2
Efesus huru-huru koro piŋa mande
“Mande ka Anutu koro huru-huru* “Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu. Efesus yendémo ŋuno yote quro sambo simóyemboro nakayáŋo. Mande ŋuko ŋandiro:
 
Nondo tutu kande saŋiyoro irisa ŋundiro kandene kondéwore towoyoteno. Kowe tesaŋga suru pikoyaŋgo kande saŋiyoro irisa ŋuro keweroyewore uya mahe teyoteno. Asa no mande ŋa kimiroteno. No keŋo oteteke ŋu iŋomukoteno. No ŋande iŋoteno, ke koweyumu tero kondé kaŋeyote, ko uni piyimi ŋuro kama iŋo yunoyote. Hamó, kota-kota uni uyaro ŋande kimiraŋgurí, ‘Nore ŋuya asá yerewí uni,’ “asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí. yaŋgurí. Quko keto muríye rondaŋero ŋuko kota-kota uni naŋge yaró. Uni kumimbo kiyoro, neneŋo owéne towoyote, ye iŋoro keŋo o piyimi te kunoyoteŋgo. Te kunoyi kondé kaŋero quhurí koroworo khoke ŋuro kama piyimiŋoyote.
Quko nondo keŋo okaro piyimiŋoyoteno. Asa ke komo koretero iŋondutu taró quno, neneŋo hamó iŋoyara, quko itakako kini. Komo murí meté teyara, quko murí meté ŋu roti umbu raŋomukaró. Ŋunde ŋuro newonde rohoré teya murí meté komo teyara ŋu pitu ko te. Ko ŋunde kama teweya tiníqo, no keno mahero keŋo tesaŋga suru pikoyaŋgo qu ŋu re rotowano. Quko muríŋge meté quko ŋandiro. Keko neneŋo qembe Nikolas koro wini quro oteteye ŋuro hamó piyimiŋoyote.
Uni ka kusumbí moré tiníqo, ene meté mande Yuqako Anutu koro huru-huruko yimirote ŋa iŋoweya. Ko nondo uni ka takaweya qu qene rotowe yoto-yoto koro kewá ŋuro eŋgé ŋu neweya. Te ŋuko Anutu koro paradais “paradais” murí muko ŋandiro: noko meté horé mu. ŋuno yorote.
Semerina huru-huru koro piŋa mande
“Ko mande ka Anutu koro huru-huru§ “Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu. Semerina yendémo ŋuno yote quro sambo simóyemboro nakayáŋo. Mande ŋuko ŋandiro:
 
Nondo korete quno yoteno, weŋa quno yoteno. Komo no khumanowó, quko itakako keta yoroteno. Asa mande ŋa kimiroteno. Nondo kowe surumí keno maheyote ŋuro iŋoteno, ko hamó oke moré kini ŋu iŋoteno. Quko keko hamó-hamó oke parámi moré. No unindo yesará kereyoteŋgo ŋu iŋoteno. Uni wini ŋundo ŋande yeyoteŋgo, eneko Juda koro wini qu yeyoteŋgo. Quko eneko Juda koro wini qu kini. Eneko Monimbu koro huru-huru qu naŋge. 10 Soŋga yate imemoŋgoko ke quhurí korowoweya, quko quhurí ŋundo koriní ma sorewero. Iŋo, uni yesará yereyote qundo ye keweroyemo kumi yorero kusi-kusiko ŋuno yorotoro iŋondutuye towoŋoweya. Ŋunde tiní ye naru kande irisa ŋunde rotoro kowe surumí korowowaŋgo. Asa iŋondutuye ma rotowero towoyate khumowaŋgo. Khumiqo, yoto-yoto ŋu, uni taka yerete koro takapu** “uni taka yerete koro takapu” ŋunde quko uni kheŋgeŋoro kusumboto tero taka yerete ŋuro kimoyó. qembe, re kunowano.
11 Uni ka kusumbí moré tiníqo, ene meté mande Yuqako Anutu koro huru-huruko yimirote ŋa iŋowaŋgo. Ko uni ka takaweya quko, kindo khumowero irisayó qundo uni ŋu kama roworemoweya. Kini horé.
Perikamum huru-huru koro piŋa mande
12 “Ko mande ka Anutu koro huru-huru†† “Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu. Perikamum yendémo ŋuno yote quro sambo simóyemboro nakayáŋo. Mande ŋuko ŋandiro:
 
