꞌeeresi otoinameensiꞌkoo. 27 Eeꞌnoko teketa kansiꞌkoo siarako naninge Jiisuuꞌ kuneꞌuuꞌ osi pankamono-koonge maꞌnari-poꞌnunge. Mmauꞌ namuꞌpie koriaakoꞌ. Sieenai daiꞌaama nantoonge tanatavaakoꞌ, kauꞌkoo apasikaꞌ kaki-antavaama; 28 Teka tee daiꞌnisi totoraꞌpaara maꞌnarie meeꞌboraꞌ sirakamaaꞌaape beꞌantavauꞌ. Teke pankaroong kuvinanka-koo otokoꞌ booꞌnuka dakoꞌdomai, pava-koo deeaꞌ, eeꞌnoko simpenoiꞌ otokoꞌ. Teie naninge Jiisuuꞌ kuneꞌuko Jiisuuꞌke tee maꞌnaang nauvuuꞌnung teieta bakoaraaꞌnaang; 29 Eeꞌnoko Jiisuuꞌ taaravura tee bokuma boonko duaꞌarara kinkinuuꞌnung Jiisuuꞌkoo uroꞌkanooꞌ, eeꞌnoko aaꞌnaꞌ karoma aaꞌpuuꞌ, “Jiisuuꞌ, dake arekeeꞌ nkomeeꞌnaang ning, Kumponing Deto Basi Bauringe? Eentamaramaang dake ning toraꞌantameaukaꞌ.”
30 Jiisuuꞌke niaꞌuma aaꞌpuuꞌ, “Daꞌ miring baa?” Eeꞌnoko teie aaꞌpuuꞌ, “Karinga.” Mmauꞌ maꞌnarie kurumaaꞌauꞌnung-koo teeꞌ. 31 Eeꞌnoko teing nuuꞌariruꞌnung maꞌdinku˜nooꞌ duaꞌkoo botovuriarooꞌnaang. 32 Eeꞌnoko teketa dueꞌke mmauꞌ pooroꞌnavontu meruꞌarima otorokoꞌ mii-koo navete-koo. Eeꞌnoko teing maꞌnari oreng Jiisuuꞌkoo eentavarikoꞌ tumpariiꞌnaang pooroꞌnavontu-koo. Eeꞌnoko teie tauraꞌpuruꞌ. 33 Tee tee tenang maꞌnari naning-eta bakoarira pooroꞌnanka-koo tumpariruꞌ, eeꞌnoko tevontu pemue doonko kooꞌariruꞌ nuaruꞌkoo bera keꞌnuruꞌariruꞌ teke.
34 Tenang teing pooroꞌ bauꞌaarikoꞌninge ooaara kapooꞌ nkoaruꞌnung, mmariauꞌ teing, eeꞌnoko aung eeꞌ oroꞌ basiarioꞌ doorenang avitoitoi bereng-antavauꞌ. 35 Teketa nantoong berouꞌnung ooaavaꞌnaang tee kapooꞌ nkoaruꞌnung. Eeꞌnoko Jiisuuꞌanko porora tee naning kuneꞌauꞌ maꞌnari teieta tenkenauꞌnung Jiisuuꞌkoo kauꞌkanooꞌ baꞌnanuioꞌ duaanavari eeꞌnoko noruꞌ matauari. Eeꞌnoko teing avoreauꞌ. 36 Eeꞌnoko teinge ooauꞌninge tee niiꞌning nauaarikoꞌ Jiisuuꞌke taare-antavuuꞌnaꞌ tee naning maꞌnarie kurunkeauꞌnung. 37 Teketa tee ookara nantoonge Kerasaꞌnameensiꞌkooninge dueꞌke otorokoꞌninge niaꞌauꞌnung Jiisuuꞌ teing-ankoita tenkenuuꞌnaang pankainge avoroꞌke aporoꞌurioꞌ teing. Teketa tee napoꞌ bakaasi-koo aaꞌearuuꞌ toroaraaꞌnaang. 38 Teie naninge maꞌnarie sipauꞌnunge niaꞌuuꞌnung Jiisuuꞌ nariꞌ otoreeꞌnaang tee ninka, teka teie potevuuꞌnung aaꞌpuma, 39 “Dakanooꞌ osi tororarara tasiꞌantaveriaing Kumponinge baruꞌ deepoꞌ tampaꞌ nkoruinaꞌ.” Eeꞌnoko tee teketa tenkenura doorevurima nanuuꞌnung ookutunamono-koo teke osie Jiisuuꞌke baruꞌ deepoꞌ tampaꞌ nkovuuꞌnaꞌkoo.
