28
Jesu kotigoŋ kaikaaŋ pilakuk
(Mak 16:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
Sabat nai dapmaune Sonda foloŋ haniŋ timiŋ helehelede Maliya Madalaniŋ eŋ Maliya noli adi Jesu kamegiŋ u kade ugumuk. Talipmeŋ ulune kenim gibitaŋ tubune Wapum’walaŋ aŋelo niŋdi kunum gineniŋ fooŋ kawade wapum bom mami foloŋ uhekilitigiŋ u siloneune magineŋ uune kawade foloŋ uŋgoŋ looŋ ikuk. Folonamanda yoŋ adi meledi diwe holiholiŋelak dabugoŋ eŋ tinahukutŋiŋ adi fafau niyaniyaŋ hinek. Kaŋ mikme koŋ mami kadokooŋ yakiŋ heki adi undiniŋ kaŋ tiguluguluyeeŋ duwaŋ maaŋ nadibubuye tiŋa dabaŋ wele haliugiŋ.
Kaŋ tamyat wosuwaune aŋelodi indiŋ yeniŋguk, “Hidi munta mu tidemek, na agaŋ nadilat. Hidi Jesu koloŋdabek foloŋ ukiŋ u kakaŋdok bamuk. Iŋgoŋ adi iŋoŋ mu hatak. Adi koom haniŋguk undugoŋ tiŋa agaŋ pilalak. Ale hidi buŋa kwelikoŋ hogok i kademek. Tiŋa pilap hinek wooŋ mihiŋiye indiŋ yenindemek, ‘Jesu agaŋ kaikaaŋ pilalak, tiŋa Galilide timeŋ ulak, ala hidi uŋoŋ wooŋ kaneeŋ.’ Mede agaŋ uŋakoŋ hogok hanilat.”
Unduŋ yenimbu tamyat i udaneeŋ munta maaŋ eŋ nadifo maaŋ tiŋa mihiŋiye gigitmede u yeninde kiyane hogok ugumuk. Ulune Jesudi uŋaniŋgoŋ mintayemiŋa yeniŋguk, “Nadifo tidemek.”
Unduŋ yenimbune adi hebeŋ gineŋ maaŋ hali kayoŋ honeeŋ niutumbagumuk. 10 Kaŋ Jesudi yeniŋguk, “Hidi munta mu tidemek. Wooŋ notneye yenimbune Galili gwaŋ wooŋ nabuneeŋ.”
Mikme heki’walaŋ kahat
11 Tamyat ulune mikme koŋ mami kadokogiŋ heki adi’walaaniŋ me nolidi kiyaneeŋ wooŋ Siloŋyot diniŋ talitimeŋ wapuhi nemek mintaguk hogohogok wendok kahat tiyemgiŋ. 12 Unduŋ tubune Siloŋyot diniŋ talitimeŋ hekidibo Judahi me wapuhi noli hogohogok wanakaŋ yenimbu buŋa bopneeŋ mede yonadi tiŋa mikme heki muneeŋ wapumdi yehituwagiŋ. 13 Tiŋa indiŋ yodok yeniŋgiŋ, “ ‘Timiŋ damo dahakaulene mihiŋiyedi buŋa sigiŋ gitnem kuboneeŋ bemŋa uŋit.’ 14 Mede u gapman wapumdi nadiŋa dediŋ tihambekneŋ yoŋa munta mu tineŋ, inde kedem tubukulemanim ale.”
15 Unduŋ yenimbune mikme heki adi muneeŋ moŋgola mede yeniŋgiŋ wendok tuwot takaliŋa tigiŋ. Unduŋ tubune yalaŋ mede wendi Judahi’walaŋ hautadapmaaŋ hakukdi indidegoŋ hatak.
Jesudi mihiŋiye kweboboe foloŋ mintayemiŋa kwanai-mede yeniŋguk
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23)
16 Kaŋ mihiŋiye 11 adi Jesu ne koom Galili kwetneŋ tuwai niŋ foloŋ loloŋdok yeniŋgukneŋ uŋoŋ logiŋ. 17 Looŋ Jesu uŋgoŋ kahila moŋ kaŋ maaŋ hali mulelem timiŋa niutumbagiŋ. Iŋgoŋ noli kabeyeŋ welelufom tigiŋ.
18 Kaŋ Jesudi yehitubu-dulaaŋ yali indiŋ yeniŋguk, “Bepaŋdi saŋiniŋ hogohogok kunum diniŋ be kwet diniŋ u nutok namdapmaguk. 19 Unduŋ doktiŋa hidi kwetkwet indigoŋ tuwot udapmaaŋ metam hogohogok Mede Momooŋ yenindapmaune nadiŋa nu’walaŋ kayoŋbopneye mintadapmaneeŋ, tiŋa Baŋ, Mihi eŋ Uŋgoniŋ Munabuli’walaŋ wou gineŋ yehitomboyoula Imeyout tiyemneeŋ. 20 Eŋ mede hogohogok hanindidimegut u yenindidimeune takalidapmaneeŋ. Tiŋa indiŋ hanimbe nadineŋ. Nu helemahelemaŋ hidut hatitawene kwet diniŋ nai dapmawaak.”