6
Tipilapilaye metam diniŋ mede yeniŋkiliti
Tipilapilaye metam hatiiŋ hogohogok adi yadi bomboŋgihiyedok nadiyembune loune yeniutumbaaŋ adi’walaŋ hebehik foloŋ fofoŋnit hatiŋila mahik mede nadiŋa mede tiloloŋ tiyemaneeŋ. Bepaŋ wou be Mede Momooŋ yohautayam u metam nolidi yotifooŋ yohaŋindaneeneŋ doktiŋa unduŋ taneeŋ. Eŋ bomboŋgihiye noli Mede Momooŋ nadisukilitiiŋ, aditok indiŋ mu nadiyemaneeŋ. “Adi be indi, indi Mede Momooŋ wanakaŋ nadisukilitiyam doktiŋa indi mehekinolit ale.” Unduŋ adi moŋ. Adi tobo indiŋ nadidok. “Bomboŋginiye adi Wapum nadisukilitimiiŋ doktiŋa not tiyemne titiŋnik undiniŋ wendi yehitubu-lodayam, unduŋ tuluwaak.” Unduŋ yoŋa kulemaŋgoŋ hatiŋa tipilapilaye kwanai u welehikdi nadifo tiŋa tiyembune utumbaluwaak. Timoti, du mede i yeniŋa yeniyehitubu-didimeeŋ yeniŋkilitiluwaaŋ.
Muneeŋ bomboŋdok siloda mu titiŋdok
Wapumnik Jesu Kilisto’walaŋ mededi Bepaŋ’walaŋ mebi didimeniŋgoŋ eŋ folooŋ hinek ninindidimelak. Iŋgoŋ me neeŋ adi Jesu’walaŋ mede hogohogok sigilulum timiŋa ne’walaŋ nadinadi u metam yenindidimelak aditok adi indiŋ yodok: Adi nadisuŋiŋ filune sigiŋ tiŋalooŋ mede gineŋ kikalakapmeŋ tiŋa mededok kiyokiyo titiŋdok gigine tilak. Adi me nadiyout hogok tiyemfit tilak. Unduŋ tiŋa me nolidut tosiwe be yotifo mede yofit titiŋdok galikit hinek nadilak. Unduŋ tubune mede wobu kisaŋ mintalak. Me undihi adi nadisuhik fidapmaune mede biyagoŋ-kabe nemu nadiiŋ. Adi yadi muneeŋ bomboŋ mintanimbaak yoŋa Bepaŋ’walaŋ Mede Momooŋ yalayalaŋ kamehatiiŋ.
Biyagoŋ, indi Bepaŋ’walaŋ titiŋ takaliŋa nemenemek beyam u yabune tuwot tilak wondi welemomooŋ tubumintanimilak. Indiŋ hinek nadisuyaneem. Meniye adi hambeep ninigikiŋ. Ala hatigene kumuŋa kotigoŋ hambeep iŋgoŋ uneem. Unduŋ doktiŋa nanaŋe be haule bomboŋ dedigoŋ itounimbune nadine tuwot tubune hatiyaneem. Muneeŋ bomboŋ duhuduhunit titiŋdok nadigigineiŋ adi tikamanda diniŋ begepdi udihiwaak. Kaŋ kwet diniŋ hewehewe galikit mebimebi wendok nadisilodaaŋ kisaŋ nadigigineeŋ kauleŋ hatigene kadakaneeŋ. 10 Muneeŋ bomboŋ diniŋ silodadi kadakaniŋ noli hogohogok diniŋ daŋiniŋ tilak. Metam noli adi wendok kisaŋ nadigalikaaŋ Bepaŋ’walaŋ Mede Momooŋ nadisukilitidok talik tubufila folofigita nadiŋa bulaniŋgoŋ kisaŋ nadigiŋ.
