32
Me niŋ kadakaniŋŋiŋ Bepaŋ nimbihilune tumolokulimiŋguk
Bepaŋdi me niŋ’walaŋ yomŋiŋ bimiŋa kadakaniŋŋiŋ tumolokulimimbune adi yadi biyagoŋ hinek Bepaŋ’walaŋ kahaŋ kahileeŋ nadifo tilak. Tiŋa Yahwedi indiŋ yodapmalak, me yoŋ adi yomnit mokit, tiŋa undugoŋ titiŋ yalaŋ mu takaliŋa tilak. Unduŋ yobune me u wendoktiŋa Bepaŋ’walaŋ kahaŋ moŋgola nadifo kedem tibek.
Nu kadakaniŋne mu yobihikut nai uŋaniŋ timiŋ be hadapmo adi makat koyone hogok tulugut. Wendoktiŋa foloone gweheyedapmaŋ tuguk. Timiŋ be hadapmo adi kohoge malabumuŋdi kisaŋ hinek nehikamedihiguŋ. Unduŋ tubune welene diniŋ gibibem silida hinek tuguk. Uyadi mele fafaŋeniŋ yagigi diweune nemenemek dasilidadapmalak wendok tuwot.
Kaŋ nu kadakaniŋne ganimbihikut, tiŋa titiŋ hogohine u mu boihebigut. Nu adi toboniŋ kadakaniŋne hogohogok Yahwe nimbihikut. Nu yobihidapmawene du kadakaniŋne diniŋ yom tumolokutnamguŋ.
Unduŋ doktiŋa metam nediyeŋ du gehikeleiŋ, adi yadi malabumuŋ mintayembune du ganinadiyaneeŋ. Kaŋ ime bediŋa gabuŋ wapum tibaakdi adi mu yehiwehemilaak.
Da kubugoŋdi hebiit kwetne, tiŋa undugoŋ nabudokoune malabumuŋdi mu nehitifowek. Da kubugoŋdi malabumuŋ gineŋ kotigoŋ nanagitaŋ, wendoktiŋa kap gibitaŋ tolat.
Wapumdi indiŋ yolak, “Nu mohinek gehititiŋeneeŋ talik deŋak takalidok u ganindidimewit. Unduŋ tiŋa malabumuŋ gineŋ gabu-ulidokowit. Du doŋki tiŋa wosi dabugoŋ mu tibeŋ. Adi nadinadihinit mokit. Unduŋ doktiŋa ain niŋ tawa fafaŋehi wendi mahik gineŋ kameeŋ tawa yehimaneune talik deŋandiŋ uuŋdok u yenindidimelak. Eŋ unduŋ mu tiyembune woŋ adi du’walaŋ nadinadige tuwot mu takalidemeek.”
10 Me hogohidok adi malabumuŋ fee kedem mintayembek. Iŋgoŋ metam nediyeŋ Yahwe nadisukilitimiiŋ adi yadi siloŋ tobogoŋ tiyemiŋa momooŋ hinek yabudokowek. 11 Metam didimehi, hidi Yahwedi nemek momooŋ tihamguk wendok welemomooŋ nadiŋa nadifo tineŋ. Metam hogohogok Bepaŋ namanda foloŋ didimeniŋ hatiiŋ, hidi nadifo tiŋa baham toneŋ.