7
Orara Aarumo-ita Unaamorira Tanuaang Meekung Ninka Tampaꞌ Mintoomarimanaꞌ
Diiꞌke mmaikoriꞌke boto-koo norukasiꞌnukai noruꞌeri otong teie botoi tee naning kuung deempui otomaung tenang tee naning domampari otoko. Tee-pinaꞌ nani manikuma nampeesiniiꞌ botoi naroꞌ tapoꞌuresi otoremanaꞌ baꞌung ninka tenang baꞌung domamparitaaꞌ. Teka tenang baꞌung booko dei teni unaavopeuꞌ teieta boto teni daiꞌui otomaung-eta baꞌung-koo. Teeꞌkoo teni manikuma niiꞌnung ninka otoresi dei tenang baꞌung booaruko teni tee nampeesi orari tang-koo makosi. Teka baꞌung booko dei, siraraaviꞌ otoi boto-ita, niiꞌnung ninka nampeesiarepeuꞌ, tenie nampeesi orarivuaꞌ.
Teeꞌ eeꞌnaꞌ nariꞌ diiꞌ teeꞌ otoring mmaikoriꞌ. Booꞌkoo teie nariꞌ dooruꞌ teeꞌ botoi minkuvui otoinaꞌkoo aiꞌ diiꞌ teing Karistooꞌkoo mono-koonamenuka. Enang tee diiꞌ tee bakaning deentariri otoring tee booꞌketa domamparuꞌnung niiꞌke sinang Kumponing bakaang biꞌantaevompiainaꞌ. Tero tee, orara aarumoi daiꞌmuritaaꞌ Kumponing-nung boto totoꞌkoo pia-antamurikoꞌ eeꞌnoko teeꞌkoo kapooꞌ orakaꞌ nkonanka mmauꞌ nkoampikoꞌ, teing kapooꞌ niiꞌ booꞌanta-koo makosinanka. Teka enang niiꞌ unaamori oꞌnoring boto-ita moompira tee-koo kapooꞌkoo niiꞌ daiꞌmuri otokoꞌnung-koo. Teeꞌkoo enang Kumponing mintoompevompiri oꞌnoring urikung botoi Moosesie daarivuuꞌnunge deeaꞌ teka tee-koo nerakung otootoꞌkoo Tanuaang Meekung-etaing-koo.
Orara Aarumoi Orari-antamuruꞌnaꞌ
Enang areꞌpampipeuꞌ niiꞌke? Tee boto ee orara?* Niiꞌninge Juꞌnupoonge Karistooꞌnavitu daang tuumpiaakoꞌ teing Moosesi bakaang boto pooreꞌaamaing tampaarima. Ooveai Kara Okovuri Nkanuka 6:11. A, tee aaꞌ teeꞌ deeaꞌ. Nka tee boto otoaruko dei orara aarumo enang ninge Paulaꞌ baka-koo minkuarama teing tuumpiaakoꞌning biikaang domang miruꞌui siraꞌpevuruꞌ, baka teing-koo narung otokoꞌnaꞌ noruꞌarama. tasiꞌpamparupeuꞌ. Eeꞌpinaꞌ deekoꞌ: Botoi eeꞌ naumurimaung: Naning niiꞌnung bakaang kapooꞌ karaaꞌuaukaꞌ. Eeꞌnoko teeꞌ naumuaruko dei teeꞌ oroꞌ karaaꞌ orara-pinaꞌ noruꞌamparupeuꞌ. Teka teie botoi tee orokomuioꞌ orara aarumoi doona oovura tee boto-koo ning karaaꞌantamukoꞌ, nka orara aarumo tee baka boto otoaruko dei purimparavarupeuꞌ. Ning tero domang kuaaꞌmoi oꞌnokoꞌ mmeꞌ boto noruꞌampaꞌ, teka tee boto noruꞌamira eeꞌnamuꞌ orara aarumo domamparako ning moontuꞌ. 10 Teie eeꞌnarai narunge botoi ning domang-antamuuꞌnaang noruꞌankoꞌnunge ning booꞌantamuuꞌ. 11 Orara aarumoi doona oovura tee boto-koo tosimukoꞌ eeꞌnoko teie botoi tamuuꞌ. 12 Teeꞌkoo ookara Moosesi-nung boto tee meekung, eeꞌnoko tenaare tamuuꞌnaare tenaarei meekanaarei koompari tampaꞌ otoꞌnaare.
