5
Boḡono rovina-tore Vereḡauka ma beiaḡomani
Tarikakama mabarami, ḡai na ḡomi asi ma baḡa tore-vinimini, aitoma mo nega e hora beḡe foforini. Korana ḡomi tauḡemi ma ribami ḡitakau, Vereḡauka ḡena iaḡoma ḡaronai tu lema tarimana, boḡi eiaḡomani kavana, beiaḡomani. Tarimarima beḡe kirani, “Maino ema dagara mabarari namo moḡo.” Nuḡanai tu asikauna kerere baregona na beḡabirini, noḡa vavine ma banina diana eguruni kavana. Tarima ta asi beraga-maḡurini. Senaḡi tarikakama, ḡomi tu dia mukuna nuḡanai ḡotanuni tarimami, be mo ḡaro na nuḡami tu asi bene vaḡa-farevaḡiri lema tarimana kavana. Ḡomi mabarami tu mama e laḡani tarimami. Ḡita tu dia boḡi e mukuna ḡeri tarimarima. Moḡa lorinai ḡita tu asi bitana gena, asi bitana tanu-kava, tarima tari ḡeveini kavana, senaḡi bitana tataḡa, bitana boḡeboḡe, ema ḡera tuḡamaḡi beḡene maoro. Ḡegenani tarimari tu boḡi ai ḡegenani, ema ḡeniuniuni tarimari maki boḡi ai ḡeniuniuni. Senaḡi ḡita tu laḡani ḡena tarimarima dainai, ḡera tuḡamaḡi beḡene maoro. Ḡita tu veḡabidadama e veuravini ḡesiri kobarai bitana toreri, ema vevaḡa-maḡuri vetuḡamaḡina debara kwaraḡaunai tana vaḡa-iaḡoa. Korana Barau na eḡabi-viriḡirato tu dia ḡia ḡena baru na tana midigumidigu ḡana, senaḡi vevaḡa-maḡuri bitana ḡabia ḡera Vereḡauka Iesu Keriso ḡenana. 10  Ḡia ḡita urarai emaseto tu, ḡia ḡesi bitana tanu-vanaḡi vanaḡi ḡana, enabe ḡita roḡo maḡuri o mase ḡia ma beiaḡomani ḡaronai. 11  Moḡa lorinai ḡomi tata boḡono vevaḡa-kokore-vevini e boḡono vevaḡa-kava-vevini, maitoma ḡoveini kavana.
Vevaḡa-riba guruḡari tari
12  Tarikakama mabarami, ḡanoḡimini, ḡomi fakami ai ḡeḡauvei-kokoreni, Vereḡauka aranai ḡenarimini e dabara korikori ai ḡevaḡa-ribamini tarimari boḡono gubakauri. 13  Ḡeri ḡauvei dainai boḡono gubakau-baregori ema boḡono ura-viniri. Ma mainomi ḡesi boḡono tanu.
14  Tarikakama mabarami, ḡavaḡa-naḡimini, ḡauvei asi ḡeveini tarimari boḡono sisiba-viniri, ḡegarini tarimari boḡono vaḡa-kokoreri. Moira tarimari boḡono vaḡa-kavari, tarimarima mabarari ḡeri ai boḡono vevaḡa-gwaḡiḡi.
15  Boḡono boḡeboḡe, tarima ta na rakava na rakava voina asi bene veia, senaḡi vanaḡivanaḡi ḡomi tata ḡemi ai ema tarimarima mabarari ḡeri ai maki veiḡa namori moḡo boḡono veiri.
16  Ḡaro mabarari ai boḡono verere. 17  Ḡaro vanaḡivanaḡi boḡono ḡauḡau. 18  Barau boḡono tanikiu-vinia dagara mabarari ḡeri ai. Korana mani tu Barau ḡena ura ḡomi Keriso Iesu ḡesi ḡomaḡurini nuḡanai.
19  Iauka Veaḡa karavana asi boḡono vei-busea. 20  Peroveta guruḡari asi boḡono kira-fitoḡari. 21  Dagara mabarari boḡono riba-ginikauri; namori moḡo boḡono ḡabi-raḡeri. 22  Rakava dagarari mabarari ḡerina boḡono raka-veḡita.
Vevaḡa-namo guruḡari
23  Maino Barauna na bene vaḡa-veaḡa ginikaumi. Iaukami, e ḡemi maḡuri, ema tauḡanimi mabarari ḡia na bene nariri, kerere ta na maki asi bene ḡabimi, bene iaḡo mo, ḡera Vereḡauka Iesu Keriso ḡena iaḡoma ḡaronai. 24  Ḡomi ekeamito Barauna ḡena guruḡa mabarari tu moḡoni, ḡia na beveirini.
25  Tarikakama mabarami, ḡai maki iatamai boḡono ḡuriḡuri.
26  Tarikaka mabarari vetarikaka verauna na boḡono vaḡa-namori.
27  Alaunaḡimini Vereḡauka aranai mai fefa boḡono iavi-foforia tarikaka mabarari ḡoirari ai.
28  Ḡera Vereḡauka Iesu Keriso ḡena varevare-bara ḡomi ḡemi ai bene tanu.