2
Bepaŋdi mapme tubudakaleeŋ netok kahileguk
Maŋgoŋde tiŋa mebop noli adi foko titiŋdok mede yofolok tiiŋ? Dediŋ doktiŋa metam i kadakaniŋ titiŋdok mede yofolokenefit indiŋ tiiŋ? Me mapme kwetkwet hatiiŋ hogohogok adi mikdok tiulidoko tubudapmaiŋ. Kaŋ me talitimeŋ heki adi Yahwe ne tiŋa me metamŋiye yabudokodok tubumintaguk u yehitifofoŋdok bop tiŋa talik lohiiŋ. Adi indiŋ yoiŋ, “Indi kohonik nemek fafaŋeniŋdi youkilitigumuk i kahibulaginekuyemnim. Indi tawa fafaŋeniŋdi nihi-ibikilitigumuk i fiyakutnim.”
Bepaŋ adi kunum gineŋ ne’walaŋ mapme popŋiŋ foloŋ ila yabugege tiŋa yenimpekit tilak. Unduŋ tiŋa yelak e’, weleŋ gouyeune mede saŋiniŋnit hinek yenilak. Eŋ gibitaŋ kwihitaune adi wendoktiŋa munta kisaŋ hinek tiiŋ. Tiŋa indiŋ yenilak, “Nu me i nagoŋ me mapme mintadok nindapmagut. Tiŋa nagoŋ Saiyon kweboboene foloŋ hatidok niŋgut.”
Me mapmedi indiŋ yolak, “Nu kamiŋ Yahwedi mede yofafaŋelak u yohautawit. Adi indiŋ yofafaŋelak, ‘Du biyagoŋ hinek na’walaŋ mihine. Nu kamiŋ tububihila du’walaŋ baha tilat. Naninadiune mebop noli hogohogok gamdapmawene du kwet wanakaŋ hogohogok u kadokodapmawaaŋ. Du kohoge saŋiniŋnit wendi yabudokowaaŋ. Tiŋa metamdi kwet kabot ulitawaune pupuheneeŋ kuyahi kuyahi tiiŋ wendok tuwot tiyembaaŋ.’ ”
10 Unduŋ doktiŋa me mapme heki hidi magi kametnadi momooŋgoŋ tiŋa titiŋhik tubudidimeneŋ. Eŋ kwetfoloŋdok talitimeŋ hatiiŋ hidi mede u kanadiŋila hatineŋ. 11 Hidi Yahwedok munta timiŋa adi’walaŋ hebeŋ gineŋ hatineŋ. Munta timiŋila nadifo maaŋ tineŋ. 12 Hidi mihiŋiŋ’walaŋ hebeŋ gineŋ hatiŋila siŋgoŋgome tineŋ. Adi yadi kwihita pilap tilak, unduneŋ doktiŋa tiyaugene nadikwihitahambune kumuneeneŋ.
Me nediyeŋ Bepaŋ nadisukilitimiŋa adi yahehewe timindok yoŋa adi’walaŋkade wooŋ galilak adi yadi Bepaŋdi kahaŋ timimbune nadifo kedem tilak.