Hibru
1
Whi̧né Naalemané ensel-rape tȩteró beterapó
Mo take bitiré wouraalu, Kótóné fo kae kae tu̧mó, ama ko̧ló whi̧rapepaae mo dekéró félimó depa, atimanémo da̧ Juda fakené noutererapepaae dua ipakalepó. Téyaletei, mió i kemeratere alimó, ti Kótóné dere fo ama Naalemané da̧paae yalepó. Ti fea o̧la o̧la ai naalené amatóró só̧póló yóo, sa̧ró haetamo ó ere o̧la o̧lakélé fea ama aleyó̧póló, Kótóné ai sekȩ́né naase tua̧mó mulóo, yalepó. Kótóné ama mo kae ere dȩ wisinaale ai naale tua̧mó dȩyó faletei, mo so whi̧ feané koló̧póló ha̧kearó beterapó. So whi̧né ai naale kilitu, ama alima ere alatóró erapóló tuȩ́nérapó. Sa̧mó ó i haemó betere o̧la ó ere o̧la feané du betere ala ha̧le deté fu beteró̧póló, ai naalené doasi fotoko̧ bole foné ha̧le eratétóró fu beterapó. So whi̧ feané dowi ala fokóló kemetepa, a̧ hepen-paae fóló, wisi wisi ala fea tȩteróló betere Doasi betere turu naase dȩmó betalepó. Atéturaalu, Kótóné a̧ mulale doiné ensel-rape mulale doi tȩteró biture kaae, a̧ sóró beterale alanékélé, ensel-rape sóró beterale ala mo bosenóló teraae falapó.
Ti noatepae, Kótóné i fo erapó.
“Ya̧ta, ya̧lo Naale betóo, ȩ mió naao Aya alée fóo, i dere ape.”
Me fo ipó.
“Ȩ ama Alima betóo, a̧ ya̧lo Naale betóo yaalopó,” ere fo-a, mé ensel-paae yaleé?
Téró ai fo kaae, Kótóné ama topo naale beta̧ i haepaae dapesó wouraalu, i fo dapó.
“Kótóné ensel-rape fea a̧ ao̧mó sukó̧ló bitu, ama doi beta̧ hale sóró horótu betae,” erapó.
Tépatei, Talené ama ensel-rapemó tuȩ́ muturaalu, i fo dapó.
Ensel-rape ama fo era̧le fó̧póló, besȩ́ tiki alée falóo, ama kutó diratere whi̧rape simi alée falóo dua dapó,” erapó.
Tépatei, kale Naalemamó tuȩ́ mutu i fo erapó.
“Kótóo, naao so whi̧ tȩteróló kaae tare ala kemekélé ini, ha̧le yó tawóo, naao so whi̧ tȩteróló kaae tawaaire alakélé, mo donoi alané kaae tawóo yaalopó.
Naao hosaa mo donoi alapaae muóo, dowi ala ya̧ mo hó̧yóo yalepó.
Atéyaleteiné, ya̧ tȩteróló kaae tare Kótónétóró ya̧ mo taoró beteróturaalu, naao fulumu whi̧rape ti ya̧ ao̧mó beteró̧póló, hai̧ fa̧ane wel wȩi naao topomó suniyóló, ya̧ sóró beteralepó,” erapó.
10 Tétu, ama i fokélé dapó.
“Tale-ó, mo take keké nale alimó bete kaayóló fótuku mulóturaalu, haeró sa̧tamo naao naasenétóró alerapó.
11 Ai aleyóló muló betere o̧la feata, doyóló aluyaalotei, ya̧ ti ha̧le betó tarapó.
Ai o̧la o̧la feata, deróló sókó fatere kuti dera̧akele yóló turukó fu dere kaae, doyóló mo ti kemeyaalopó.
12 Whi̧né deró betere dera̧akele kuti sokóló ó me o̧la bopetu dere kaae, mió i ere sa̧ró haetamo naao bopée sóró, kuti kisi kae derótu dere kaae, kisi sa̧ró haetamo aleyóló mulaalopó.
Téyaalotei, ya̧ta ai ere kaaetóró ha̧le betó taru, bitiré faaire ba fo mo kemekélé yaalo meipó,” erapó.
13 Me fo i ape.
“Naao bóe whi̧rape fea ya̧lo dóló tȩteróló, naao hó ao̧mó beteraaire be dȩ sókó wó̧póló, ya̧ ya̧lo turu naase eró betere tikimó kaae tawóló betae,”
ere fo-a, Kótóné mé ensel-paae yaleé?
14 Ti ensel-rape feata, Kótóné kutó diróturaalu, mo ti betaaire so whi̧ tao sene fae yóló, dotȩyale keperape meié?