2 Tesalonaika
1
I dere asȩta, ȩ Pol, Sailas, Timotikélé da̧ fea beta̧mó bituraalu, da̧né aya Kótóró Tale Yesu Kerisotamoné yó tare ala tua̧mó betere Tesalonaika Keriso so whi̧paae dapó.
Da̧né Aya Kótóró Tale Yesu Kerisotamo tua̧mó kaaróló wou betere ha̧le hamokoróló tao sere ala wisiró, hosaa muni deyóló mo dua betere alatamo dia̧ tua̧mó muó tawó̧póló yae.
Talené eratere alamó Kótópaae mo kée yóló moma dere fo
Norape-ó, da̧né dia̧mó tuȩ́ muturaalu Kótópaae betere doko̧ fea mo kée du betere fota, mo donopó. Ti noatepae, diaao̧ kisipa tiki tiróló betere alaró dia̧sisi yaala sókó fóló hȩkesené sukutere alatamo mo ti fakeraté fu betereteinépó. Térapa, dia̧ tua̧paae kae kae susupui alaró sekȩi alarapetamo erótu betepatei, dia̧ hó̧yóló dekani, Kótóné ala ha̧le eró taru kisipa tiki tiraté fu betere ala kilitu, da̧ Kótóné Keriso fake so whi̧ betó mole tua̧mó kuturaalu, diaao̧ du betere ala atimapaae yó melóló dukirótu beterapó.
Dia̧ tua̧mó ai erótu betere ala Kótóné taleyóló dowi alamókélé, wisi alamókélé, kwia materetei mo donorapóló kisipa mutapó. Atéró, talera̧lemó dia̧ Kótóné ama tȩteróló kaae tare ao̧mó mo su̧mó betenére so whi̧póló kisipa muaalopó. Ti Kótóné ama tȩteróló kaae tare ao̧mó betaaireteimó dia̧ doasi sekȩi ala su beterapó. Kótó a̧ta, fo tokó̧tamo yóló taletere ala ha̧sókókélé feni, mo donotóróti taleyóló dupu mótu betere Talepó. Mepaae whi̧rapené dia̧paae me sekȩi ala eratepa, ti dia̧paae ai eratere ala kaae, Kótóné amamo atimapaaekélé tokó̧ melaalopó. Téyaalotei, dia̧paae mió ai erótu betere sekȩi ala siré fu betao̧sóró, Kótóné seséyóló feléi ala eraalopó. Da̧paaekélé ai kaae alatóróti eraalopó. Ti ai alata, Tale Yesu hepen be taaróló dorowouraalu, ha̧le duku betere simiró ama doakale fotoko̧ bole ensel-rapetamo ha̧keamó dorowale sukamó so whi̧ feané kelaalo ai ape. Kótó a̧ mo beterapóló tuȩ́ muni, da̧ tȩteróló kaae tare Tale Yesuné mió wosetere fo wisi wosóló sya fóló erénitere so whi̧ta, ti Kótóné dowi dupu melaalo ai ape. Atétere so whi̧né saaitere duputa, kemekélé ini mo sótóró tawaaire dupu suraalu, mo ti doraalo ai ape. Ti ai so whi̧ta, Tale betere felekemó bitu, ama ere dȩ wisinaale tua̧mó bole fotoko̧ doasi kelao̧sóró, atima kae beteró̧póló ho̧kó faraalopó. 10 Ti ai alata, metéli yaaloé? A̧ waaire be dȩmótóró yaalopó. Ai be dȩmó ama kae beteró betere so whi̧ tua̧mó ama ere ala wisinaale ha̧kearaalopó. Téturaalu, a̧paae kisipa tiki tiraté wou betale so whi̧né Tale kilitu, a̧ dukiróló sira yaalo ai ape. Da̧né dia̧paae yó male bete mole fo wosóló, tuȩ́ tiraté waleteiné dia̧kélé ai so whi̧tamo touyóló betaalopó.
11 Ai alarape mo yaalopóló kisipa mutu, dia̧ Kótóné a̧ beterepaae ape ere so whi̧ su̧tóró beteró̧póló, betere doko̧ da̧né moma yó tarapó. Téturaalu, diaao̧ tuȩ́ tiki tiró betere betené kaarale mo du betere alaró, yaai kisipa mole ala wisitamo Kótóné ama fotoko̧né dia̧ su̧ratepa, dia̧né mo eró̧póló momarótu beterapó. 12 I du betere momata, da̧ tȩteróló kaae tare Kótóró Tale Yesu Kerisotamoné hamokoróló tao sere ala sya furaalu, ama dia̧ tua̧mó erótu betere ala kilitu, da̧ kaae tare whi̧ Yesuné doi hale horóo, dia̧kélé a̧ tua̧mó bitu, ama ere ala wisi ha̧kearóo, yó̧póló dapó.