6
Dewit adi malabumuŋ gineŋ hali Bepaŋdi tubulodawek yoŋa ninadiguk
Yahwe, du kwihita tiŋa nu mu nanintobeŋ be welege kadakaune nehitubu-didimewene kaŋ nemek malabumuŋ hinek mu tinambeŋ.
Yahwe, nu saŋiniŋne dapmahinakaune saŋiniŋ lohilat. Doktiŋa du siloŋ tobogoŋ tinamuŋa kotigoŋ saŋiniŋ nambeŋ. Nu welemulap kisaŋ hinek tilat. Kaŋ Yahwe, du dediŋ doktiŋa nai kweheyeniŋ hinek binabulaŋ? Yahwe, du me siloŋ tobogoŋ titiŋdi kedem buŋa nehitubu-lodaaŋ kotigoŋ nanagilune mu kumumbit. Me kumuŋ tigiŋ heki adi du kotigoŋ mu nadigamiiŋ, tiŋa adi kwet hakiiŋneŋ uŋoŋ adi wohoge mu ganintiloiŋ.
Nu kuti kobulabulayeŋ tigetige saŋiniŋne dapmalak. Timiŋ indigoŋ tuwot makat kotiwene dautilitiliknedi kwet damodeitat u tubu-mendadapmaŋ tilak. Tiŋa undugoŋ makat gibita kotiwene mebi uloloŋne mendadapmaŋ tilak. Memikneyedi fee tubune wendoktiŋa makat hakotat. Tiŋa daune bediune nemenemek tuwot mu yabulat.
Me titiŋ hogohi tiiŋ, hidi binabuŋa ut. Yahwe adi makat kotat i agaŋ nadinamulak. Nu Yahwedi nehitubu-lodadok kutniŋgut, kaŋ adi kutikutine nadiŋa yonadine agaŋ tubu-udanelak. 10 Memikneye adi malabumuŋ wapum hinek tubumintaneeŋ. Tiŋa meka tiŋa moŋ kaŋ muntaaŋ pilap hinek uŋoŋdibek momogiyondaaŋ uhebineeŋ.