35
Iawe God nuaeu debama apana mida me inamona wanamode
Sala makowa bedewe mai dima da euda wineipona, tane ando nuaeulepi,
ita sala makowa sa bedewe beran kelontopu.
Beran ita ina daitada inintopue bola sa nopesapu,
ita bola sa nuaeulepie nuaeu kawa debama wapi.
Bola sa ando ewaewa eudida uwatauwa segalepi Lebanon wadiwa eubu eneia ruau,
ita me inainamba eudewadewaleidie winedia ewaewa sala apuapua Kamel ita Saron
bedeuwo ina daitada inintoie wineia ruau.
Sape Iawe God inainamba eudida sabamosapio,
apana uduudu no Godimba me mukawa ita sapawa debamaia ewapu.
Witala aiaisintona ita iminla oauarantona badomona; Ibru 12.12
Apana mida santoia diamoe waase,
“Badowa enana ita mai saitana!
Ewanee, e Godila iede me emalawoa apanawa matangelamopie kadimopi,
me wisepie mo matangelamopie ita e inalepi.”
 
Me wisepie apana emau potantona eumopio sala ewapu,
ita mo asiu potantona eumopio gagalo etapu. Matiu 11.5; Luk 7.22
Apana tampu bobopu inantopue rowontopue biantopu,
ita moau potawa wadaaubamopio nuaeu kawa wapu.
Maneu dogo bedewe naimepie wisepie sala makowa bedewainta alepi.
Siata polapolaua apu itune winedia leulepitue doa segalepi,
ita dogo makowa bedewe maneu wimopu.
Ita pue dobinoa bubuau bolawa topa segalepi,
ita topa bedewe ina daitada sape inintopu.
 
Ita inta debama ebowa “Inta Kakaiwa” bola sa sawanainta nosepie alepi,
ita apana kadi dewalala inta sa asiasi mai antopu, dia.
Inta sa ipa God apanawa os baibu,
insakadisalala mai inta sa asiasi antopu, dia.
Pue laion ita pue onawau dobinoa mai
inta sa nowa oso wimopu, dia,
tane apana mida Iawe God inamona mo os inta sa asiasi antompa.
10 Mo leuntopue Ierusalemwa antompe nuaeu sasawa wampe antompa.
Nuaeu winakasala ipa uwa benawa rua uwauwo ampu,
mo nuaeu debamaia nopeidomopi,
nuaparepare ita momodu diaidalepi.

35:3: Ibru 12.12

35:5: Matiu 11.5; Luk 7.22