147
Bepaŋ Saŋiniŋ Molom niutumbagiŋ
Yahwe niutumbanim! Maŋgande, adi yadi Bepaŋnik doktiŋa kap toŋa wou nintilonim. Adi’walaŋ wougigit yotilo u yadi titiŋ didimeniŋ eŋ momooŋ wendoktiŋa undugoŋ timinim. Yahwe adi Jelusalem kotigoŋ tubupilalune yatak. Kaŋ metam yanagilune wooŋ kwanai fafaŋeniŋ tuwaŋit mokit hati tigiŋneniŋ kotigoŋ yanagilune biiŋ. Adi unduŋ tiŋa metam nediyeŋ welemulap tiŋa nadimalabuda tiiŋ heki u yehitubu-lodalak. Eŋ wedehik u ibi-utumba tiyemilak.
Adi bamholiŋa dedigoŋ itneeŋ u komtegoŋ nadihabiyeŋ boiguk, tiŋa wohiye molomolom yenilak. Wapumnik adi wougigitnit tiŋa saŋiniŋŋiŋ loloŋnit. Indi adi’walaŋ nadinadiŋiŋ kameka tuwot mu tinim. Adi yadi me nediyeŋ nehitok nadiune fofoŋnit tiiŋ u nadiyembune loloŋ tilak, eŋ metam hogohi adi toboniŋ kwet dut yehiyalifagihi tilak.
Yahwedok kap tomiŋa niutumbanim, gita utnene Bepaŋdok mede momooŋ tomineŋ. Adigoŋ nadiune kunum foloŋ mulukwaŋ mintalak, tiŋa adigoŋ nadiune gwi kwetfoloŋ maaŋ kilihikit tuwai kabekabe foloŋ ilawiiŋ u yehitubu-haikalak. Tiŋa undugoŋ kale heki hogohogokdok nanaŋe yemilak, eŋ kalaŋkatak mihiniŋdi mede toiŋ kaŋ aditok maaŋ undugoŋ nanaŋe yemilak.
10 Wapum adi wosi fafaŋehi eŋ mikme fafaŋehi aditok nadifo mu tilak. Mokoŋ. 11 Wapumdi metam nediyeŋ netok gikiŋgoŋ timiiŋ, adi yabunadifo tilak. Biyagoŋ hinek, nediyeŋ Yahwe’walaŋ siloŋ tobogoŋ dapmandapmaŋnit mokit wendok nadikunakunale tiiŋ, aditok adi nadifo tiyemilak.
12 O Jelusalem, Yahwe niutumbaweŋ! O Saiyon, Bepaŋge niutumbaweŋ! 13 Adigoŋ gimbahaŋ diniŋ yeme wapuhi u tubufafaŋelak, tiŋa metamgeye yehikahaŋnelak. 14 Tiŋa undugoŋ adigoŋ kwehik kadokooŋ fiyehik gineŋ nanaŋe duhuduhu tubumintahambune natoki tiiŋ.
15 Adi mede niŋ binek yolak, u pilap hinek kwetfoloŋ fooŋ mintalak. 16 Adi gwi munilit munilit (snow)* Gwi munilit munilit (snow) woŋ adi Bepaŋdi yobune mulukwaŋ sububa hinek tiŋa fafaŋeŋ kapok dabugoŋ mintaaŋ kwetfoloŋ malak. u yeniŋkulune maaŋ fooŋ kwet kufuladapmaŋ tilak. 17 Eŋ gwi mindip (ais) Gwi mindip woŋ adi Bepaŋdi yobune gwi subumuŋ hinek tiŋa fafaŋeŋ kawade mindip dabugoŋ tiŋa kwetfoloŋ malak. woŋ adi kawade kuyahikuyahi wendok tuwot maaŋ kwet tubusububadapmaŋ tilak, kaŋ nebek niŋdi subumuŋ u kelekufali fafaŋeŋ yalekdok tuwot moŋ. 18 Kaŋ mindaŋ kotigoŋ yolak kaŋ gwi mindip (ais) maaŋ fooŋ kwet kufulaŋa hatak u ime yagelelak. Kaŋ negoŋ yobune sububa fedilune ime wodilak.
19 Adi metamŋiyedok mede yenilak. Yenindakale mede tiŋa Yodoko Mede u Isilaehidok yenilak. 20 Adi metam nolidok unduŋ mu tiyemilak. Kaŋ adi’walaŋ Yodoko Medeŋiŋ mu nadiiŋ. Unduŋ doktiŋa indi Yahwe niutumbanim!

*147:16: Gwi munilit munilit (snow) woŋ adi Bepaŋdi yobune mulukwaŋ sububa hinek tiŋa fafaŋeŋ kapok dabugoŋ mintaaŋ kwetfoloŋ malak.

147:17: Gwi mindip woŋ adi Bepaŋdi yobune gwi subumuŋ hinek tiŋa fafaŋeŋ kawade mindip dabugoŋ tiŋa kwetfoloŋ malak.