56
Apana uduudu rauparintompa duwa
Iawe God wadiase, “Ne walama kerauda os bedewe wineape inalepa.
Ne dewana dodomana apana uduudu mampo sabamosapo ewapu,
sa baiwa e ulaipa ita dodomana mampe apana mampo dewasanuna.
 
Ando bola da apanau inawau amonantopue ne Iawe God mainawo wimopue,
ita dima ne menanedia rua dewasapu,
mo ne nuawadawadaneapue wadaposineapu,
ne bubuana walamawa mo wiwirawantopu,
mo ne sauana badowa wanaa wadapuitudepi.
Bola da apanawa sa ne otamope wadina kakaiwa* Wadi kakaiwa umanawa wadia sa ipa wadi Ierusalem bedewe winedia umanawa wade ebowa, da waia Saion. osowe teamopa,
ita ne rauparina duwa bedewe nuaeuna wanamopa.
Mo amonau susula ita amonau isiwa ne watana osowe teamompa ne nuaeubuntepine mainawomopina,
apana uduudu ne duna kakaiwa ebowa wapue wapuase, uwa daitada apanawa rauparintompa duwa.” Matiu 21.13; Mak 11.17; Luk 19.46

*56:7: Wadi kakaiwa umanawa wadia sa ipa wadi Ierusalem bedewe winedia umanawa wade ebowa, da waia Saion.

56:7: Matiu 21.13; Mak 11.17; Luk 19.46