13
Etepu kadilepia anaanawa
Iawe God Moses ita Aron diamone wanase, “Naita apana etepe bene debama enepia ba bentugu enepie sasanalepia ita apana etepa osinakadilepia, bene sa debamalepie apana sa etepa kadisampo ewapua mo apana sa banlepue Aron mampe ba me obampa pirisilala mampo antopu. Ita pirisi sa mo bene me etepe ewadewasasapu ita bene sa bedewe imba sapusaua segalepia ita do bene apana etepa bedeweido iepi alepia, sa ipa kero debamalene kadiwaida segalen. Ita pirisi apana diamopie wapiase, ‘Apana ema Iawe God emawe miramiralen.’
 
45 Apana mida etepa kadilepia me gara kadiwa pumpumba taupi, ita do me mai uawa sinatalepi dia. Me gara wadepie moawa taupibodepie ita apana mampo wapiase, ‘Ne miramiranten, apana mai tainawo winlena, di diaida.’
46 Ita me walama uduudu etepa kadileidia, me miramiraidalen. Me apana uduudu emopie nosepie alepie meba nambe waimpo ideita etepa inalepi.”