24
Pol Togapaiva Reoara Rutu-ia Aue Jiu-pa Irara
Oire uva ro-ia Ananaias ira vo vavae vokiro isivaaro iava urioroepa Sisaria iare oeavu tapo oira vasi irara, ora iravu tapo voeapa reo kaepato voeao oea oisoa Pol-re auepaave. Uva rera ro reo kaepato, Tetalas ira oiso urioroepa voea tapo, ra Pol iava vo reo kosi pieive rovopatoapa reitoa rutu gavman. Oire uva Tetalas-re keeraroepa oiso ra Pol iava reoa kosi piereve rera togaoro va-ia. Oa iava oiso puraroepa,
“Ari ita, vii-a reitoa Filiks viigoa vo tokiaro-ia vearoa varao kosi piropa oiso-ia, gavaurea vao ora gavaure tou igeipa vao Jiu-pa irara. Ari ita, riroara reo goruro vearopara oara igeipa purarivora, oisore ra igei vo uruioaro-ia orekerovu rutu torevokope. Oa iava igei rutu vii-ia rorupaioveira varao-ia oara rutu purapariveira igeipa vii Filiks.
“Uva reasiparai vii pugu piearapa. Oa iava oiso vii arepaavoi, E uvuipauei ra ragai vo reoviaro uvuri, ovusa vii tavia va iava poteku visivi vao iava oa puraparevora rera ro Pol? Ap 16:20, 17:6, 21:28 Ari ita, igei rerava siituepaioveira ovusa varao vuriara purapareveira. Ira varao rovopareveira oara-ia Jiu-pa irara reraarova gavman ora upopareveira vo rasitoa rutu-ia. Ro ira oisoa voeapa reiparo oea oisoa Nasaret pitupitu purapaive. Ap 21:28 Ora vao tapo osa igei vaaro Rovopa Lotupa Kepa Tempel vuivuirevora igei vaaro puteoro Reo Taisi tugoropa. Eva-a oapa rera ouivora. [Uva va-ia oiso ruipapaiera rera kortuoro rera rovirieiio Reo Taisi-ia vao igei. Osa rovopato ofisato Lisas igeiva paupaupaoro urioroera rera Pol ivu ovoisa igei ruvara-ia oiso puraoro, Avoeao, rerava avata Filiks iare, ra rera rovirieireve vao-ia Rom vaaro raga reo goru.] Oire uva uvuipauei ra rera akeri varaore oara-ia ora reopaveiei oiraopara. Ra vii tavireve oisi raga oiso-ia osa vii tavipaa.”
1 Te 2:16 Oire uva voea rutu Jiu oiso puraaepa ora voeapa kae pieoro kataivira, “Oiraopavira rutu eisi osa puraparoi Tetalas.”
Pol Filiks-pa Reoara Kosi Piereva
10 Vao isivaaro iava ro reito gavman Pol piiroo-ia tavireva. Uva va-ia oiso puraroepa Pol,
“Ari ita, vii-ia taraiparai Filiks viigoa oisoa Jiu rovirieiparive riro ivaro rutu sovara-ia, varao oara-ia rorupaoro vo reo vatepaavoi viipa ora ragai iava vo reo. 11 Uva uvuipau ra vaore voea akeri oiso osa katai tau erao (12) vokiro putevora varao oara-ia lotu puraparaiva, Jerusalem iare avaraera. 12 Uva viapau oiso Jiu ragai vurapaivora osa iraiva ora variri posiparaera ora reopaoro Jiu vaaro Rovopa Kepa Tempel sovara-ia. Ari ita, viapau oiso voeao iava oeai ragai kekeivora osa oeai kasipu pieavora uvai Reo Taisi Uvupa Kepaa vai sovara-ia, ora uvai vo urui sovara-ia. Viapau rutu. 13 Uva vo reoa vao-ia oa purapaivoi, viapau oiso ra va oirao pieive.
14  Ap 9:2, 3:13 “Ari ita, varao raga iava vii tavipaa ro iava Pauto ira ragapa lotu puraparaveira, ro igei aite iraraaro reraaro ro Pauto. Vo raivao raga sirova utupaoro rera vo raivaaro, vao-ia oa-ia vakuvakupaiveira Jiu oiso purapaoro, Kuuvu raiva. Ari ita, vao-ia Moses vaaro Reo Taisi ora varao profet irara vo rigatoroaro oara rutu oirao piepaaveira. 15  Ap 23:6; Dan 12:2; Jo 5:28-29 Ari ita, vao raga-ia rugooparaveira oiso osa oirara rutu kopiia iava vorevira toreaverea voeao-ia torevoko vovou irara ora voeao vuri vovouro pura irara. Uva va raga-a vao oa raga-ia rugooparai vao-ia voeaore oiso-ia osa voeao-ia Jiu. 16 Ari ita, uva va-a vao oare akeakepaaveira rutu vo ora ragai vo goruaro rutu-ia, oiso ra roroio vovou rutu-ia toupaave Pautoa-pa ora voea rutu oirara. Uvare viapau vuriara vai purapaaveira voea-ia ora rera-ia Pauto.
