12
Ekalesia ta irari.
Eto nau namei kamei ungo God jakeka ari be erevi ava erena. God na ungo jo ere ua avoeto ungota ari avo otohu ue vasiri ungota avo God ta degi pene ikitirovo God na kito tunga javotoho aisuja. Eto ungo enda ta hajire avo mane aisova te ungota hotembari avo jandireketo hotembari eha umbuto God ta uje pere avo kogue ari javotoho davore God na kito osa aisuja ari avo pere ue irivujo. Eto God na na osa eto amita pure nau degi ta ikena avoeto ungota degi onde ere katitena amo ungo embo vahai vahai na ungo eonga embo peni ke mane aisova te ungo vahai vahai amita degi God na ungota tumota ari do ikena avo pere kogue inono ta evujo. Eto ungotenau hamo ta donda amo neite neite ra, mende rete titi rete pe rete amita pure amo eonga eonga ra. Eto ainge nombo ungotena tapa amo Keriso ta hamo avoeto ungotena hamo vahaira te God na amita hondate ari na amita pure ara amita sovera ari amo eonga eonga ikeuja avoeto embo amina God ta ke harika aja sovera ari ikena avoeto amita tumota ari na pure avo aisuja, Eto embo unduresi sovera ari umbuna embo amina pure avo ue embo unduresuja, eto ate poekari ta sovera ari umbasuja embo amina ate poekasuja, Eto onde katari embo na God ta ke hande aisuja, eto hande ikari embo na hande aisuja, eto titi jigari embo na embo simba ue iresuja, eto hondate ari embo amina osaga kiari embo avo osa osa ari na tunga javotoho ari na unduresuja. Eto embo osa asova amo hamo na mane osa asova te ari sasapura uje ae ue ari jajavotoho avo ue jo tapa na osa evujo. 10 Eto namei kamei ari na embo nei amo otohu embo ke ijie osa mine ara evujo. 11 Eto Bada ta pure ue pegogo mane aisova te jo tapa na tunga vahai ta iketo pure evujo. 12 Eto ungo God ta degi hotari umbasova avo hotembitie tunga javotoho evujo. Eto osaga memenga puvuresuja amo mane toasova, javajava te pari ue irivujo. 13 Eto ungota namei kamei ekalesia ta ujeje deire avo mitirou kito amo hondate evujo, eto ekalesia embo damina puvuresora unduresova avo peni bera ainge ijie jireki poeki eto kito poeto kogue eto unduvujo. 14 Eto embo na ungota degi ta memenga ikau kito amo mane hoviro javiro asova te God na javotoho ari enana ta degi ikaja pari evujo. 15 Eto embomeni tunga javotoho ue mitera amiga tapa tunga javotoho evujo, eto embomeni osaga kogue si ijie mitera amiga tapa si evujo. 16 Eto embomeni ga peka ta irivujo, eto ungo embo pepeni ke ijie na na ijie umo eonga kiari embo mane asova te embomeni ga tapa umoro evujo. 17 Eto embo na ungota degi ta ari sapura au kito amo mine ari sapura mane aisova te embo tapa ta titi ta ari javotoho davore avo eto kogoeto evujo. 18 Eto ari ungota avo jigito kogoeto embo tapa ga peka ta irivujo. 19 Eto nau namei kamei ungo na ari sasapura ta mine mane ikasova te God ta tumo avo hotembeto tovujo amita ke amo einge kajari mitia, “Eto ari sapura ta mine amo nanena ikasona”, ke ainge Bada God na eria 20 avoeto ari nei amo einge evujo. Eto ungota kitoho beuje ururou kito amo indari te umo te avo ikevujo indore. Eto ainge ururovo amo me kito havo havo ue pambasora. 21 Eto ari sasapura na ungo nembasuja avoeto simba ue ari jajavotoho na ari sasapura ta degi isoro eto senikevujo.