5
Indi’walaŋ hatihati fafaŋeniŋ kunum gineŋ hatak
Unduŋ doktiŋa indi indiŋ nadiyam. Kwet diniŋ siginik yoholaŋ dabugoŋ uyakulune Bepaŋdi kunumneniŋ yot fafaŋeniŋ niŋ tubumintanimbaak. Yot woŋadi meeniŋ kohohikdi mu magiŋ, doktiŋa fafaŋeniŋ hinek yali wooŋ yalaak. Biyagoŋ kuyoŋ, indi kunumneniŋ yot wondigoŋ dahidahi wele dahinimdok nadigalika tiŋa nadibulabulayeŋ koyone tihatiyam. U biyagoŋ hinek, indi welenik munabutnik hambiyek hatibaakneŋ doktiŋa uŋakoŋ dahiŋa hatinene tuwot tibaak. Kwet foloŋ siginikdi yoholaŋ tinimbune hatiyamneŋ malabumuŋgoŋ nadiŋale hatiyam. Indi yadi foloonik gitipmuŋ kunumneniŋdi tinahukunimbu fofoŋdok nadiyam. Unduŋ tiŋa yeyam e’, kumuŋdok gigit tuguk uye hatihatidi ulatifofoŋdok yoyam. Biyagoŋ hinek, Bepaŋ negoŋ hatihati u kahilenimdok nadiŋa Uŋgoniŋ Munabuli nimguk. Ala nemek momohi noli mindaŋ nimdok hatune tububihila Uŋgoniŋ Munabuli timeŋ nimguk. Kaŋ indi Uŋgoniŋ Munabuli agaŋ kahilegumun doktiŋa nemek noli maaŋ kedem nimbu yabukahileneem.
Iŋoŋ adi buŋambu kwetneŋ hatiyam
Biyagoŋ kuyoŋ, indi wondoktiŋa nadilodaaŋ hatiyam. Tiŋa indiŋ nadiyam, kwet diniŋ siginiknit hatiŋa Wapum hebeŋ foloŋ hinek mu hatiyam. Nai indidegoŋ adi welenikdi nemek hogok nadisukiliti tiŋa hatidok tilak, eŋ folooŋ kakaŋdok adi moŋ. Iŋgoŋ oŋ, fiit nadikulemayam. Unduŋ tiŋa siginikdut buŋambu yokwetneŋ hatihati u wabiŋa yotnik kwetnik mebineŋ Wapumdut hatidok wondok nadigalikayam. Ala hatihati woŋ e yotnik kwetnik mebineŋ be buŋambu yokwetneŋ hatineem uyadi indiŋ hinek yoŋa nadikwambundayam. Kulemaŋgoŋ hatinene Wapumdi nibune utumbawaak. 10 Indiŋku nadiyam oŋ. Kougoŋ hatigene wanakaŋ hogohogok Kilisto’walaŋ mede yodapmandapmaŋ kwetneŋ hebeŋ foloŋ wooŋ mintadakalene siginiknit hatiŋale titiŋ kedem be kadakaniŋ tugumun wondiniŋ mebinik molomolom niniŋa kibikoŋdok ninindapmawaak.
Pol’walaŋ mebiŋiŋ u Bepaŋ eŋ meeniŋdi wanaŋ nadigiŋ
11 Unduŋ doktiŋa indi Wapum nadiminene loune gikiŋgoŋ timindok yoŋit u nadiŋale meeniŋ yenindakaleeŋ yenindidime tiyam. Unduŋ tinene Bepaŋdi welenik maaneŋ yabuŋa mebinik nadilak. Eŋ hidi maaŋ welehikdi mebinik hanimbune nadiiŋ. 12 Indi unduŋ yonene hidi kotigoŋ nadinimbune me loloŋhinit tinimdok mu hanihohokeneyam. Indi yadi hogok haniŋkiliti tiyam, ala hide meeniŋ noli welehik hamap hatiŋale sigiŋ diniŋ nemek wondok ninintifo mede yoiŋ ale hidi mede i yeniŋa yenihep tineeŋ. 13 Hidi indi’walaŋ nadinadinikdok nadiune bubuyehi nabugoŋ tilak, uyadi Bepaŋ kwanaiŋiŋ doktiŋa unduŋ tilak. Be nadinadinikdok nadiune fofohi tilak, uyadi hidi Bepaŋ’walaŋ Mede Momooŋnit titiŋdok nadiŋa unduŋ tilak.
Bepaŋdut welekubugoŋ hatidok yofolok tuguk
14 Kilisto’walaŋ welesiloŋdi ninindokoune hatiŋale indiŋ nadikwambundayam. Me kubugoŋdi inditok kayoŋkoŋ kumuŋguk doktiŋa wanakaŋ hogohogok kumuŋgumun tilak. 15 Koom indi indetok hogok nadiŋa hatigumun. Iŋgoŋ kiutnik Wapum kubugoŋdi indi’walaŋ kayoŋkoŋ kumuŋa kaikaaŋ pilakuk doktiŋa titiŋ komi u wabidapmaŋ aditok nadimiŋa hatiyaneem. 16 Unduŋ doktiŋa nai indidegoŋ meeniŋdi kwetfoloŋ hatiŋila nadiyam unduŋ hogok kikakika tiŋa kikakiyonda u tuwot mu tinim. Tiŋa Kilisto maaŋ undugoŋ koom kwetfoloŋ me nabugoŋ hatibune kaŋ nadigumun. Iŋgoŋ nai indidegoŋ unduŋ mu nadimiyam. 17 Ale nebek niŋdi Kilistodut wooŋ galilak adi yadi Bepaŋdi me gitipmuŋ tubumintalak. Unduŋ tubune titiŋ komihi agaŋ dapmahinakalak. Kaŋ titiŋ kobuli mintalak. 18 Kudi woŋ adi Bepaŋ’walaŋ hogok. Biyagoŋ kuyoŋ, adigoŋ Kilisto dut nihitubu-galiune Bepaŋ dut welekubugoŋ tugumun. Tiŋa indibo welekubugoŋ kwanai diniŋ medeŋiŋ yohautane hautadok kwanai-mede niniŋguk. 19 Kwanai mede niniŋguk u indiŋ. Bepaŋ adi Kilisto-doktiŋa metam hogohogok indi yomnik tumolokutnimguk. Unduŋ tiŋa Bepaŋ dut welekubugoŋ hatidok yofolok tuguk hatak. 20 Unduŋ doktiŋa indi Kilisto’walaŋ Mede Momooŋ yoyamdi Bepaŋ’walaŋ yopilapilaye mede haniyam. Tiŋa indi Kilisto’walaŋ maŋiŋ mede tiŋa indiŋ haniŋkilitiŋa haniyam, Bepaŋ dut welekubugoŋ tineŋ. 21 Jesu adi kadakaniŋ nemu tuguk iŋgoŋ Bepaŋdi inditok tiŋa kadakaniŋ titiŋ niŋguk. Uyadi indi Jesu dut kadiŋa walandanene Bepaŋdi netok nibukahiledok nadiŋa unduŋ tuguk.