40
Iosep warere nolawa dewala auembu ipawaida waeuwamode
Walama isiwa diantono aupe Isibt warerewa nolawa dewala nata, wain reduwa oniedia ita bured sudia apanawa nitu da kadisaieno baiwa warere nuawa mai eulepona. Sa baiwa warere nuawa kadiidalen nolawa dewalala apanawa debamau nata mampo. Ita me otamone dibura onieia uwauleidia apanawa duwa bedewe naepe Iosep wandiawo teamon. Tane dibura onieia uwauleidia apanawa mo banlamone alene Iosep witapesan oniamopia baiwa. Ita sape mo waimoio walama uaraia dialen.
Wain reduwa wadedia ita bured sudia apanawa walama daumaia dibura bedewe waimoie ita tadina dea auentoiena tane mo auembu ipawa ipa nambenambe. Ita imonemba tadinaida Iosep alene mo inainambu ingugura do waimoio ewamon. Ita me waitaramone wanase, “Ande e ambi dewaitene baiwa inguguraitile wainilana?”
Tane mo sipoasane waienase, “No tadino ituntite auenten ita auen sa ipawaida mida waeuwanepio atentata.”
Iosep aia ema etene wanase, “God no saunepio auen ipawa atentate waeuwantata rua. Sa baiwa auenla wamono etapo.”
Ita wain reduwa oniedia apanawa auenba benemawa Iosep diene wanase, “Ne wain iawa dananawo enedio ewana, 10 ita wain iawa ragapa natadea osowe inintoie asiwa nomonatuwaiena ita kelontone tauwadea ipawa teamone ita menawaiena. 11 Tane ne warere reduwa wadedine ita wain ipawa otene redu sa bedewe bulontene me wanana.”
12 Ita Iosep wanase, “E auena ipawaida ipa ema epe: Wain ragapa natadea ewaana sa ipa walama natadea umanawa wade. 13 Walama natadea diantopuo aupe warere dibura bedewe wainiana wadaaubaepio noea. Ita e nolaa aupawe ituepio nolaita. Tane e bauta nolaitiana rua warere reduwa wadone witape ituna. 14 E sape nolaitone wanwana eulempo e euwaa dewasae ne insane ita warere diawo nuaparenalepie dibura bedewe wainedina wadaaubanepio noneapa. 15 Ne mainawo dima segalena umanawa warere diawo etepi. Ne Ibru tawowa bedewe wainedino apana muka mampe wadanenaitue banlanene wimone mape ituneieno wainedina. Ne mape Isibt bedewe wainedine mai dima da kadisapona tane di diburaneieno wainedina.”
16 Tauma bured sudia apanawa sowa auemba Iosep wano etene nuausano ita me Iosep diene wanase, “Ne do auenten, auena ema epe: Ne bured susula posawa natadea uwanawo endontene antedine. 17 Tane posa onapea bedewe bured iilala daitada aimone warere baiwa antedine. Ita nene wimone onanawo posa bedewe nana sa namoie.”
18 Ita Iosep me sipoasane wanase, “Posa natadea ewamoana, sa ipa walama natadea umanawa wade. 19 Walama natadea dialepio aupe warere wadaaubaepio dibura ee noea. Ita me sorodiawa diamopio wimopue e imuna topupune ita ia osowe seuepu. Tane nene wimopue naeputuwapi.”
20 Walama natadea diantono warere muwa walama wiseno odawa dewasane ita nolawa dewala apanawa nisomono auweiena. Tane do me wain reduwa onioniala ita bured sudia apanawa dibura bedewe waimoio wadaaubamone banlamone warere mampe wimon apana uara waimoio danauwo. 21 Ita sape wain reduwa onioniala apanawa warere me nolawa osowe itune ita wain reduwa wadane witape itun. 22 Tane bured sudia apanawa uwawa tonapune ita ia osowe seuiena. Ita dima Iosep mo auembu waeuwalena ruaida segalen. 23 Ita mape wain reduwa wadedie warere wanedia apanawa Iosep mai insepona nuawa awawaidalen.