5
Norendo o nokono qu takayoteto
Uni soso ŋande yeyoteŋgo, “Yesu ŋuko Kristo* “Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu. ŋu naŋge,” yero ŋunde iŋondutu reyoteŋgo ŋuko Anutu koro simó naŋge. Ko uni kato Awa ŋu newonde meté inoyote quko Naŋuní ŋuya newonde meté inoyote. Norendo hamó newonde meté Anutu inoro eneŋo mande kondé qu soso howeyoteto tiníqo, meté ŋande qene iŋowato, ko nore Anutu koro simó newonde meté yunoyoteto. Dokoro Anutu koro mande kondé ŋu howeyoteto tiníqo, nore Anutu hamó iŋo inoyoteto. Ko eneŋo mande kondé ŋundo nore quhurí kama nunoyote. Anutu koro simó soso ŋundo o noko ŋaro wimbí takayoteŋgo. Nore Anutusina iŋondutu tatowó ŋuko noko ŋaro wimbí takaro uroní umbuweya. Uni dani kato noko ŋaro wimbí takaro uroní umbuyote? Uni ka ŋande yero iŋote, Yesu ŋuko Anutu koro Naŋuní, yero iŋote ŋundo noko ŋaro wimbí takaro uroní umbuyote.
Yesu Kristo ŋundo sonowore maheró, ko sitúwore maheró. Hamó, sonowore naŋge kama maheró, kini, sono koya sitúŋo koya ŋuwore maheró. Ko Yuqa Surumí ŋundo ŋuro yesowoyote, ko mande hamó naŋge yeyote. O kapusa ŋundo eneŋo murí ŋuro yesowoyote. Ŋuko Yuqa Surumí, sono ko sitú. O kapusa ŋundo mande kanata na yeyote. Nore uni kato mande yesowoyoteŋgo quno ŋuno mande ŋu iŋondutuwoyoteto. Quko mande Anutuko yeyote ŋundo unindoro mandeye takayote. Ko Anutuko o kapusa ŋuwore Naŋuní ŋuro mande yaró. 10 Uni ka Anutu koro Naŋuní iŋondutuwoyote tiníqo, enendo mande Anutuko yesowoyote ŋu riní newondí quroko yorote. Ko uni ka kama iŋondutuwoyote ŋuko, ŋande yete, “Anutu ŋuko kota uni,” yeyote. Dokoro, Anutu eneŋombo Naŋunímboro murí ŋu yesowoyote, quko uni ŋundo iŋoro kama iŋondutuwoyote ŋu. 11 Mande yesowoyote ŋuko ŋandiro, Anutuko nore yoto-yoto suki-suki nunaró. Uni ka Anutu koro Naŋuní quroko yorote ŋuko yoto-yotoyó moré. 12 Hamó, uni ka Anutu koro Naŋuní quroko yorote, ŋuko yoto-yotoyó moré. Ko uni ka Anutu koro Naŋuní quroko kama yorote ŋuko yoto-yotoyó moré kini.
Mande weŋa qu
13 No mande ŋa nakayáŋoteno ŋuro murí muko ŋandiro: meté ye soso Anutu koro Naŋunímboro owí iŋondutuwoyaŋgurí ŋundo ŋande iŋowaŋgo, “Nore yoto-yoto suki-sukinani moré. 14 Sasaro kama tero Anutu koro taŋgímo uyare o karo kirayowato. Iŋo-iŋoyó howero o karo kirayowato tiníqo, haririnani ŋu iŋoweya.” 15 Nore iŋoteto, haririnani ŋu soso iŋoyote. Ŋunde ŋuro, oka re nuno, yero kirayoyoteto quno ŋuno nore ŋande iŋowato, o ŋu hamó siyowato.
16 Uni kato quhurí kanata ka tewaŋgo tiníqo, quhurí kanata ŋundo uni ŋu yoriní khumowaŋgo. Quko no quhurí enesó-enesó ŋuro yeteno. Asa uni kato topé ka qeniní o quhurí enesó-enesó ŋu tiníqo, ene meté topémboro Anutuwore hariri tiní Anutuko topé ŋu yoto-yoto inoweya. 17 Otete ka roneneŋowí kini ŋuko quhuríye naŋge. Ŋunde quko quhurí kumi yote ŋundo uni kama riní khumoweya.
18 Nore ŋande iŋoteto, uni soso Anutu koro simó yoroteŋgo qundo quhurí koro otete ŋu kama howeyoteŋgo. Kini, Anutu koro Naŋuní eneŋombo sopo yereyote, ko Monimbuko rambaruruwowero mepémo kini. 19 Noreko Anutu koro simó qu, quko Monimbu koro wimbímbo noko soso ŋa sopoyote. 20 Nore iŋoteto, komo Anutu koro Naŋuní ŋu tunoqero nore iŋo-iŋo nunaró, ŋunde ŋuroko o hamó ŋuro iŋomukoteto. Nore Anutu koya Naŋuní Yesu Kristo “Yesu Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí. koya quroko yoroteto. Yesu Kristo ŋuko Anutu hamó, ŋundo naŋge yoto-yoto suki-suki simburí.
21 Nene simóne, ye anutu kota-kota ŋu rotoro kapiyamo yuri qembe.

*5:1: Kristo” ŋuko Yesu naŋge, asa Anutuko rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqaró ŋu.

5:20: “Yesu Kristo” - komo suki ye-ye unindo Anutuko uni ka rokóŋoní mahero wiri yerete uni parámi horé tunoqeweya qu karo yaŋgurí. Juda unipareto uni maheweya ŋu, “Kristo,” ma, “Mesaiya,” ye nekaŋgurí. Asa Yesu mahiní eneŋo unipareyó, “Kristo Yesu,” ma, “Yesu Kristo,” naŋge ye nekaŋgurí.