28
Yesu kɨdi lec vac yibên
(Mak 16:1-10; Luk 24:1-10; Jon 20:1-18)
Buc sabat lam la vêl dɨ da pɨtoc yang, dêc Malia Makdala yuu Malia ngwe, yuu la ên nêb ob la yê lôva. Mêdêc lutibed ngɨyêg mabu yoc, ên Apumtau nu angela ti lop mɨ lam gê lag puunê dɨ lam vɨxog ngɨdax la vêl ên lôva mya, dɨ la dô lec ngɨdax tige kɨsii. Angela tige manôn xêseac tɨyi xocbê deac hɨxelac ge, dɨ ngakwi tɨyi xocbê vɨyobtoc kwem. Om xomxo wê viac lôva gee yê dɨ xona mabu dɨ yetac dɨ tɨlii sea mɨ la yêp kɨbun tɨyi xocbê xomxo yibên.
Lêc angela tige nêl vô vêx yuu ên nêbê, “Muu xona ên i ma, ên a xovô wê muu myag Yesu wê he hi lec xax ge. Lêc o dô ga lêm, ên kɨdi lec mavɨha tɨyi xocbê kɨyang wê i nêl ge. Muu lam wê vɨgwe wê yêp lec ge. Om muu lôc lutibed dɨ lôc nêl kɨtong vô nue ngɨvihi bêga bê Yesu kɨdi lec mavɨha vac yibên, dɨ ob mug mɨ la Galili dɨ xam ob mɨla wê i gê tiganê. Kɨyang ga a nêl vô muu pyap.”
Yuu xona mabu, lêc yuu xêyaa vô nivɨha, dɨ yuu sea lôva lutibed dɨ tup mɨ la ên nêb ob la nêl kɨyang tige kɨtong vô Yesu nue ngɨvihi. Yuu lax mɨ la, lêc Yesu mɨla vô yuu vac môp dɨ nêl vɨdiiên vô yuu. Om yuu val le kwabo vô Yesu dɨ vyax vɨgê lec Yesu vɨxa dɨ pɨmil i. 10 Mêdêc Yesu nêl vô yuu ên nêbê, “Muu xona ên i ma. Muu loc nêl kɨyang vô a lige bê he i loc Galili, ên he obêc yê a gê ganê.”
Tɨbii vevac wê le bia ge nêl kɨyang kɨtyooên
11 Om vêx yuu ge gên loc môp, lêc tɨbii vevac wê viac lôva gee ya la Jelusalem dɨ la nêl kɨyang tige vɨhati kɨtong vô xomxo levac wê mi si daa gee. 12 Om xomxo levac tigee la kɨtucma hɨxôn he Yuda levac, dɨ he keac lec kɨyang tige. Om vông mone levac vô tɨbii vevac wê viac lôva ge, 13 
nêl vô he ên nêbê, “Xam loc nêl vô xomxo bê, ‘Vô bucên xe xêp dɨ Yesu nue ngɨvihi lam kô ninɨvi mɨ la vun.’ 14 Xam loc nêl bêge, lêc gavman levac obêc ngô kɨyang tige dɨ kunac xam ge od xe ob vông i ma i tô ya kɨyang malehe mangwe dɨ ob kunac xam lêm.” 15 Om tɨbii vevac tigee kô mone mɨ la nêl kɨyang kɨtyooên tɨyi xocbê Yuda levac nêl vô he ge. Om kɨyang kɨtyooên tige la nêx lec Yuda ben vɨhati mɨ yêp, dɨ yêp gwêbaga hɨxôn.
Yesu vông yuac vac nue ngɨvihi vɨgê
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23)
16 Yesu nue ngɨvihi vɨgê yuu dɨ ti tô mɨ la ge, he loc mɨ la vɨgwe Galili mɨ la lec kɨtôn ti wê Yesu nêl ên nêbê he i lêc loc dô lec ge. 17 Om he mɨla tyip, dɨ yê Yesu om he yev vɨxa kɨtu vô i, lêc he ya nɨlô vông yuu yuu. 18 Mêdêc Yesu lam kwabo vô he dɨ lam nêl vô he ên nêbê, “Anutu vông xêkɨzêc lag yuu kɨbun vɨhati vô a pyap. 19 Om a nêl vô xam bê xam loc vac vɨgwe vɨhati yang dɨ loc nêl a xolac kɨtong vô xomxo vɨhati ên he i vông i vin dɨ tu a nuge. Dɨ xam loc lipac he lec Mag Anutu hɨxôn nu tuc dɨ Myakɨlôhô Ngɨbua yon lê. 20 Dɨ xam tɨxuu he ya kɨyang vɨhati wê a nêl vô xam ge ên he i tɨmu vô. Xam ngô lê. A obêc dô hɨxôn xam i tɨyi buc vɨhati dɨ i loc tyip lec buc wê lag yuu kɨbun myahɨpu obêc tɨyôô vac ge.”