Nondo suke mití manaŋga irisa ŋu towoyoteno. Asa nondo mande ŋa kimiroteno. 13 Nondo ke dano yote ŋuro iŋoteno, asa ŋu yendémo ŋuno Monimbu koro wiri yerete unindoro yakutí ŋuko ŋuno yote. Quko keto neneŋo owéne kondé toworo iŋondutu nereyote ŋu kama tapuŋaró. Hamó, Monimbuko yeŋo yendéyemo yote, ko uni kumimbo yendé ŋuno Antipas, ŋu neneŋo piŋa mande yesowoyara uni ŋu rero uroyi khumaró. Ŋu naruko ŋuno keto iŋondutu nereyote ŋu kama rotaró.
14 Quko nondo keŋo o tomó ta karo piyimiŋoteno. Uni kumimbo keya yoteŋgo, ŋuko Balam koro mande rondaqewí ŋu howeyoteŋgo. Komo suki Balamko Balak murí ka witúŋoní enendo Israel unipare yowosoní o piyimi tero anutu kota-kota o te yunaŋgurí ŋu nero se simbururu teyaŋgurí. 15 Asa uni kumi keya yoteŋgo, ŋuko Nikolas koro wini qu, ŋundo mande rondaqewí ŋu howeyoteŋgo. 16 Ŋunde ŋuro newonde rohoré te. Ko ŋunde kama teweya tiníqo, asa naru tukuni ta quno no keno mahero unipare ŋuya suke parámi maŋgonemo yote ŋuya kuma tewato.
17 Uni ka kusumbí moré tiníqo, ene meté mande Yuqako Anutu koro huru-huruko yimirote ŋa iŋoweya. Ko nondo uni ka takaweya qu mana‡‡ “mana” ŋuko, Anutuko Israel unipare mira wimbímo wutu yerewero suwo kanata-kanata quno bret ka riní sambo koŋgo umbuyara (Toŋeŋgurí 16:11-36 weyo qembe). tapuŋowí ŋu se inowano. Kowe wondo ka sara-sara qu ka re inowano. Asa wondo ŋuro saŋano ŋunoko owé keta qu nakayáŋowano. Uni soso owé ŋu kama iŋowaŋgo. Kini, uni danimbo wondo reweya, ŋundo naŋgeko owé ŋu iŋoweya.
Taiataira huru-huru koro piŋa mande
18 “Ko mande ka Anutu koro huru-huru§§ “Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu. Taiataira yendémo ŋuno yote quro sambo simóyemboro nakayáŋo. Mande ŋuko ŋandiro:
 
Noko Anutu koro Naŋuní. Toŋene muko te suru parámi raŋoyote ŋundiro, ko khene muko bras kewáko qaro hiyóqeyote ŋunde qembe. Asa mande ŋa kimiroteno. 19 No keŋo oteteke ko newonde meté yunowero muríŋge ko iŋondutuke ko samaka yereyowero muríŋge ko quhurí korowowero muríŋge ŋuro iŋomukoteno. Ko ŋande iŋoteno, otete komo teyara ŋuko meté, ko itakako oteteke muko meté horé tunoqete.
20 Quko keŋo okaro piyimiŋoteno. Keto pare ka owí Jesepel ŋuro iŋote. Pare ŋuko ŋande yeyote, ‘Noko ye-ye pare ka,’ yeyote. Quko enendo neneŋo kho uniparene kaná yiriní se simbururu tero anutu kota-kota o te yunaŋgurí ŋu neyoteŋgo. 21 No ene newondí rohoréŋoweya ŋuro mondó ta sopanowó. Quko newondí rohoréŋoro se simbururu otete piyimi ŋu rotowero ŋuro piyimiŋaró. 22 Asa qeno, nondo pare ŋu rewe se khumo parámi reweya. Ko uni eneya se simbururu teyoteŋgo ŋuko newonde rohoré tero oteteye kama rotowaŋgo tiníqo, nondo kowe surumí parámi yunowano. 23 Ŋunde yunoro pare ŋuro simóŋo ŋuya yurowe khumowaŋgo. Ŋunde tiqo, Anutu koro huru-huru soso ŋande iŋowaŋgo, asa nondo uni soso newondeye, iŋo-iŋoye okeyá ta rondaŋero oteteye ŋuro rokóŋomo naŋge kimo enemo-enemo yunowano. 24 Quko no itaka ye soso meyowo Taiataira yendémo yoteŋgo quko pare ŋuro mandí kama howero otete piyimi ŋu, ‘Monimbu koro mande sóqewí qu,’ nekoyoteŋgo ŋu kama iŋoyaŋgurí, no ŋande yimiroteno, nondo yeno quhurí kaŋuya kama rewano. 25 Quko ye o soso komo towaŋgurí ŋu kondé towi qembe. Towoyuri, yate no naru kano mahewano.
26 Ko uni ka takaro neneŋo otetene ŋu howeyoní, yate uro o soso kini teweya quno ŋunoko, asa nondo owé parámi inowe uni wini koro uni kembéye yoweya.
27 ‘Ko enendo usú aini ka toworo sopo yereweya,
uni kato noko kumbe uroní kosaŋero sumi-sumi tete ŋunde qembe.’
28 Awando owé parámi nunaró. Ŋunde naŋge nondo uni takaweya ŋu tutu kumuní areyote ŋu re inowano. 29 Uni ka kusumbí moré tiníqo, ene meté mande Yuqako Anutu koro huru-huru yimirote ŋa iŋoweya.

*2:1: Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu.

2:2: asá yerewí uni” ŋuko Yesuko rokó yerero asá yiriní eneŋo khoyó taŋgurí.

2:7: “paradais” murí muko ŋandiro: noko meté horé mu.

§2:8: Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu.

**2:10: “uni taka yerete koro takapu” ŋunde quko uni kheŋgeŋoro kusumboto tero taka yerete ŋuro kimoyó.

††2:12: Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu.

‡‡2:17: mana” ŋuko, Anutuko Israel unipare mira wimbímo wutu yerewero suwo kanata-kanata quno bret ka riní sambo koŋgo umbuyara (Toŋeŋgurí 16:11-36 weyo qembe).

§§2:18: Anutu koro huru-huru” ŋuko unipareto Yesu iŋondutuworo huruwoyoteŋgo qu.