2
Sere otere ó teó so whi̧paae Talené bete mole fo etéró yó manérapóló ere fo
Naao fo yó móturaalu, kae kae fotamo touróló yó meni, Kótóné mo bete mole fotóró erótu betae. Atéró yó móturaalu, mepaae ha̧le Keriso maaté betere whi̧ disirape atimané dere ala sawa tétitóró yóo, nokole o̧lakélé kisipa tekeyóló tétitóró nóo, so whi̧né atima dere ala kilituraalu, mo donoi ala dapóló doi mulóo, atimané mepaae ala yaai fopaae hapale buni, hotowaró kaae taru, tuȩ́ tekeyóló yóo, Talepaae tuȩ́ tiki tiratere alakélé, yaala sókó fole alakélé, Talené ala taaréni, ha̧le yó tare alakélé mo diriyóló kisiparu, erótu betere whi̧tóró beteró̧póló, ma fo yae.
Até dere kaae, so disirapepaaekélé, atimané dere ala Talené so whi̧né dere alatóró du beteró̧póló yae. Téturaalu, so whi̧ eratere fo ó wain wȩi dekéró naai ekȩle ini, mo wisi fo maaté yó mótu beteró̧póló ma yae. Téturaalu, ai so disirapenémo mepaae teó sorape atimané whi̧ró naale senaaletamopaae yaala sókó fole ala du beteró̧póló, etéró yae yóló yó manérapó. Atimané me ala yaai fopaae butere ala hapale ini, hotowaró kaae taru, tuȩ́ tekeyóló mo wisi alatóró yóo, bemó o̧la bilitere alakélé, naale senaale kaae tatere alakélé, be kaae tatere alakélé, mo kelaalo koko̧i alaró hosaa tua̧mó me kisipa muni, mo wisi kisipa beta̧ muóló, atimané whi̧ ao̧mó beteró̧póló ma fo yae. Ama fo yae deretei ha̧le meipó. Atimané du betere ala mepaae so whi̧né kilituraalu, Kótóné fo bete muni nisiyóló doka doka yóló faleyao̧sóró dapó.
Whi̧ disiró so disitamopaae yale fo kaae, teó whi̧paaekélé atimané mepaae ala yaai tuȩ́ tekeyóló hotowaró yó̧póló, ma fo yae. Naao du betere wisi ala so whi̧né kolóló, atimané tokóló yó̧póló, yó mótu folosóró naaopi yae. Atéró, naao yó matere fomo kae yóo, dere alakélé kae yóo ini, mo beta̧ alatóró eró̧póló yae. Téturaalu, i ala tómó mole ala kaae ao̧réni, mo bete mole alapóló tuȩ́ muóló yó mótu betae. Atétepa, ti naao yó matere fo atimané wosaalomeipóló, mené só deratere ala enénipó. Ti noa yao̧sóró du meipó. Ya̧tamo bóe du betere whi̧rapené da̧ ha̧sókó fole ala initepa kilitu, atimané yale fomó atimatei hale yó̧póló dapó.
9-10 Atéturaalu, wae sóró kutó diratere so whi̧rapepaaekélé atima tȩteróló kaae tare whi̧ ao̧mó bitu, atimané tuȩ́ tiki felé yó̧póló kutó wisiyóló dirae yóló ma fo du betae. Kutó diratere whi̧rapené atima tȩteróló kaae tare whi̧né dere fo woseni dowa̧ae fóo, atimané mepaae o̧la o̧lakélé o̧lémi sóo yao̧sóró yae. Aténi, atima tȩteróló kaae tare whi̧rapené me o̧la o̧lémi nokole ala ini yóo, erae dere alakélé mo wisiyóló eróo depa kilituraalu, kutó diratere whi̧ wisipóló tuȩ́ muaalopó. Atéró atimané mepaae alarape duraalu, i dere ma fo sya fóló eratepa, ama fo woseturaalu, ama fo wisita mo bete mulapóló, Tale dukiró̧póló dapó.
11 Ti noatepae, so whi̧ aluyao̧sóró Kótóné ama hamokoróló tao sere ala mió i alimó betere so whi̧ feané koló̧póló ha̧kearó beterapó. 12 Kótó bitini nisi yóló du betere alaró i haemó ekȩleyóló du betere alatamo yae yóló sȩtepa, ai ala mo yaalo meipó yóo, mió i betere alimó mepaae ala yaai kisipa tekeyóló yóo, mepaae dere alakélé mo donotóró yóo, Kótóné ama ala ha̧le eró tawóo yó̧póló, ai fo wisinétei da̧paae yó mótu beterapó. 13 Da̧ noa wisi ala kelaai hȩkesetamo kaae tawóló betere? Da̧ tao sere whi̧ Yesu Keriso a̧ta, da̧ tȩteróló kaae tare doasi Kótó beterapóló, ama kae ere dȩ wisinaaletamo wale ala kelaairaalu, da̧ hai̧tamo kaae tawóló i betere ape. 14 Da̧ dowi alané dokóló muló betepa, ai sekȩ́né ama betere betené da̧ dupuróló a̧ suka̧leteita, ha̧le meipó. Da̧ dowi ala mo sawakélé muni, mo ama so whi̧tóró bitu, mo wisi alamaaté ekȩle yóló deté fu beteró̧póló, erapó.
15 Atérapa, ai dosa̧ayale alarapetamo naao yó mótu betepa, ti mo wisirapó. So whi̧né mepaae ho̧ko alarape taalae yóló foné sóo, du betere wisi ala taaréni ketekȩ bulóo yae. Ti ya̧ta, Talenétei ama ala eró̧póló, sóró beteró beterapa, mepaae so whi̧né ya̧ belei aleróló só deratepa, ai dere fo woseni, ai bete mole fo yó matere ala beta̧ du betae.