5
Kadakaniŋ yotumolokut tiŋa hatidok
Hidi yadi Kunum Behikdi habukahile hinek tilak doktiŋa wapmihiŋiye hidi ne hatilak undugoŋ katuwali hatiyaneeŋ. Unduŋ tiŋa welesiloŋhinit hatiyaneeŋ. Kilisto adi unduŋ tiŋa welesiloŋ tinimiŋa ne’walaŋ folooŋ u nadidapmaaŋ biune Bepaŋdok hemundumunduŋe momooŋ tuguk.
Indiŋ hinek nadidok. Metam hatififile tiiŋ, eŋ siloda kadakahi tiiŋ, eŋ nehitok hogok nadiiŋ, titiŋ undihidok mede hamahamap hide’walaŋ lekiŋgoŋhik gineŋ adi mu mintaluwaak. Bepaŋ’walaŋ metamdi titiŋ undihi mu tiyaneeŋ be yonadiyaneeŋ. Moŋ hinek. Mede mekaŋ, eŋ mede kauleŋ, eŋ medehaki, undihi yobune kadakawaakneŋ ala tonadifo adigili kedem tubune tuwot tuluwaak. Hidi indiŋ hinek nadikwambundayaneeŋ. Biyagoŋ hinek kuyoŋ, metam hatififile tiiŋ, eŋ siloda kadakahi tiiŋ, eŋ nehitok hogok nadiiŋ, eŋ yabap eŋ tubuhi moŋgo hatiiŋ, adi yadi kunum gineŋ Kilisto eŋ Bepaŋ’walaŋ yohikwehineŋ hatihati fafaŋeniŋ hatak u lohi tineeŋ.
Nemek mekaŋ uye kabup hebi-hatiŋila mu titiŋdok
Halamut tiŋa yalaŋ mede hanimbune nadiune folooŋ mu tiluwaak. Biyagoŋ kuyoŋ, kadakaniŋ undihi doktiŋa Bepaŋ’walaŋ kwihita diniŋ kibikoŋ metam mede wobu tiiŋ adi’walaŋkade mintawaak. Unduŋ doktiŋa hidi mu yehitubu-lodayaneeŋ. Hidi koom mambip gineŋ hatiyagiŋ, eŋ nai indidegoŋ adi Wapum’walaŋkade busuwaaŋ hautanit tigiŋ hatiiŋ. Unduŋ doktiŋa hauta diniŋ yalakiŋiye tiŋa adi’walaŋ folonamandap tiŋa hatiyaneeŋ. Hautanit hatihati diniŋ folooŋ adi indiŋ mintalak. Welemomooŋ hatihati, eŋ didimeniŋ hatihati, eŋ mede biyagoŋ yoyo. 10 Ala nemenemek tine nadiŋa adi Wapumdi nadiune kedebawek be moŋ u timeŋ nadidakalehinakaaŋ tiyaneeŋ. 11 Eŋ nolidi mambip diniŋ nemek folooŋhinit mokit tubune u mu yehitubu-lodayaneeŋ. Moŋ, hidi adi tobo titiŋ undihi u yenihep tiŋa mu titiŋdok yeniyaneeŋ. 12 Nemek kabup tihebiiŋ u yehiwehemila yonene mekaŋgoŋ iŋgoŋ tibek. 13 Nemek undiniŋ namokopŋiŋ u Bepaŋdi udikulune hautadi tubuhautaune miŋgoŋ mintawek. Kaŋ nemek miŋgoŋ mintalak wendi maaŋ hauta foloŋ hatuwaak.
14 Biyagoŋ kuyoŋ, unduŋ doktiŋa indiŋ yoŋit. “Damo deihatilaŋ ale pilat, eŋ kumuŋ gineniŋ kaikaaŋ pilaleŋ, kaŋ Kilistodi gehitubu-hautawek.”
