130
Me niŋ Bepaŋdi tubulodadok yoŋa ninadi tuguk
Yahwe, nu welemulap tiŋa kutiganilat. Ale Yahwe du kutibulabulayene nadiweŋ. Tiŋa nehitubu-lodadok kutikuti bulak u nadiweŋ.
Du kadakaniŋnik nobu kunalune me nediyeŋdi du’walaŋ mede gineŋ kedem fafaŋeŋ yalek? Iŋgoŋ du adi kadakaniŋnik tumolokut tinimilaŋ, wendoktiŋa indi adi dutok gikiŋgoŋ tigamaneem.
Nu adi Yahwedi nehitubu-lodadok hinek nadiŋa woomulat. Tiŋa medeŋiŋ nadikunakunale hinek tilat. Nu adi Wapumdok woomilat, tiŋa adigoŋ hinek nehitubu-lodadok nadilat. Kaŋ wondi me heki timiŋ mik fok hatiŋa hele pilap tiliwek yoŋa nadiiŋ u kalakapme tilak.
Isilaehi, indi adi Yahwedi nihitubu-lodadok nadikunakunale hinek tinim. Maŋgande, helemahelemaŋ weleŋdi nibukahile hinek tilak. Tiŋa undugoŋ indi kadaka titiŋdok mu nadinimilak doktiŋa helemahelemaŋ nihitubu-lodalak. Adi memetamŋiye Isilaehi indi kotigoŋ ninigilaak. Tiŋa kadakaniŋnik tumolokutnimbaak.