5
Adam tupurereghina.
Weni girumina na Adam, tupurereghina yavata ikikava ivi tuwa ma kii vava itura. Karenai na God wawaya iyamonisi da tuna mani maghimaghighina. Iyamonisi da tomowa ma wavine, ivi biibiinisi ma ivi vavesi “wawaya.”
Adam kana madegha 130 na natuna tomowa itupuwa da ina mamai maghimaghighina. Ma ivi vavei Seti. Muriyai madegha 800 imakai ma kamonai na natunatuna viya tomotomowisi ma wivinesi itupuwa. Ma vaghina, kana madegha 930 ma irabobo.
Seti kana madegha 105 na natuna tomowa itupuwa. Ma ivi vavei Inos. Muriyai madegha 807 imakai ma kamonai na natunatuna viya tomotomowisi ma wivinesi itupuwa. Ma vaghina, kana madegha 912 ma irabobo.
Inos kana madegha 90 na natuna tomowa itupuwa. Ma ivi vavei Kenan. 10 Muriyai madegha 815 imakai ma kamonai na natunatuna viya tomotomowisi ma wivinesi itupuwa. 11 Ma vaghina, kana madegha 905 ma irabobo.
12 Kenan kana madegha 70 na natuna tomowa itupuwa. Ma ivi vavei Mahalalel. 13 Muriyai madegha 840 imakai ma kamonai na natunatuna viya tomotomowisi ma wivinesi itupuwa. 14 Ma vaghina, kana madegha 910 ma irabobo.
15 Mahalalel kana madegha 65 na natuna tomowa itupuwa. Ma ivi vavei Jaredi. 16 Muriyai madegha 830 imakai ma kamonai na natunatuna viya tomotomowisi ma wivinesi itupuwa. 17 Ma vaghina, kana madegha 895 ma irabobo.
18 Jaredi kana madegha 162 na natuna tomowa itupuwa. Ma ivi vavei Inoka. 19 Muriyai madegha 800 imakai ma kamonai na natunatuna viya tomotomowisi ma wivinesi itupuwa. 20 Ma vaghina, kana madegha 962 ma irabobo.
21 Inoka kana madegha 65 na natuna tomowa itupuwa. Ma ivi vavei Metusela. 22 Nani murinai Inoka, God yavata ivi nuwasago da yavata ibababa. Ma madegha 300 imakai ma kamonai na natunatuna viya tomotomowisi ma wivinesi itupuwa. 23 Ma vaghina, kana madegha 365 ma iwapa. 24 God yavata ivi nuwasago, tuna kubiine ke ita rabobo ma God iviitawei.
25 Metusela kana madegha 187 na natuna tomowa itupuwa. Ma ivi vavei Lameki. 26 Muriyai madegha 782 imakai ma kamonai na natunatuna viya tomotomowisi ma wivinesi itupuwa. 27 Ma vaghina, kana madegha 969 ma irabobo.
28 Lameki kana madegha 182 na natuna tomowa itupuwa. 29 Ma ivi vavei Nowa. Ma Lameki ivona bo, “Bada dowa imagi da ita biga irakata ma tikamaghiyei, ma weni wawaya kikina kara ini viteta ma ini yawasita.” 30 Muriyai madegha 595 imakai ma kamonai na natunatuna viya tomotomowisi ma wivinesi itupuwa. 31 Ma vaghina, kana madegha 777 ma irabobo.
32 Nowa imakai da kana madegha 500 ma nani kamonai natunatuna tomotomowa aroba itupuwa. Kii vava Sem, Ham ma Jepeta.