Pol Pilipai malgi hobi pasi bol tongwo
1
Ena Kraist Yisas grang wine onga hobi ire, ha maing pungwo ari kene onga hobi ire, awai honagi ol tenga hobi ire dire, Pilipai malgi monga hobi God kul engwo monua. Monga hobi pasi kere pinana dire, na Pol molia, Timoti han mongure bol ni teiwa. Na yasuri Kraist Yisas honagi ol tobilua. Nan nabe God ire, nan pi tege eminga yal Yisas Kraist ire dire, pirari pare ol wai ol na tongwo bani monana di pibilio, te yon ura dinangure hamen tare au dungwo bani monana di pibilua.
Pol God maa e tongwo ha
Na ni yalhobi monga i pir ni tere tere, haung haung God wai pir teiwa. Tere na God ha di tega haung ni monga hobi pire na yona horega ongure ni kene ol ni tenama dire God ha di teiwa. Hongebe Yisas ol wai ol na tongwo ha maing kebering hole di tega i, aki di na te i unga unga, omaga ere para aki di na te monua. Monga i pire na yona horega ongure God ha di te moliwa. God awai honagi ni onga bani kebering hole oli nangwo nangwo, emgi hamen ganba kul enangure Kraist Yisas u pa dinangwo haung honagi ol wai si ni tenangwo pama di piriwa. Pirere ni yalhobi na milna ala pania dire ha hobi di ni teiwa. Na halabusi pare God ol wai ol na tongwo ha maing mining aki di molga i, God pirari pare tal tau ni tongure ebir sire na tau aki di na tere na tenua. Kraist Yisas nin miling pir na tere tal ol na tomia milna gul sungure yona milna ni teiwa. Tega i, God pungure ha pangwo kara diiwa. Ena God ari kina yon milni tenga i ya te monanga monanio, talhan maing maing pangwo i han po sinanio, te nomani si pire ebir singa i si wai olana dire, God sirin bol te moliwa. 10 Molgere ogolo nomani si pir kun olere, Kraist u pa dinangure galeng bolkinanio, te God prin ni tongwo i hon ni tekinangure amane dime dire monanua. 11 Mongere Yisas Kraist tani tal wai ol ni tere yon wu binangure tal dime dire ol wananga i, ari hobi hanere, God haang a yuwo olere, maa e tenangwo pamua.
Pol i halabusi olungwo i ha maing honagi onangwo pire yong wu bungwo ha
12 Ena yahuna hobo, na halabusi pagere tal oun dongwo ol na tongwo hangiwe, God ha maing aki di tongure pai omia pir po sinana dire di ni teiwa. 13 Tal oun dongwo ol na tongwo i hanere singaba Sisa oo malgi soldia er kwi nu mongwo hobi ire, yal tau ire dire, na Kraist honagi ol tega ipire na i halabusi olungure pai molga hamua. 14 Na ya molalga, Yisas pir tongwo hobi gai gole ha maing nir si tekinamba, na halabusi pai molgere, ari miki Yisas yulang na tenama di pire, kul pirikire nimni mole, God ha maing di tibi ol tomua.
15 Ena yal tau na Kraist ol wai ol na tongwo maing di tibi ol teralga hana moyu nangure singaba monua di na tenama di pimio, te yal tau ari tau ha dungwo i bolbin dire, na nan ha diga i wai pama di pire Kraist ol na tongwo maing di tibi ol tomio, te yal tau Kraist aki di na tomia dire ha maing wai wai pire di tibi ol tomua. 16 Ha maing wai wai pire di tibi ol tongwo hobi God Pol bai nu sungure ha maing nir si tega i tere halabusi pai molia, yong miling na tere ha maing di tibi ol tomua. 17 Tomba, yal tau bolbin dire nan hana moyu nama di pungwo hobi, na yong wai e na tekire, nin gaung pir tere ha maing di tibi ol tomua. Tere na halabusi pai molga i pire na ha hol hon oun dongwo ol na tenama dire ha maing di tibi ol tomua. 18 Tomia ol na tenangwo i ta mamba, Kraist ol wai ol tongwo maing di ba bongwo yalhobi yong wai ere di tibi ol tenam mo, nigi de pir tere di tibi ol tenam mo, i tamamia, di ba bongwo i na milna go pangure wai pir teiwa.
Na hon molga iwe, Kraist kina ereho moliwa dungwo ha
19 Ena te molalga molalua. Ni God aki di na tenama dire sirin bol tenga ya, te Yisas Kraist pir tega i, God Kwiang aki di na tenangwo, na halabusi pai molga i ha hol ol wai si na tenam mo, tekinam mo, ta mamia God nin si hon e na tenangwo pamia di piriwa. 20 Na tal ta ole gai golalga tal i ta olkirala di piriwa. Te tal oun dongwo ol na tomba, wai pire Kraist ol wai ol tongwo maing arihobi di ba bol terala di piriwa. Kraist haang ayuwo olere hongebe ha di ba bolga meri omaga ereyu di ba bolala di piriwa. Hon molal mo, golal mo, tal ol na tenangwo i arihobi hanere Kraist haang ayuwo olama di pire moliwa. 21 Na hon molalga, tal ole molale? Kraist yona wu binangure nin honagi ol tere molalua. Te golalga, tal ole golale? Gole mol pai wai i tibi ole iralga pamua. 22 Pamba, na ganba bani hon molalga, God honagi ol te molalua. Yu olalga i pire nomani su su si moliwa. 23 Na krauna su su auliwa. Na gole pi Kraist mongwo nalga meri piriwa. 24 Piriba, ni ari hobi monga i pire na ganba bani ya molere aki di ni te molalga pamua. 25 Molalga i wai pire ganba baniya ya molala di piriwa. Molere ni yalhobi kina pana gal ni tere, ha maing pinga i aki di ni tegere nimni mole yon horega onama di piriwa. 26 Yu olalga ipire u ni monga bani molalga, hanere, Kraist yal i kene ol tomia di na hanere Kraist Yisas demini ol tere maa e tenanua.
Pilipai arihobi u tani pire kiang hobi kina bolbin dungwo ha
27 Ena na gonam mo, hon monam mo, dire ni yalhobi nomani su su sikio. Kraist ol wai ol tongwo maing a i si ware yon tani ere ni monga sina i aki di tere molio. Monanga ari hobi wai pir ni tenamua. Ni monga bani ural mo, hural mo, yu olalga i ta mamia. Ni yalhobi Kraist ol wai ol ni tongwo maing a i si ware doling bole, yon tani ere, nomani tani ere, aki di tere tere moli onua dinangwo wai pirala di piriwa. 28 Te ha maing pirikire kiang pai ni tongwo hobi tal ta ol ni tenangure kul pirikinana di piriwa. Kul pirikinanga, God yalhobi isusu ol tenamia. Tere, ni yalhobi si hon e ni tenangure sigare kule u wai nanga kiani hobi hanere ganulun dinamua. 29 God nomani ni tomia, Kraist gol na tere ol wai ol na tomia di pinanio, te Kraist doling bole gul inana dire God nomani si pungwo meri ire monua. 30 Mongere homa na kura talime oun dongwo u na au sungure moli uga meri, omaga ni yalhobi ereyu u ni au sinangure moli nanga pamua.