Ekisodas
Waeuwa uawa
Ebo Ekisodas ipawaida ipa “nomone antoi,” sa ipa dewa debama Israel apanawa dewantoiena dudunau, mo nola dewalala waimoie Isibt ene antoiena. Buka ema bedewe gagalo nepa uduudu 4 winei:
God Ibru apanawa nola dewalala waimoio inamode
Ibru apanawa wadi Sainai enediawo antoi
God saua badowa dewasade meba apanawa mampo wadi Sainaiwa ita anaana wanamon
Israel apanawa wadapos bolawa dewamoiena.
1
Iakob damba Isibt bedewe debamaleide
Iakob ita obampa, mo manamanainapu ita obampu do Isibtiwa iane antoiena. Mo ebou ipa: Ruben, Simion, Liwai, Iuda, Isaka, Sebulun, Beniamin, Dan, Napitali, Gad ita Asea. Tane Iosep ipa Isibt bedewe wandie. Ita Iakob obampa ita atatawa do wisiau uduudu ipa 70 waden. Bumpai 46.8-27
Tane Iosep ita tatatawa, ita mo mida walama sawo waimoia uduudu bontonatuwaiena. Tane me damba Israel apanawa otootontone uarantone baiwa Isibt bolawa uduudu nopesaiena. Aposel 7.17
Isibt warerewa sai debama Israel apanawa osouwo itude
Ena uaraia diantono aupe warere sanaa Isibt tawowa atoweleno oniedie. Warere sa Iosep ita do me nolawa Isibt bedewe dewamona mai atemba, dia. Aposel 7.18 Tauma me apanawa diamone wanase, “Asisuneana: Israel apanawa uarantone mukawauida seganton, mai no ruamba. 10 Naita emalawoamba apanawa onamba enompo, Israel apanawa mo do awodea onamba enapue kadineputue epue antoputuwapi. Sa baiwa no gagalontate mo uarantoia intawa enatabodata.” Aposel 7.19
11 Sa baiwa Isibtiwa Israel apanawa dewamoieno badowa nolantoiena. Mo oniamompe atouwomompo nolantompa apanawa seganton. Ita mo Israelwa diamoieno bola nata debamau, Pitom ita Ramsis wadamoiena. Sape warere nana ita nitu isiwa do adibalempaa baiwa. 12 Isibt apanawa sai debama mo osouwo ituio badowaida mo baibu nolantoie. Tane Israelwa bola sa bedewe uarantone daberarantone bola uduudu wadeiena baiwa mo nuau salen. 13-14 Sa baiwa mo awasinamoie nola badowa wanamoio ita nolantoie poka eteie. Ita mo badowa poka wanamoio biriki dewamoie do paka gadantoie biriki wadadosampa baiwa. Tane do mo diamoio iraibu bedewe nolantoie. Isibt apanawa poka debamaia mo osouwo itune dewamoio badowa nolantoie, mai nuapareuntope emopona, dia.
 
22 Tane warere aiawa badowa mampe apanawa diamone wanase, “Ibru apanawa obampu mona gamomoia otamone esa Nael bedewe aubamonuna. Tane obampu iwoa muntompa ewamonune emonuna.” Aposel 7.19

1:5: Bumpai 46.8-27

1:7: Aposel 7.17

1:8: Aposel 7.18

1:10: Aposel 7.19

1:22: Aposel 7.19