Hatihati fafaŋeniŋ kahiledok gigine tibaaŋ
11 Iŋgoŋ Bepaŋ’walaŋ me, du nemek undiniŋ u sigilulum timimbaaŋ. Unduŋ tiŋa kedebawalandaaŋ nadisukilitinit eŋ welesiloŋnit eŋ kulemaŋgoŋ hatidok gigine hinek tuluwaaŋ. Unduŋ tiŋa malabumuŋ hogohogok mintagambaak u nadikabeleeŋ Bepaŋ’walaŋ titiŋ didimeniŋ takalidok gigine tuluwaaŋ. 12 Tiŋa nadisukilitidok kwanai momooŋ hinek tuluwaaŋ. Unduŋ tihatigene hatihati fafaŋeniŋdok gigit tibaaŋ. Du yadi wendogoŋ tiŋa Bepaŋdi ganihamaneguk. Tiŋa agaŋ dagoŋ metam bop gineŋ undugoŋ titiŋdok yokwambundaune nadigiŋ.
13 Jesu Kilisto adi Pontiyas Pailat namanda foloŋ fafaŋeŋ yali nadisukilitiŋiŋ diniŋ mebi yodakaleguk. Adi’walaŋ namanda foloŋ eŋ Bepaŋ nemenemek hogohogok hatihati tubumintayemilak adi’walaŋ namanda foloŋ indiŋ ganiŋkilitilat. 14 Du mede momooŋ ganiŋit u tubugiyonda be tubugeŋgeŋ mu tiŋa didimeŋgoŋ kadokooŋ takaliŋa hatilune Wapumnik Jesu Kilisto busuwawaak. 15 Wendok nai dulaune Youtumba eŋ Saŋiniŋ Molom, Bepaŋ ne kubugoŋdi talik dilitombune mintadakalewaak. Adi yadi mapme heki’walaŋ Mapme Loloŋnit, eŋ loloŋhinit heki’walaŋ Loloŋnit. 16 Adi kubugoŋdi kumuŋ mu tilak, eŋ hautaŋiŋ gineŋ nebek niŋdi tuwot mu fofoŋdok undineŋ hatilak. Adi yadi me nebek niŋdi nemu kagiŋ be kakaŋdok. Youtumba be saŋiniŋ halimiŋgukdi halimiŋa wooŋ halaak fafaŋeniŋ. Biyagoŋ.
Metam muneeŋ bomboŋhinitdok mede
17 Metam kwet diniŋ muneeŋ bomboŋ feegoŋ itauyemiiŋ heki adi yadi sigitiŋalo mu titiŋdok munte mede fafaŋeŋgoŋ yenimbaaŋ. Nemek fiili wendok nadiune hatihatihik diniŋ daŋiniŋ tubune uŋoŋ mu yalikwambundaaŋ yatneeŋ. Bepaŋdi duhuduhu tubumintanimbune tinamowodiŋa hatiyam, adi’walaŋkade yalikwambundaaŋ yatneeŋ. 18 Tiŋa undugoŋ yenimbune metam noli yehitubu-lodadok titiŋ momohi fee tiŋa pilap lodaaŋ siloŋ loŋgoŋ tiyaneeŋ. 19 Adi unduŋ tiŋila nemek fee bopneune wendigoŋ daŋiniŋhik unduŋ tibaak, ala kougoŋ yehitubu-lodaune hatihati folooŋ tubumintaaŋ kahileneeŋ.
Mede yodapmaŋ
20 O Timoti, du kwanai momooŋ gamuŋit u momooŋgoŋ kadokooŋ kamehatiluwaaŋ. Tiŋa mede fifit eŋ folooŋnit mokit me nolidi moŋgo hatiŋila “mede fuliŋgoŋ” yoŋa Mede Momooŋdok mik timiiŋ, u sigilulum tiyemiluwaaŋ. 21 Me noli adi mede wendok gineŋgoŋ ulodiŋa nadisukilitihik tubufikiŋ.
Bepaŋ’walaŋ siloŋ tobogoŋdi hidi’walaŋkade hatuwaak.