19
Paning-nupoong Doturotuariruꞌnaꞌ Babiloniꞌ Oraruꞌkuioꞌ
Teketa napoꞌ damaꞌke paning-koo nantoong mmauꞌkoong aurong pankavaꞌarima bokiaama kareaako taaravantuꞌ aaꞌpaako, “Euravampima Kumponing daangampampiai tee Domang-anta meenasi-poꞌnung, iirakuta. Nantoong makosinaꞌ masikaꞌ simpeꞌurimaung. Teie eeꞌnarai teni eeꞌnani auning bauko toraꞌantavuma dupisiꞌui aaꞌnara. Teni teni nantoong ookara kansiꞌnupoong orari-antavuruꞌnani teni ninka aunimpeema. Napoꞌ Kumponing bakaning botovotonaaꞌnuka dupisiꞌuruꞌnung-koo teeꞌ makuꞌuing.” Napoꞌ bokiaama aaꞌpaakoꞌ, “Euraverima Kumponing daangamperiai. Tee ii teni taivuma teeꞌ nariꞌ kutekutei otomatoaing doong kante.” Teketa teing kenaiꞌka-ita karenaumo ovontung eeꞌnoko napoꞌ teing kapooꞌ karenaumo domantoia kupaꞌpoꞌning, Kumponing-koo uroꞌkanooꞌ miinge keemparima Kumponing daangampauꞌ tee teke ovorimpari baꞌnavaꞌnaniꞌdomai baꞌnanui otomaung, aaꞌpaama, “Euravampiaing. Eeꞌ, teeꞌ eeꞌnaꞌ.” Teketa napoꞌ auronge baꞌnavaꞌnaniꞌdoma-ita aaꞌpuuꞌ, “Tee niikaang Kumponing daangamperiai, diiꞌke bakaning botovotonaaꞌnukai, diiꞌke eeꞌninge tee-koo amaiaaꞌdorimainge, ookaviturai aaꞌnoko okiꞌnarekaꞌnankai eeꞌnoko pankenankai.”
Kampia Bakaang Nampeesi-koong Paroro
Teketa napoꞌ aurong taaravantuꞌ nantoong karinga-koong-pinaꞌ karoko, niiꞌnooꞌke pupuꞌ pankaing kooꞌuma karomanaꞌ karoko, niiꞌnooꞌke kurunkurung-pinaꞌ karoma aaꞌpukoꞌ teie auronge, “Euraveriai, aiꞌ tee niikaang Kumponing Ovoring purintoꞌ tee Daurarong˜ masikung. Aiaꞌ, dotumarima tampaꞌ tampampiai bakaang meenasi daangampevompima, aiꞌ batei tee Kampia nampeesiaravainooꞌ tee makotuing, eeꞌnoko baꞌaang tenie tero maamuari-nanie. Teni teni baarong kiiroraaꞌ kakaara pipiꞌdaari avui-nani mono nopaꞌaraaꞌnaang.” Tee baarong kiiroraaꞌ tee nko-nko koontoꞌ teinge Kumponing bakaning meekupoonge nkoauꞌnung miruꞌari otoing. Teketa teie koosinunge ning aaꞌmuuꞌ, “Eeꞌ daarieai, ‘Biraankeariaing teing tee-koo Kampia bakaang nampeesi-koong-koo taamang-koo paraꞌ avaariaining.’ ” Daua napoꞌ aaꞌpuuꞌ teie koosinunge, “Aing teing Kumponing bakaning kara masikeng.”
10 Teeꞌpuioꞌ ning tee-koo kauꞌkanooꞌ miinge keemarara pankaing-antavamaꞌnaang nkomarako teie aaꞌmuuꞌ, “A! Teeꞌ nkoraravaukaꞌ, aiꞌ ning tee narung botovotonaaꞌ daꞌpinaꞌ nariꞌ, eeꞌnoko napoꞌ teing daꞌmaikoriꞌpinaꞌ oroꞌke Jiisuuꞌkoong kara tampaꞌ kompai siraꞌpaamaing-pinaꞌ. Kumponing narung dootuuꞌeaing, aiꞌ tee doorenang masikung Jiisuuꞌke siraꞌpuuꞌnung tee eeꞌnung kara Tanuaang Meekunge miruꞌui minkuvukoꞌnung bakaning nakaro-nupoong˜ karantavurima˜.”
