Tampara Aarumoi Dotu-antavampiainaꞌ Karistooꞌ Piaamuri Mooꞌmurioꞌ
12
(12:1–15:13)
Ookutunung Mono Amariainaꞌ Kumponing-koo
Teeꞌkoo, mmaikoriꞌ pia-antarampimang, Kumponinge piaamuri unaa-antamuruꞌnung-koo diiꞌka diikaang mono ootukunung arariaing Kumponing-koo pareka domantooꞌpinaꞌ, meekaꞌ dariri Kumponing dotu-antanaꞌ otoritaaꞌ. Aung tee taung masikung Kumponing dootuuꞌnumpoꞌ. Avutevuꞌ aarumo paaraveriaukaꞌ teka Kumponing tauraꞌperiko paari-antaruriaing diikaang onou pankaruntoong-koo. Tenang eeꞌnang diiꞌke noruꞌeriaing tee Kumponing bakaang pia diiꞌkoo, tee kapooꞌ tampara, dakaosiꞌ eeꞌnoko dotu-antavuai.
Kumponinge Avuavuꞌ Amurimaing Ninka Tampaꞌ Mintoomariainaꞌ
Enang diiꞌke narunaꞌ narunaꞌ taarameriaing Kumponinge avuavuꞌ amuuꞌnung-koo diiꞌ pakurampiiꞌnaang. Narunge tee dakaang miruꞌnooꞌ tampaꞌ tasiꞌpeainge daka. Tee miruꞌ aruing kompei napoꞌ tee-koo deto basinooꞌka noruꞌdaravaukaꞌ. Diiꞌke ookarai tee tampaꞌ masikaꞌ noruꞌeriaing koong-antaveri tee miruꞌ diikaang masikaꞌanta-koong Kumponinge kanteruring diiꞌ. Narung naning-koong mono tee anairu tenairu-poꞌnung, nka nko-nko-koo nariꞌ miruꞌariaꞌ. Teeꞌ nariꞌ, niiꞌ teeꞌke, bane mmauꞌke, narung mono nko-antavamping naroꞌka Karistooꞌkoong. Teka narunaꞌ narunaꞌ niiꞌ tee tankaamariri pakumeerimaung. Niiꞌ amutemuriiꞌ avuavuꞌpoꞌnupoong Kumponinge piaamuri amuruꞌning. Dakaang avuavuꞌ tarampee-koong˜ deekoꞌ makosi, teeꞌ nkoveaing aruuꞌnooꞌ basi dakaang masikaꞌanta ninka. Dakaang avuavuꞌ nantoong pakupaku-koong deekoꞌ makosi, arooꞌei nkoveaing. Daꞌ nau-anta deekoꞌ tee avuavuꞌ kompei kakeꞌii-antaveri naueriainge. Naning bakaang avuavuꞌ nantoong daaꞌanta-koong deekoꞌ domang dontong-antavui teeꞌ nkovuaing. Eeꞌnoko bakaang kapooꞌnanka tankeeꞌkoong deekoꞌ avusiroꞌari tankaampuaing makosi. Eeꞌnoko baa naning nantoong-koo pankaing, teie mataaꞌiari tarevurimatoaing teing. Naning napoꞌ piaa ninka nantoong unaa-antavurimaung deekoꞌ, doturotuari teeꞌ nariꞌ nkovurimatoainge.
Niiꞌke Piaavarampiainaꞌ Ookara.
Piaa tee koontoꞌ domang-eta piaareeriaing. Piaroriaukaꞌ orara-koo. Kapooꞌ tampara-koo kato pinkaꞌdariai. 10 Piaareerimaatoai navurariritaaꞌ namaiaꞌpinaꞌ. Otori deto noruꞌdeeri otorimaatoai. 11 Iriꞌ oꞌdariaukaꞌ. Ovoring meung-koo ntaꞌpinaꞌ uruntariri otoriai Tanuaang Meekunge iriꞌantarurioꞌ. 12 Tee barenku nemperimaung noruꞌeritaaꞌ doturariri otoriai eeꞌnoko orara doong kuneꞌerima dooroontariri otoriai. Uatepa kunsirarimatoai. 13 Diiꞌkoo niiꞌning apukaꞌpariko pakuereriai Kumponing bakaning meekupoong. Napoꞌ niiꞌnooꞌnupoong poroko diiꞌanko tampaꞌ tarevererimaatoai. 14 Nantoong orakaꞌ nkoraariaining biraankei makuꞌevurereriai, barakosiꞌereriaꞌ. 15 Doturoturarimatoai teing ninka doturotuarimatoaining ninka nariꞌ. Biromparimatoaining ninka nariꞌ birontarimatoai. 16 Naroong-koo otorimaatoai. Beekareeriaꞌ otoai, teka navureeri otorimaatoai doonko otoromaing ninka. Kirokai-pinaꞌ noruꞌdariaukaꞌ. 17 Orara orarai makuꞌeriaukaꞌ. Tampaꞌ nariꞌ nkoverimatoai ookara. 18 Mataurariri mooa-koo otoriai ookara ninka, makosiri deekoꞌ. 19 Mmaikoriꞌ ee, meroꞌ nkoveriaukaꞌ. Tamung doonko otoriai. Kumponing-nung iira otong, makuꞌuaing. Teeꞌ Daari Meekunge eeꞌ minkuvuuꞌnaꞌ,
“Meroꞌ tee nkaang. Ninge ninka meroꞌampaing. Kumponinge teeꞌpuuꞌ.” (Boto 32:35)
20 Eeꞌ, dakaang tooꞌdenung peeravoko bauꞌeai. Ntong nai piavoko aveainge. Teeꞌ nkovema taung daareꞌeeꞌnaang onou paariarara damaꞌ navureereainaꞌ. 21 Orarai puruꞌduriaukaꞌ diiꞌ, teka orara diiꞌke puruꞌeriai tampara ninka.