17 “Uva riroara ivara isivaaro iava vorevira kareraera Jerusalem iare Jiu-pa irarapa vatevateavira moniara vatesa, ora koruouara tapo purasa Pautoa-pa. 18 Uva vo osa varao purapaavora, osa ragai iare urioaera. Uva voa tugoropa sisu puraavora. Oire va raga-a eva oa-ia ragai kekeivora. Ari ita, viapau riro iraraa vai ragai tapo toupaivora, oa-ia viapau oiso upoa vai. 19 Ari ita, oeavu Esia Provins iava Jiu-pa irara oea tapo voa toupaivora. Uva vosa evoea vo toupaive, oire uvuipaai ra voea tapo viipa oirao pievira taviave vo osa ragaire kasipupaave. 20 Ari ita, vo osa voea akeri oaire vuria vai oiso oai kekeivora ragai-ia vo Kaunsel uvuru sovara-ia. 21  Ap 23:6 Ari ita, vao raga osa purasa toreraera voeare oiso, Oiraopavira oiso osa visii vavaearo-ia toupaa kort purapa irara. Uvare ragai vao ragare rugooparai oiso osa oirara rutu taru vorevira toreaverea kopiia oaive kavuoro.” Eisi osa puraroepa Pol rera tavioro.
22 Oire va-a vao oa iava Filiks ro riro taraito aue-ia oirao piea vo pitupituaro-ia, ira vo kort vao opesi piereva oiso voea tavioro, “Vosa rovopato ofisa Lisas vo pouro virovere, oire visii rutu vo reoroaro rovirieia.” 23 Oire va iava tuukepa kepa-ia uutupato tavireva oiso, “Pol tapo avau rera koata piesa tuukepa kepa-ia rerare tore pie ragasa. Ari vosa sara irara rera iare uriopaave, ra opeita voeare korupauvere, vo osa orekerovu avu vaiva uriopaave rera vatepasa.”
Filiks Pol Tuukereva Vo Ivarei Uvuiaro-ia Tuukepa Kepa-ia
24 Oire uva ovokirovu isivaaro iava Filiks urioroepa vatuava tapo Drusila Jiu-pava Pol-re arusa, oiso ra rera kosi piereve uutupato tuukepa kepa iava. Ra vaiterei tavireve vo raivao iava Jisas Krais oirao piepa raiva. 25  Ga 5:23; Ap 10:42 Oire va iava Pol vo avukarei tavitavireva aue iava torevoko vovou vo pitupituaro, auere ra torevokovira raga ora tokipaave vaopa, teapi vuriara vai purapaive. Uvare oirara rutu vo vokiaro pou piroverea vao oa-ia taru oirara rutu rovirieireverea Pauto. Oara-a varao oara rutu uvuoro rirovira uririroepa Filiks, uvare ora rera sopaaro-ia vo reoro uvuipareva. Oa iava Pol arureva oiso, “Ovoiei. Avau. Uva ovokia ita oiso viire keeraravere, rara avu viipa ruipara ita.” 26 Ari oiso vovouparoepa, Easi pasi Pol vai ragaipa monia vai vaterevere va iava rerare karua tuukepa kepa iava. Oire oa iava rerare voreripavira keeraparoepa vo rera tapo ora reoreopasa.
27  Ap 25:1, 4, 9, 14 Oire uva erao ivarei puteva, oa iava iravu raga tavarireva Filiks vo tavukiaro iare. Rera vaisiaro ro-ia, Posas Festas. Uva Filiks avaoro Pol kavureva tuukepa kepa-ia vaore, oiso ra Jiu rera-ia rorupaive rutu.

24:5: Ap 16:20, 17:6, 21:28

24:6: Ap 21:28

24:9: 1 Te 2:16

24:14: Ap 9:2, 3:13

24:15: Ap 23:6; Dan 12:2; Jo 5:28-29

24:21: Ap 23:6

24:25: Ga 5:23; Ap 10:42

24:27: Ap 25:1, 4, 9, 14