113
Bepaŋdi metam momooŋ tiyemguk doktiŋa nadifo tigiŋ
Yahwe niutumbaneŋ! Yahwe’walaŋ kwanai-meŋiye, hidi wou nintiloneŋ!
Indi hogohogok wanakaŋ wou nintilonene dapmandapmaŋnit mokit haliwooŋ halaak.
Mele tububihila labuŋa wooŋ fohebilakneŋkade metam hogohogok indi Yahwe wou nintilonim.
Yahwe adi metambop indigoŋ tuwot yabudokolak, kaŋ wougigitdi kunum foloŋ nemenemek yalakapmedapmaŋ tilak.
Nebek niŋdi Yahwe Bepaŋnikdok tuwolit nemoŋ. Adi yadi lohinakaaŋ hatilak.
Adi diweune foune kunumkwet wanakaŋ yabulak.
Adi me fiyewakahi yehitubu-lodaune hatihatihik utumba tilak. Tiŋa undugoŋ me nemenemekdok baniŋ tiiŋ u gilem kwetneŋniŋ yahaŋeeŋ yehitubu-lodalak undiniŋ.
Unduŋ tiŋa yanagila metamŋiye’walaŋ talitimeŋ heki gut yehitomboyoutak.
Tiŋa undugoŋ tamwoi wapmihi mu yanagikiiŋ u yehitubu-lodaune wapmihi fee yahaŋeiŋ. Unduŋ tiŋa tamwoi adi nadifo tiiŋ.
Yahwe niutumbanim!