Orara Aarumoi Daiꞌmuri Etumurikoꞌnaꞌ
13 Nka arekeeꞌ, botoi tamparai tamuuꞌnung tampamang, ee? A, tee aaꞌ orara aarumo okoraꞌarioꞌ botoi tamparai ning tamuuꞌnung tampamang. Teie botoi tamparai tee naumumaung masikaꞌ orakaꞌ nkomaramaung. Enang napoꞌ orara aarumoi tamuuꞌnung tasiꞌpamira masikaꞌ noruꞌampeuꞌ tee orara aarumo tee bakei orara masikung. 14 Niiꞌke noruꞌampiri otong boto tee kapooꞌ tanuaanavete-koong, teka ning mono booꞌkoong, orara aarumoi daiꞌniiꞌ. 15 Nkaang nko-nko tampaꞌ noruꞌampaunge, tee kapooꞌ tampara nko-koo piamomaung tee nkoampaung, teka tee kapooꞌ orara tampamaung nkoankooꞌ. 16 Teka tenang ninge nkoama tee kapooꞌ piamoaung tee boto tampara tampamaung-pinaꞌ otong. 17 Teeꞌ nariꞌ tasiꞌpamaung ninge masikunge tee nkoampaꞌ, teka tee orara aarumo ning-koo otoko ninge teeꞌ nkoamaung. 18 Ninge noruꞌansi otong kapooꞌ tampara ning-koo otoaꞌ ninka. Kapooꞌ tampara maroamira nkoamparupeuꞌ. 19 Tee kapooꞌ tampara ninge nko-koo piamomaung tee ninge nkoampaꞌ, teka tee kapooꞌ orara ninge nko-koo piamoaung napoꞌ tee eeꞌnara nkoankooꞌ. 20 Enang tee ninge kapooꞌ ning piamoaung nkoama tasiꞌpamaung okoraꞌnooꞌ tee orara aarumo ning-koo imaꞌari otong, ning masikung deeaꞌ.
21 Tee tee orara aarumo-koong iriꞌ teeꞌ nariꞌ oroꞌparamaung. Tampaꞌ nko-koo piamoko orara aarumoi dikuꞌmui otokooꞌ. 22 Pankaruntoonge Kumponing-nung boto karaaꞌamaung. 23 Teka nkaang mono-koo oomaramaung niiꞌnung kapooꞌ karenung otong tee ninka nkaang onou ninka. Teie daiꞌmui otomaung orara aarumoi ning-koo mono-koo otomaunge. 24 Tee tee teeꞌ pinaꞌ nariꞌ oꞌnoi oꞌnoaing noruꞌankoꞌ, aaꞌnoko, ninka tee ninge Kumponing bakaang boto tamung onoue siompama eeꞌnoko mono-namenge orara aarumo siompamaaꞌnoaing. Bakei piaaruꞌ ning. Baie dikiꞌmuainge teietaꞌ aung mono booꞌkoong-eta? Teeꞌpankoꞌnaꞌ; 25 Nka enang tampara tampamang Kumponing-koo, Jiisuuꞌ Karistooꞌ niikaang Ovoringe booꞌparama dikiꞌmemuioꞌ.

*7:7: Niiꞌninge Juꞌnupoonge Karistooꞌnavitu daang tuumpiaakoꞌ teing Moosesi bakaang boto pooreꞌaamaing tampaarima. Ooveai Kara Okovuri Nkanuka 6:11.

7:7: Paulaꞌ baka-koo minkuarama teing tuumpiaakoꞌning biikaang domang miruꞌui siraꞌpevuruꞌ, baka teing-koo narung otokoꞌnaꞌ noruꞌarama.