Jiisuuꞌke Jairus Baurang Daaꞌuuꞌnaꞌ Eeꞌnoko Niiꞌnani Ereng Take-antavuuꞌ
(Mat 9:18-26; Mak 5:21-43)
40 Teketa Jiisuuꞌ nuaruꞌke kato avetekaꞌkoo toroarako nantoong karingai onkeonkeꞌauꞌnung nempai otoko poioꞌ. 41 Eeꞌnoko teka narung naning tee-anko pouꞌ miring Jairus, pava dootuuꞌnava tanatanuka-koong narung, eeꞌnoko Jiisuuꞌanko kauꞌkanooꞌ kinkinura eentavaruꞌ bakanava-koo pava-koo pooꞌnaang. 42 Aung tee baurang nani masikani otoꞌevukoꞌnung, teni mareꞌ kivora-ita kenaanka pankaꞌnooꞌkoo, teni eeꞌnani okiꞌnaruuꞌkuioꞌ.
Jiisuuꞌ teni oo-koo beko nantoong karingai paampaꞌaakoꞌ itoveema. 43 Eeꞌnoko teke nani manikuma otokoꞌ tarumatearakoꞌnani mareꞌ kivora-ita kemareꞌka-koo, aaꞌnani nankaiꞌnanka-koo ookara bakaang boorinang oꞌsiiviuꞌ, teka niiꞌnarai taare-antavuaꞌ. 44 Teni Jiisuuꞌkoo damaꞌdu pora komparuꞌnung bakaang mononopaꞌkoong-koo kainuꞌkoo, eeꞌnoko namuꞌke ereng takevuuꞌ. 45 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke aaꞌpuuꞌ, “Tee baie ning komung?”
Tenang ookara penkempariko Piitai aaꞌpuuꞌ, “Ovoring, daꞌ karingai kororai daꞌkoo iimparimang.” 46 Teka Jiisuuꞌke aaꞌpuuꞌ, “Niiꞌnunge naninge taarevooꞌnaang komuioꞌ iriꞌ ning-eta tee-koo pareꞌarako mantompamira teeꞌ minkuamaang.”
47 Eeꞌnoko tenang teni manikuma bakuꞌaravaruuꞌnung noruꞌarara teni dankurankuꞌarama pora kinkinuuꞌnung tee-koo uroꞌkanooꞌ, eeꞌnoko ookara nantoonge taaravaioꞌ siraꞌparuꞌnung arekeeꞌ komparuꞌnaꞌ eeꞌnoko namuꞌke taarevouꞌnaꞌ. 48 Eeꞌnoko Jiisuuꞌke aaꞌpuuꞌ teni, “Ani ee, domang kuaaꞌdoi otoaing. Daꞌ dakaang baitoi taareroinani. Mooa ninka naniaing.”
49 Tenang teni ninka karoresi otoko narung naning pouꞌnung tee naning pava dootuuꞌnava-koo pankaing bakanava-ankoita. Pora aaꞌpuuꞌnung, “Daurang booꞌparing. Nau-anta tamung poreꞌantaveaukaꞌ.” 50 Teka Jiisuuꞌke taaravura tee aung nauvuma aaꞌpuuꞌ, “Aroreaukaꞌ, masikaꞌantaveko naroꞌ teni taarevooꞌnaang.”
51 Eeꞌnoko tenang tee pava-koo pora teie niiꞌning tauraꞌpuriaruuꞌ kuung tung-koo, teka Piita eeꞌnoko Jooni eeꞌnoko Jeemisi dovang eeꞌnoko baumararing tenie tauraꞌpuruꞌ. 52 Eeꞌnoko ookara birong-nupoong biromparima aiꞌnontuꞌariko oovurira aaꞌpuruꞌ, “Birontariaukaꞌ, aiꞌ ani teni booaꞌ, teka tamung aatumaang.”
53 Eeꞌnoko teinge benkempauꞌ tee, mono patorompuuꞌ aaꞌnani noruꞌai. 54 Teka bireng teni-koong kompura teni bokuma aaꞌpuuꞌ, “Tootoꞌ daaꞌdaravai.” 55 Eeꞌnoko bakaang tanuaang tenang toroaruꞌ eeꞌnoko teni deto iꞌamparuꞌ namuꞌke. Eeꞌnoko kapooꞌ nai-koong avureeꞌnaang nauvuretuꞌ. 56 Eeꞌnoko teni baumararing bakei taꞌninuretuꞌnung, teka teie orokovuretuꞌ niiꞌning nauaarearooꞌnaang kapooꞌ nkoaruꞌnung-koo teke.