42
Me niŋdi yoli-kweli bikabuŋa kweetniŋ wooŋ hatiŋa yonadi tuguk
Kale moihi adi imedok nadiŋa kiyaneeŋ ime-kabe wodiiŋneŋ uŋoŋ wiiŋ. Bepaŋ, wondok tuwot nu maaŋ du gehitubu-dulaaŋ hatidok hinek nadilat. Bepaŋ, du adi Bepaŋ hatihatinit, unduŋ doktiŋa nu adi me mahik galiune imedok nadiiŋ unduŋ welenedi hinek gabukahile tilat. Bepaŋ, nai deniŋ hinek du’walaŋkade wooŋ ganiutumbawaat?
Helemahelemaŋ meeniŋdi indiŋ naniiŋ, “Bepaŋge daŋ hatak?” Wendoktiŋa nu helemahelemaŋ makat hogok kotat. Kaŋ timiŋ be hadapmo adi daune meeniŋdi nanaŋene tilak. Nai momooŋ koom hatiyagumun u nadisuŋa welebulaniŋgoŋ nadilat. Nu koom metam fe-gut hatiŋa talikom tiyemiŋa yahaŋewene Bepaŋ’walaŋ yolineŋ wagiŋ. Uŋoŋ wooŋ tonadifooŋ Bepaŋ niutumbadok kap heki toyagumun. Nai uŋaniŋ adi indi hogohogok wanakaŋ bopneeŋ niutumbayagumun.
Maŋgande tiŋa helemahelemaŋ welemulap tilat? Maŋgande tiŋa welenedi kulemaŋgoŋ mu hatak? Nu Bepaŋ hogok nadisukilitimiŋa woomimbene adi kedem nehitubu-lodawek. Adi Bepaŋne, doktiŋa adigoŋ nehitubu-lodalak. Wendoktiŋa nu wou kotigoŋ niutumbawit.
Welebulaniŋgoŋdi kisaŋ hinek nehitiŋafolak, doktiŋa Baŋ, Bepaŋ, nu kotigoŋ du nadigamulat. Nu Jodankade eŋ Hemon kweboboeneŋ tiŋa Misa kweboboeneŋ, uŋoŋ hali kotigoŋ nadigamulat. Ime kawade hambeŋ gineŋ beemkulune imeŋgwaŋdi imeŋgwaŋ niŋ kutnilak. Hidige! Ime giyonda wapum tilak undugoŋ malabumuŋdi nehikufulalak! Iŋgoŋ oŋ, hadapmo Yahwedi welesiloŋ tinamulak u miŋgilaŋgoŋ kalat. Doktiŋa timiŋ niutumbaaŋ kap tomimbit, tiŋa Bepaŋ hatihati namulak ninadi tibit.
Bepaŋ adi saŋiniŋ namulak, doktiŋa nu indiŋ nilat, “Du maŋgande nadikaule tinamulaŋ? Eŋ maŋgande binabune memik hekidi nehitiŋafoune nu welemulap tilat?”
10 Helemahelemaŋ memik hekidi medehaki indiŋ naniiŋ, “Bepaŋge daŋ hatak?” Mede yoŋ adi bohom nabugoŋ foloone foloŋ youlune kumuŋdok nadilat.
11 Maŋgande tiŋa helemahelemaŋ welemulap tilat? Maŋgande tiŋa welenedi kulemaŋgoŋ mu hatak? Nu Bepaŋ hogok nadisukilitimiŋa woomimbene adi kedem nehitubu-lodawek. Adi Bepaŋne, doktiŋa adigoŋ nehitubu-lodalak. Wendoktiŋa adi wou kotigoŋ nintiloit.