Jondi pepa mindaŋ youkuk
Yodakale Mede
Pepa yoŋ adi kayoŋbop niŋ’walaŋ me talitimeŋ wapumdi kayoŋbop niŋ’walaŋ me talitimeŋ wou Gaiyusdok youlimiŋguk. Tiŋa unduŋ Gaiyusdi kayoŋbop noli maaŋ yehitubulodaluguk, wendoktiŋa wou nintiloguk. Tiŋa undugoŋ me niŋ wou Daiyotelefi fiyeŋ doktiŋa nadinadiŋila hatidok niŋguk.
1
Yodakale eŋ welemomooŋ mede
Nu kayoŋbop diniŋ me talitimeŋ timeniŋdi notne Gaiyus, dutok pepa i youkamulat. Nu mede biyagoŋ welene gineŋ hatak wondoktiŋa du gabukahile hinek tilat.
Me notne, welegedi momooŋ hinek hatak, undugoŋ hinek sigige foloŋ yagit folofigitanit mokit kedem hinek hatiluwaaŋdok ninadilat. Du mede biyagoŋ folooŋ hinek u kedem kamehatiŋa takalilaŋ, kaŋ me notne nolidi buŋa wondok kahat tinambune nadiŋa nadifo loloŋnit tilat. Wapmihineyedi mede biyagoŋ u takaliiŋ, mede u nadiŋa nadifo loloŋnit hinek tilat.
Gaiyus adi kwanai momooŋ tuguk
Me notne, du mede biyagoŋ u didimeŋgoŋ takaliŋa kwanai momooŋ tiŋa me notniye nadisukilitihinit menot tiyemilaŋ. Titiŋ u me kweetniŋhi mu nadiyemilaŋ aditok maaŋ tiyemilaŋ, u kedem hinek tilaŋ. Me heki wondi kayoŋbop hogohogok namandahik foloŋ du’walaŋ siloŋgedok yohautaiŋ. Ala talihik gineŋ kotigoŋ ulune yabuŋa nemek beŋa uuŋdok neeŋ yehitubu-lodaaŋ yembune beŋa uneeŋ. U Bepaŋ ne dediŋ yehitubu-lodadok nadilak wondok tuwot. Adi Jesu’walaŋ kwanai tine nadiŋa wooŋ kwanai u tiiŋ, iŋgoŋ metam nadisukilitihinit mokit’walaŋkade nemek nemu beiŋ. Indi me undihi yehitubu-loda titiŋdok. Talik unduŋ foloŋ indi Bepaŋ’walaŋ mede biyagoŋ diniŋ kwanai u kikasop tiŋa tubufafaŋeyam tilak.
Daiyotelefi adi titiŋ hogoli tuguk
Nu kayoŋbop wanakaŋdok mede-kabe noli agaŋ youla kameyembe uguk. Iŋgoŋ Daiyotelefi adi talitimeŋ hatiyemdok yolak, doktiŋa indi’walaŋ medenik mu nadilak. 10 Unduŋ doktiŋa nu hidi’walaŋkade baat nai uŋaniŋ adi’walaŋ titiŋŋiŋ diniŋ mebi u yohautawaat. Adi inditok yalaŋ niniŋila mede kadakahi mebimebi ninilak. Tiŋa u hogok moŋ. Adi metam nadisukilitihinit noli bulune yolineŋ yeniyehimane mu tilak, iŋgoŋ metam nolidi yohineŋ yeniyehimaneune moŋ kameheyemiŋa kayoŋbop gineŋ mu hatidok yeniyehikelekut tilak.
Demitiliya adi titiŋ momooŋ tuguk
11 Me notne momooŋ, du me nolidi titiŋ hogohi tubune u mu yehikeleeŋ tuluwaaŋ, titiŋ momohi tubune u yadi kedem yehikeleeŋ tuluwaaŋ. Me nediyeŋdi titiŋ momooŋ tihatilak adi yadi Bepaŋ’walaaniŋ me, eŋ me nediyeŋ titiŋ hogoli tihatilak adi yadi Bepaŋ mu kaguk yodok. 12 Demitiliya’walaŋ mebiŋiŋ momooŋ adi me hogohogokdi wanakaŋ yohautaiŋ. Kaŋ Bepaŋ’walaŋ mede biyagoŋ wendi maaŋ mebiŋiŋ yotubudakalelak. Kaŋ indi maaŋ undugoŋ medeŋiŋ kasop timiyam. Tiŋa mede biyagoŋ yoyam u agaŋ nadilaŋ.
Yodapmaŋ mede
13 Mede youtdok noli maaŋ fe-ku hakiiŋ, iŋgoŋ pepa gineŋ youtdok adi mu nadilat. 14 Nu nai muniniŋ agaŋ du gabe baat binek, buŋa gabuŋa kikakika tiŋa yodemeet.
15 Welege kulemaŋgoŋ halek. Metam nokeye iŋoŋ hakiiŋ adi youtumba mede kamegamiiŋ, ale dubo me notniye molomolom youtumba medene yenimbeŋ.