Naning Oosi Kakaara-koo Baꞌnanuioꞌ Oroꞌparuꞌnaꞌ
11 Teketa napoꞌ paning daateꞌarioꞌ ooantuꞌ eeꞌnoko teke ning-koo uroꞌkanooꞌke oosi kakaara donkonuioꞌ ooantuꞌ, tee naning teu-koo bananui otokoꞌnung miring Motekaroꞌ eeꞌnoko Masikung tampaamaung. Tee naning koontoꞌnaꞌ simpeꞌurimaung eeꞌnoko kare nkovukooꞌ. 12 Bakaang duta ntaꞌpinaꞌ urung eeꞌnoko boreꞌkoo baakoponanka mmauꞌ kuruniiꞌ. Eeꞌnoko bakaang miring baka-koo daariari otong, tee-koong miruꞌnooꞌ baka teie noruꞌui otong. 13 Eeꞌnoko mononopaꞌ tee-koo kurumpari otokoꞌnung ereng-koo duꞌmuniiꞌ, eeꞌnoko bakaang miring “Tee Kumponing Bakaang Kara Okonara.” 14 Teinge paning-nupoong tavuꞌnupoonge siompai nanaakoꞌ oosinanka kakaarananka-koo baꞌnaniai, eeꞌnoko mononopaꞌ kakaarai pipiraarie nopaꞌniiꞌnukai. 15 Eeꞌnoko bakaang karang-eta bainatu irintoꞌ bakoaruꞌ teriꞌ teriꞌ eeꞌnariꞌ ookara kansiꞌnupoong boong deempuriainariꞌ. Eeꞌnoko napoꞌ teing ookara tanatavuriai aini-koonavanaꞌ donsiꞌnavanaꞌ kompui. Eeꞌnoko Kumponing Purintoꞌ bakaang iira oroꞌantavui bakei aaꞌnaꞌ toraꞌantavuriaing tamung uaini-koong sinang-pinaꞌ kankosiꞌurima. 16 Bakaang-koo mononopaꞌkoo eeꞌnoko napoꞌ kauꞌkoo miring aung eeꞌ oroꞌ kara daariari otong, “Dauraronanka Biikaang Daurarong eeꞌnoko Ovontung Biikaang Ovoring.” 17 Eeꞌnoko napoꞌ narung koosinung duaaꞌkoo donkonuioꞌ ooantuꞌ. Teketa ookara barennanka-koo auviꞌaue purerenaamaing-koo bokuma aaꞌpuuꞌ, 18 “Ookara porira naroꞌdariai Kumponing bakaang paroro-koo, aing aaꞌning-koong-koo bioꞌkoo maaꞌkiriainaꞌ: dauraronanka, tavuꞌnupoong-koo boreꞌnuka, nantoong kare-nupoong, oosinanka, napoꞌ oosi-koo baꞌnaniaamaing-koo, eeꞌnoko napoꞌ ookara nantoong, bane botovotonaaꞌnuka eeꞌnoko napoꞌ osikaiaang, ovontung eeꞌnoko tamunsiꞌnupoong.”
19 Teketa tee tee biiko dauraronanka ninka ookara kansiꞌnupoong ninka nariꞌ ooarantuꞌ eeꞌnoko biikaning tavuꞌnupoong nariꞌ naroꞌariko kare nakaꞌaavaꞌnaang tee ninka oosi-koo baꞌnanui nanukoꞌnung ninka, eeꞌnoko teing bakaning tavuꞌnupoong ninka. 20 Eeꞌnoko tee ooansioꞌ biiko mooꞌaara daiꞌauꞌ, tee ninka nakaronara daang minku ninka nariꞌ, tee biiko bakaang miring-koo taaꞌniꞌantananka taꞌnimpaariiꞌ nkovukoꞌ aaꞌnung ninka. Aiꞌ teie tee teinge eeꞌninge taaꞌniꞌantanankai tosidoꞌurikoꞌ teing nantoong tee biiko bakaang mooꞌdoꞌanta otoꞌevoroining eeꞌnoko dootuuꞌaakoꞌ tee bakaang baka-oo. Teketa tenaanka biiko eeꞌnoko tee nakaronara daangminku tee domamparesioꞌ dinkung ntaꞌpoꞌnung-koo doonko duaꞌaaretuꞌnung teka teie tai-koo ntaꞌ piiko-ninkainge. 21 Eeꞌnoko teie oosi-koo baꞌnanui otokoꞌnunge teing beekaning tavutavuꞌnupoong tavuruꞌ teie bainatue karang-eta bakoarakoꞌnunge. Eeꞌnoko biikaang mono booꞌ ookara barennanka kokopoariruꞌ.