4
Seten Kokaraparoepa Jisas-ia
(Mak 1:12-13; Luk 4:1-13)
Vo Tugoropato Uraurato Jisas siporeva kuvau rasi iare vo uva viapau oirara vai toupaive. Uva voa Seten rera-ia kokara ragaparoepa. Eks 34:28 Uva Jisas oisoa aio kavuvira toupareve varao-ia vo resura tau (40) vokiro ora vo resura tau (40) ruparo. Oa iava ogoeroepa. Uva rera ruvara iare kokarapato tutuu piereva oiso purasa, “Vosa vii Pauto Oviitoaaro rutu, oire ore aveke reou ra opovira ora poreo.” Diu 8:3 Uva Jisas rera aatoreva rera vo reoaro tuuoro oiso, “Tugoropa Reo oiso purapai,
‘Viapau oiso opoa raga tootooa vatepai oiratoapa. Ari oirato uvuiparoi ra tootooa oupareve vo reoro-ia oara vatepareveira Pauto.’ ”
Uva va-a vao oa iava Seten rerava avaroepa ouruivu iare Jerusalem urui Rovopa Kepa Tugoropa Kepa kukuearo-ia rera tovosa viara-ia rutu. Sam 91:11-12 Uva rera tavireva, “Vosa vii Pauto Oviitoaaro rutu, oire ora vikiu vova rasiuaarore. Aue iava uvare Tugoropa Reo oisi purapai,
‘Ari ita, ensel irara oaro arurevere Pauto, ra vii pituive vo ora voea vavaearo-ia. Ra viapau vii iava kokotoa tatu piro avekeara-ia.’ ”
Diu 6:16 Uva Jisas rera tavireva ita oiso, “Tugoropa Reo oiso purapai, ‘Opeita Turaro Pautoa oavisii-ia kokarapata.’ ”
Oire va iava Jisas oureva aia ita Seten oavu iare pukuia-ia riro kaekae pukui. Uva voava varao rutu-ia osararovu rutu Jisas kareke piepareva Seten, varao kekekeke pie sararo vo rasio iava. Uva va iava oiso puraroepa Seten, “Vosa ragai-ia vuurapa vaisi purari ragai iare taku virooro, oire eva-a oa iava vii vateavere osararovu rutu.” 10  Diu 6:13 Osa iava rerare oiso puraroepa Jisas, “Verau Seten! Tugoropa Reo oiso purapai,
‘Pautoa raga-ia vuurapa vaisi purapata eera visii reraaro Turaro. Rara rera raga vo kovoaro purapata eera Kataitoa raga.’ ”
11 Uva oisi-a eisi osa iava Seten rera kavureva. Oa iava oearovu enselpa irara urioaepa Jisas tauvasa.
Jisas Kovo Rovoroepa Vo Galili-ia
(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)
12 Uva Jisas Jon iava uvureva osa rera tovoiva tuukepa kepa-ia. Oa iava Galili taere iare avaroepa. 13 Oire uva voava Nasaret-ia kavureva Kapaneam-ia toupasa. Uva voa vo Kapaneam urui oa Galili rovu ruvara-ia toupaiveira. Oiso ragavira Sebyulan Distrikrei sovara-ia ora Naptalai. 14 Vo taererei iare avaoro profetato Aisaia vo reoaro oirao piereva oreoa-ia oiso puraroepa Jisas iava,
15  Ais 9:1-2 ‘Vo rasio Sebyulan ora vo rasio Naptalai vo raivao-ia vore toko rovu Jodan-ia toapaoro Galili-ia rupa vovou irara voaaro. 16  Ais 42:7 Voeao oirara rutu oea rupa pitupitu-ia oisoa toupaive oea riroa aviavia kekeiverea. Ora voeao-ia roroverea riroa aviavia, oea vo urauraaro kopiivira toupaiveira vo ovusa rupa rugoovira toupaiveira.’
17 Vo voki-a vao oa-ia Jisas ora rera vo siposipoaro rovoreva. Va poerapaoro oiso puraroepa, “Poreta viro vuriara oavisii iava. Ari Pauto vo Saraaro vova vuvuiua oa tutuu pievoi!”
Vo Jisas Keeraroepa Vo Resurare Oira Atari Oupa Irara Oiso Ra Rera Sirova Utupaave
(Mak 1:16-20)
18  Jo 1:35-42 Jisas vokapareva toko rovu vatuaro-ia vao vo Galili. Uva voa vo araoreo kekereva Saimon araorei, ro ira oisoa oiso vaisipaive Pita ora araokoto Andru. Vo osa kuverava vikivikipasiva toko rovu-ia, uvare vo kovo purapatoarei-a aue atari. 19 Uva vaiterei tavireva Jisas oiso, “Ragai sirova utusi, ra vei siposipoa oira ivupasa ragai iare.” 20 Uva ikauvira kuverava kavusiva rera taveosa utuoro.
21 Oire gare visivi vokaoro avaroepa. Oa iava vo araoreo-ia pouro viropa Jems araorei ora Jon, Sebedi oviitoareiaro. Osa oavu sovara-ia toupaiva uvuoa ora ro aiteto Sebedi. Uva voa kuverava torevokopaiva oira rekorekopaoro. Uva voa vo araorei kekeoro vaitereire keeraroepa. 22 Oa iava ikauvira uvuoa kavusiva ora aiteto tapo Jisas sirova utuoro.
Jisas Oirara Siposipopareva Ora Voea Tapo Porete Piepareva
(Luk 6:17-19)
23  Mk 1:39 Voraro rutu virireva vo taereo-ia vao vo Galili vo oirara rutupa siposipopaoro Reo Taisi Uvupa Keparo-ia aue Sinagog voea varaaro. Uva voeapa Vearo Siposipo kosi piepareva aue iava Pauto vo Saraaro. Oa iava oupiarovu iava oirara porete piepareva, ora orekerovu rutu varao oara oisoa varaura vuri piepaive oirara rutu iava. 24  Lu 2:2 Siposipoara rutu viriva rera iava voraro ruture Siria taere sovara-ia. Uva va-a eva vituaro iava vuri upia irara rutu sipopaiva rera iare osasararovu rutuva aue upia, ora voearo oearoa-ia oisoa vuri tugararo toupaive, ora voearo oearoa koakoapeko upiarova oisoa toupaive, ora voearo oearoa oisoa kerau upiarova toupaive. Oa iava voea rutu porete piereva. 25 Uva riro irara rutu vova Galili taere, Dekapolis uruiro, Jerusalem-ia, ora Judia-ia, ora vova uukova Jodan ivirovira oearoa rutu rera sirova utupaaepa.

4:2: Eks 34:28

4:4: Diu 8:3

4:6: Sam 91:11-12

4:7: Diu 6:16

4:10: Diu 6:13

4:15: Ais 9:1-2

4:16: Ais 42:7

4:18: Jo 1:35-42

4:23: Mk 1:39

4:24: Lu 2:2