25
Poldi kiyap wapum Festa namanda foloŋ ne’niŋ mebi yodakaleguk
Festa adi buŋa pop kahileeŋ ilune hele lufomkulitniŋ dapmaune Sisaliyaniŋ Jelusalemde uguk. Uŋoŋ uune Judame wapuhi tiŋa Siloŋyot diniŋ talitimeŋ heki adi Poldok mede kotigoŋ yogiŋ. Mede yoŋa uutdok yohebet agaŋ koom tigiŋ doktiŋa Festa adi Pol niŋkulune Jelusalemde wek yoŋa niŋgiŋ. Kaŋ Festadi yeniŋguk, “Pol adi Sisaliya uŋoŋ yot fafaŋeniŋneŋ hatak, ala na muniniŋ hatiŋa Sisaliyade waat doktiŋa talitimeŋhiye yapmeune nukut noŋgoŋ wooŋ nemek kadakaniŋ tugukdok kedem yoneeŋ.”
Unduŋ yeniŋa melenai 8 bek 10 uŋgoŋ hatiŋa Sisaliyade uguk. Wooŋ deikuk ala heleune mede nadinadi tibene yenimbu Pol mede nadinadi yotneŋ nagi fogiŋ. Foune Judame Jelusalemhi bugiŋ adi Pol kelemadi yali mede folooŋnit mokit fee yogiŋ, iŋgoŋ medehik u biyagoŋ mu tuguk. Kaŋ Poldi netok yohehewe tiŋa indiŋ yoguk, “Nu nemek kadakaniŋ Judame heki’walaŋ Yodoko Mededok be Siloŋyotdok be Loma Mapme Wapumdok nemu yeniŋgut.”
Kaŋ Festadi Judame welehik tubuhakaledok yoŋa Pol indiŋ ninadiguk, “Du Jelusalemde wooŋ medege uŋoŋ be yodok nadilaŋ?”
10 Unduŋ ninadiguk kaŋ Poldibo yoguk, “Yadi Lomahi’walaŋ mede nadinadi yotneŋ yatat ale iŋgoŋ yodok. Nu Judame hekidok nemek kadakaniŋ nemu tiyemgut u da-ku agaŋ nadilaŋ. 11 Be nu Yodoko Mede lahula nemek kadakaniŋ nenobu tibit kaŋ kumuŋdok yoyaneŋ kaŋ nu momoŋ tuwot mu tibit. Iŋgoŋ nutok mede yoiŋneŋ uŋoŋ mede biyagoŋ nemu yoiŋ doktiŋa nebek niŋdi nu adi kohohik foloŋ tuwot mu napmewek. Unduŋ doktiŋa Lomahi’walaŋ Mapme Sisadi medene nadiŋa yodapmawaak.”
12 Unduŋ yoguk kaŋ Festa adi mehinekŋiye dut yonadiŋa Pol indiŋ niŋguk, “Lomahi’walaŋ Mapme Sisadok yolaŋ doktiŋa Mapme Sisa’walaŋ waaŋ.”
Mapme Agilipadi Pol’walaŋ medeŋiŋ nadidok hinek nadiguk
13 Kadehati noli dapmaune mapme Agilipa tiŋa wiwi Benike adi kiyap Festa kohoŋ kuliminde Sisaliyade ugumuk. 14 Uŋoŋ wooŋ muniniŋ hatigumuk kaŋ Festadi Poldok kahat indiŋ tiyemguk, “Iŋoŋ me niŋ Feliksdi yot fafaŋeniŋneŋ kameguk, 15 ala nu Jelusalemde ugut kaŋ Judame eŋ me Siloŋyot diniŋ talitimeŋ heki adi aditok mede yoŋa nu me u ulukumumbit naniŋgiŋ. 16 Iŋgoŋ nu moŋ yeniŋgut, Loma me heki indi yadi me niŋ kadakaniŋ tubune kumuŋdok hogok mu yenindapmayam. Indi yadi me kadakaniŋ tubu yanagila uune mede tobotobo yobu nadiŋa yenindapmayam. 17 Adi iŋgoŋ buŋa deikiŋ ala heleune mede nadinadi titiŋdok yoŋa mede kamewe Pol nagi bugiŋ. 18 Kaŋ me tobohidi pilali mede yogiŋ kaŋ nemek kadakaniŋ hinek nenobu tibek yo nadigut iŋgoŋ nemu yogiŋ. 19 Adi yogiŋ adi me wou Jesu agaŋ kumuŋguk iŋgoŋ Poldi kotigoŋ pilali hatilak yolak doktiŋa nehi’walaŋ Yodoko Mededok hogok yoŋa Pol dut siwe tigiŋ. 20 Kaŋ nu mede undiniŋ kaŋ nadibedi tiŋa Jelusalemde uune uŋoŋ wooŋ yodapmaŋdok yoŋa Pol ninadigut. 21 Iŋgoŋ Pol adi moŋ yoŋa iŋoŋ kadokoune hatiŋa wooŋ Mapme Sisadi medeŋiŋ yodapmaŋdok yoguk. Kaŋ nu mikme yenimbe iŋgoŋ kadokou hatilu kougoŋ Mapmedok kamewene waak yogut.”
22 Kahat unduŋ tuguk kaŋ Agilipadi yoguk, “Nu me u medeŋiŋ nagoŋ hinek nadiwit.”
Unduŋ yoguk kaŋ Festadi niŋguk, “Haloŋ yobek kaŋ nadiweŋ.”
23 Unduŋ niŋguk ala haniŋ Agilipa dut Benike adi mapme diniŋ tinahukut kinonom hogok tiŋa mede nadinadi yotneŋ foune mikme diniŋ me wapuhi eŋ yokwet wondiniŋ me loloŋhinit adi noŋgoŋ yehikele tiŋa fogiŋ. Festadi mede kameune Pol nagi fogiŋ. 24 Nagi fogiŋ kaŋ Festadi yeniŋguk, “Mapme Agilipa tiŋa metam iŋoŋ ikiiŋ hogohogok. Hidi me i kaneŋ. Me yadi Judame iŋgoŋ itowiiŋ be Jelusalem itowiiŋdi nadikadaka timiŋa kakaliŋa naniŋgiŋ, me i ulukumuŋ titiŋdok. 25 Unduŋ yogiŋ kaŋ ne Mapme Sisa kakaŋdok yoguk doktiŋa kamewe uuŋdok yogut, iŋgoŋ me i nemek kumuŋ titiŋdegoŋ hinek nemu tuguk. Unduŋ tubumintagut. 26 Unduŋ doktiŋa nu Mapmedok pepa youlimindok mede didimeŋgoŋ hinek nemu nadigut doktiŋa kamiŋ hidi tiŋa mapme Agilipa namanda gineŋ nagi bulat. Ala medeŋiŋ nadidapmaune kougoŋ pepa youlit. 27 Nu me niŋ kadakaniŋŋiŋdok mede yodakale pepa gineŋ mu tiŋa hogok kamewe uuŋdok u kawe tuwot mu tilak.”