Nadigiyonda tiŋa nai mu tubukadakadok
15 Hidi yadi hatihati be titiŋhik didimeniŋgoŋ kadokoyaneeŋ. Tiŋa kauleŋgoŋ moŋ, nadinadiŋila hatiyaneeŋ. 16 Nai indidegoŋ adi kadakaniŋdi hautaguk hatak doktiŋa nai noli tubukadakafit mu titiŋdok, kwanai fafaŋe tiŋa tiyaneeŋ. 17 Nadinadihinit mokit nabugoŋ mu hatiyaneeŋ, Wapumdi kwanai hanilak u yabunadidakaleeŋ tiyaneeŋ. 18 Wain ime heki kisaŋ naaŋ nadibubuye mu tiyaneeŋ.* Wain ime heki mintalak wooŋ adi nemek noli fafaŋehi naaŋ nadibubuye tiiŋ wendok maaŋ kiula yolak. Uyadi wele tubukadaka kwanai. Uŋgoniŋ Munabulidok adigili gigine tubune fotokihamuluwaak. 19 Munabulidi hehitubu-lodaluwaak tuwot niutumba kap eŋ kap gitipmuhi be komi toŋa welehik eŋ nadinadihikdi kibikibi tiyaneeŋ. Unduŋ tiŋa welehik gineŋ kapdi eŋ baiwagimdi Wapum wou nintiŋalooŋ niutumbayaneeŋ. 20 Unduŋ tiŋa Wapumnik Jesu Kilisto doktiŋa helemahelemaŋ Bepaŋ Betnik nemek mebimebidok ninadifo tiŋa niutumbayaneeŋ.
Tamwoi yohohiyehinit’walaŋ mede
21 Hidi yadi Kilisto gikiŋgoŋ timiŋa mede tiloloŋ kibikibi mohinek tiyaneeŋ. 22 Tamwoi yohohiyehinit, hidi Wapum’walaŋ mede tiloloŋ tiiŋ undugoŋ yohohiyedok tiyemaneeŋ. 23 Biyagoŋ kuyoŋ, me tamŋiŋnit adi yadi tamŋiŋ diniŋ kaulidoko hatilak, undugoŋ Kilistodi kayoŋbop diniŋ kaulidoko hatilak. Unduŋ tiŋa kayoŋbopŋiye kadakaniŋ gineniŋ ninigitdok kumuŋguk. 24 Unduŋ doktiŋa, kayoŋbopdi Kilisto’walaŋ mede tiloloŋ tilak undugoŋ, tamwoi yohohiyehinit adi maaŋ helemahelemaŋ yohohiye’walaŋ mede tiloloŋ tiyemaneeŋ.
Mewoi tamhiyehinit’walaŋ mede
25 Mewoi tamhiyehinit, hidi tamhiye welehikdi yabukahileyaneeŋ. Kilisto adi undugoŋ kayoŋbopŋiŋ u weleŋdi kahileeŋ aditok tiŋa kumuŋguk. 26 Kilisto adi medeŋiŋdi eŋ imedi kayoŋbopŋiŋ youtewalandaguk. 27 Unduŋ tiŋa kayoŋbopŋiŋ netok kahileeŋ tinahukulimiŋa netok gigit uŋgoniŋ eŋ kadakaniŋnit mokit niŋguk. 28 Tiŋa mewoi tamhiyehinit adi nehi’walaŋ foloohik yabudokoiŋ undugoŋ tamhiye maaŋ yabudokoyaneeŋ. Me niŋ adi tamŋiŋ welesiloŋ timimbaak adi yadi ne’niŋ weleŋdok eŋ sigiŋdok welesiloŋ timilak unduŋ tibaak. 29 Me niŋ adi ne’walaŋ folooŋ mik-kwadi mu timiŋa momooŋ hinek kadokooŋ miŋtoi tihatilak, wondok tuwot Kilistodi kayoŋbopŋiŋ undugoŋ timilak. 30 Biyagoŋ kuyoŋ, indi yadi Kilisto’walaŋ kayoŋ kohoŋ dikiŋiye hatiyam. 31 Unduŋ doktiŋa me niŋ adi miŋbeu biyabuŋa tamŋiŋ dut wooŋ galiune adi welehik be foloohik kubugoŋ tiŋa hatidemeek. 32 Uyadi mede hebiniŋ, eŋ mebiŋiŋ fuliŋ hinek, ala Kilisto eŋ kayoŋbopŋiŋ aditok nadiŋa yolat. 33 Me tamhiyehinit hogohogok, hidi hide’walaŋ foloohik welesiloŋ timiiŋ tuwolit undugoŋ tamhiye siloŋ tiyemaneeŋ. Eŋ tamwoi yohohiyehinit, hidi yadi yohohiyedok nadiune loune gikiŋgoŋ tiyemaneeŋ.

*5:18: Wain ime heki mintalak wooŋ adi nemek noli fafaŋehi naaŋ nadibubuye tiiŋ wendok maaŋ kiula yolak.