Maika
Waeuwa uawa
Buka ema bedewe Maika wadie sabamosade God dewawa ipa dodomana os, ita me menasadia apana uduudu me dewawa rua dewasampe waimompa. God Maika sonabeno me peroweta segalen Israel ita Iuda apanawa mampo God aiawa amonalempaa baiwa.
God dewa dainea apana dewamoia me mai menasaipona umanawa Maika diena rua wadie apana diamode. Sa ipa anaanata dewawa dewasaia, asowawantoia, laga mampe apana nuaparelala mampo nitubu otamoia dewawa epue dodomanantopu.
Ita do Maika Iesu Keriso ando wisepia ita do bola dainea bedewe mulepia umanawa wade.
5
Warere dea Beteliemwae wisepi
E Ierusalem apanawa onala apanawa diamono auwepu.
No emalawoamba apanawa aitamana wimone tonusaneiena onamba enapua baiwa,
mo koina mampe Israelwa uwaula apanawa sainapa epaubasapu.
 
Iawe God wadiase, “Beteliem Eparata,* Eparata ipa Beteliem ebowa da ba bolawa debama bedewe Beteliem winedia ebowa. e ipa bola keraudida Iuda bedewe,
tane e bedeawoe apana dea ando wisepie Israelwa uwaula apanawa segalepie oniamopi ne baina, Matiu 2.6; Ion 7.42
me damba reresawa simaido odene wisenaa.”
Sa baiwa Iawe God Israel apanawa otamopie emalawoau witaposapio waimompo,
ideita i oto gamoa walamawa wisepio gamolepi.
Tauma onionia apanawa sa me apanawaida deaantone waimoia leuntopu wimopue
sosou isiwa Israel bedewe waimoia do deantopue wampu.
Me ando badowa Iawe God mukawa mampe
enepie me apanawa oniadewasamopi,
gamo apanawa puewa oniadewasamodia rua,
Iawe God me Godiwa muka wanena epe dewasapia rua.
Me apanawa ando oniadewasamompo mai mida da kadimopi, dia.
Ipawa apana uduudu tawo osowe wanwanlala me nuawadawadasapue wiwirawantopu.

*5:2: Eparata ipa Beteliem ebowa da ba bolawa debama bedewe Beteliem winedia ebowa.

5:2: Matiu 2.6; Ion 7.42