4
Datok nadiune fofoŋnit tuluwaak
Hidi’walaŋ lekiŋgoŋhik gineŋ mik-kwadi eŋ tosiwe u maŋgoŋde mintalak? Biyagoŋ kuyoŋ, hidi yadi nemek titiŋdok be moŋgotdok nadigalika tifit tiiŋ doktiŋa welehik gineŋ mik mintalak. Hidi nemek hide’walaŋ moŋ u welehikdi yabukahileiŋ iŋgoŋ dediŋ tiŋa moŋgotneŋ, mooŋ doktiŋa molohiye widihikumiiŋ. Hidi metam noli’walaŋ nemenemek doktiŋa kikakwihita eŋ tosiwene-fit tiiŋ iŋgoŋ nemek u hidi moŋgotna hinaŋ mu tiiŋ. Woŋ adi hide Bepaŋ mu ninadiiŋ doktiŋa unduŋ tiiŋ. Niŋ adi indiŋ: ninadi kwanai tiiŋ iŋgoŋ oŋ, folooŋ mu beiŋ. Uyadi welehik gineŋ nadisu hogohi halune nadigalikahik hogok tubulodane nadiŋa ninadiiŋ doktiŋa folooŋ mu beiŋ.
Ai, mede yofolok dobuwiyakiiŋ heki hidi! Hidi kudi u tiiŋ adi tam yohoinitdi yohoi bikabuŋa wooŋ me noli dut kefifile tilak unduŋ dabugoŋ tiiŋ. Abe nadiiŋ? Me niŋ adi kwetfoloŋ diniŋ nemek wondok nadigalika kisaŋ tibaak adi yadi Bepaŋ mik timimbaak. Unduŋ doktiŋa nebek niŋ adi kwetfoloŋ diniŋ nemenemek kedem be kadakaniŋ kaka moŋgola hatibaak adi yadi Bepaŋ mik timimbaak. Kaŋ Bepaŋ’walaŋ Youkudip Mede gineŋ mede indiŋ hatak u hidi nadiune folooŋnit mokit be tilak? “Welenik gineŋ munabuli kameguk uyadi Bepaŋ netok gigit hogok hatidok gigine hinek tilak.” Tiŋa undugoŋ siloŋ tobogoŋ kisaŋ tinimilak. Unduŋ doktiŋa Bepaŋ’walaŋ pepa mebinit gineŋ mede indiŋ hatak.
“Bepaŋ adi metam nehitok nadiune loloŋnit tilak,
adi’walaŋ kasop diliteleyemilak.
Eŋ nehitok nadiune fofoŋnit tilak,
adi siloŋ tobogoŋ tiyemilak.”
Unduŋ doktiŋa hidi Bepaŋ gikiŋgoŋ timiŋa medeŋiŋ nadiyaneeŋ. Unduŋ tiŋa Sadaŋ moŋ niheune bihabuŋa momoŋ uluwaak. Hidi Bepaŋ’walaŋkade wooŋ galiune adibo hidi habukahileluwaak. Kadakaniŋ titiŋ eŋ welelufom tihatiiŋ, hidi welehik youtela tubuwalandayaneeŋ. Hidi hide’niŋ mebihik nadiŋa kobulabulaye tineeŋ. Yogegeham tiiŋdi wabiŋa bulaniŋgoŋ tineeŋ. Eŋ nadifohikdi dapmaune makat kobulabulaye mintawaak. 10 Wapum’walaŋ hebeŋ foloŋ fofoŋnit hatibune adi hehitubu-pilalaak.
Kinintubukadaka mu titiŋdok
11 Notneye, hidi kinintubukadaka mu tiyaneeŋ. Me niŋ adi noliŋiŋ niŋ niŋkadaka tiŋa nadimimbune tuwot mu tilak adi yadi Yodoko Mede niŋkadakaaŋ nadiune foune uyakut tilak. Nebek niŋdi Yodoko Mede uyakutak adi mede tiloloŋ mu tilak. Adi tobo mede uut tiŋa Yodoko Mede u hogoli yolak. 12 Bepaŋ, Yodoko Mede nimiŋa kadokolak, negoŋ metam yehitubu-lodaaŋ yanagitak eŋ yehitubu-kadakalak. Kaŋ du yadi nediyeŋdi ganindapmaguk doktiŋa me noke kibikoŋ mimiŋdok yodapmaweŋ?
Wapumdi nadinimbune tuwot tubune nemek tiyaneem
13 Agaŋ ale, noli ibo nadineŋ. Hidi indiŋ yohatiiŋ. Kamiŋ be haloŋ yokwet uŋoŋ be uŋoŋ wooŋ muneeŋ bomboŋ kwanai tiŋa muneeŋ bomboŋ fee tubumintaaŋ hatiyanene gulet niŋ dapmaune udaneeŋ buneem. 14 Hidige! hidi haloŋ nemek unduŋ be unduŋ mintawek u maaŋbe nadiiŋ? Be hidi’walaŋ hatihati u dediniŋgoŋ? Uyadi mundidi labulabuŋila uŋaniŋgoŋ liwelak undiniŋ. 15 Unduŋ doktiŋa hidi yadi indiŋ yobune tuwot tibek. Wapumdi nadinimbune tuwot tubune kaipmuŋ hatiŋila unduŋ be unduŋ tineem. 16 Iŋgoŋ oŋ, hidi yadi sigitiŋalo mede fee yoŋa hidetok nadiune loloŋnit tilak. Sigitiŋalo mede uyadi kadakaniŋ. 17 Me niŋ adi nemek kedem titiŋdok nadinadi u momooŋ hanadigene nemek nadisulak u mu tilak uyadi yom-ku tilak oŋ.