10
Emelâk Isirae lohimbiŋe otŋetâ bâleminiop yawu ki otnom.
Bukulipne, yeŋe mâtâp yu tâŋ tâŋâk watmâ mannomaihât yuwu sâmune nâŋgâŋet. Emelâk tâmbâlipnenŋaŋe Aihita hân pilâm takawi. Sâp yan Moseŋe galemyongom dâiyekmu saru guluŋehen takawi. Takaŋetâ Aihita yeŋgât hep berolipyeŋaŋe watyekmâ yongomaihât Anitâŋe sâmu kulewoŋboŋ âlâŋe tetem ge kâtâpyongop. Kâtâpyongomu yan saru hâreakmâ nombot nombot otmu lohimbi kerekŋe hân kakŋan liŋmâ nombot ariwi. Yâhâ nenŋe Kiristohâlen biwinenŋe katbin yan toen katnenekbi yakât dopŋeâk tâmbâlipnenŋaŋe Anitâhâlen biwiyeŋe katbi. Anitâhâlen biwiyeŋe katŋetâ Moseŋe dâiyekmu kulewoŋboŋe kâtâpyongomu saru hâreakmu nombot nombot otmu hân kakŋambâ nombot ariwi. Yâhâ nenŋe Kutdâhât tem lâuwaŋgim sâp sâsâŋan nâŋgâwaŋgim natik nemain yakât dopŋeâk Anitâhât tem lâuwaŋgim sâp sâsâŋan sot âlâ, kutŋe mana sâm, ya himbimâmbâ gemu neminiwi. Otmu Kutdânenŋe Kiristohât nâŋgâm wain to nemain yakât dopŋeâk emelâk Anitâŋe sâmu kât âlâ bâok sâm yapâ to senŋe hindakmâ gemu tâmbâlipnenŋaŋe newi. Yâhâ sâp yan Kiristo ikŋak tihityeŋe otmu lok ki manmaiângen ari manbi. Yawu gârâmâ lok ki manmaiângen ari manbi yan Anitâhât den kuwi. Yakât otmâ Anitâŋe lohimbi kiŋgitŋe orowâk hilipyongop.
6-7 Anitâhât den kum bulimakao umutŋe tuhum kânâŋgâŋetâ kinmu mepaem orotmeme bâleŋe topŋe topŋe otbi. Yakât matŋe hilipyongomu muwi. Yakât nâŋgâm nengu Anitâŋe yawuâk hilipnongomap sâm otbi yawu ki otnom. Yâhâ Mose imiŋaŋe Anitâhât hotom uwaŋginom sâop. Yawu gârâmâ emet haŋ sâmu bulimakao umutŋe yakât hotom uwaŋgim orotmeme bâleŋe otmâ mepaewi. Yakât Moseŋe den kulemguop ya yuwu tap.
“Lohimbi yuŋe noniŋ bulimakao gâim hotom uwaŋgiwi yakât torehenŋe nem heroŋe otbi. Heroŋe otmâ kâwâ konda dondâ otŋetâ bâleop.” Yawu tap.
Otmu yakât kakŋan yâk yeŋgâlen gâtŋe lok kiŋgitŋe orowâkŋe kasalipyeŋe yeŋgât baralipyeŋe orop kâwâ konda otbi. Yakât otmâ Anitâŋe matŋe yiŋgimu lok 23,000 ya hilâm konohânâk muwi. Yakât nâŋgâm nenŋe otbi yawu ki otnom. Otmu yakât kakŋan po yiŋgimu Anitâhât sâm guhuŋbi. Yawu otbi yakât matŋe Anitâŋe sâmu hambe sâtŋe bâleŋaŋe yiŋgimu muwi. Yakât otmâ umatŋe teteningimu Anitâhât ki sâm guhuŋnom. 10 Otmu sâp âlâen Mose yet Aron yetgât sâm bâleyitgiwi yan yakât matŋe Anitâŋe aŋelo âlâ hâŋgângumu ge lohimbi kiŋgitŋe orowâk hilipyongop. Yakât nâŋgâm yeŋe otbi yawu ki otnomai.
11 Tâmbâlipnenŋaŋe orotmeme bâleŋe topŋe topŋe otŋetâ Anitâŋe sâmu umatŋe topŋe topŋe teteyiŋgiop yakât den pat Moseŋe kulemguop. Yakât otmâ nenŋe den pat ya nâŋgâm biwinenŋan katmâ umatŋe yawuâk teteningimap sâm Anitâhât tem lâuwaŋgim mannom. Otmu sâp pato utâpguap yakât otmâ den yu nâŋgâm mannom.
12 Yeŋe Kiristohât mâtâp tâŋ tâŋâk watmunŋe Anitâŋe nenekmu ârândâŋ otmap sâmaiŋe mâtâp ya pilâm mâtâp bâleŋan kioŋmaihât biwiyeŋe galemahom manŋetgât naŋgan. 13 Umatŋe âlâlâ teteyiŋgimu mansai yamâ lok ârândâŋ yawuâk teteningimap. Otmu umatŋe topŋe topŋe teteyiŋgiwuap yan lohotŋe otmai sâm Anitâŋe bulâŋanâk mâmâŋe otyiŋgiwuap. Mâmâŋe otyiŋgmu yâkât wâtŋan kinmâ manman âlepŋan mannomaihât mâtâp tetewuap.
Kiristo konok mepaenom.
14 Bukulipne, yakât topŋe yuwu sâmune nâŋgâŋet. Pâku lohimbiŋe Porom Lâpiohât opon kâmbukŋan yâhâ sot nene sâŋetâ yâk orop ki yâhâ sot nenomai. 15 Yenâmâ yukât topŋahât ki pâpguai. Yakât otmâ den ekyongoan yu nâŋgâŋetâ ârândâŋ oap me bia? 16 Kiristoŋe kawenenŋan kinmu kuŋetâ hepŋe gemu muop. Yakât otmâ ya dop kum wain to gaimunŋe hâhâwân gemu yapâ lau konok nem Anitâ mepaemain. Yawu otmâ Kiristo orop biwinenŋaŋe hikuakmâ konohâk otmu mansain yakât dop kum wain to ya nemain. Otmu Kiristo howanân kinmâ sâtgum muop yakât dop kum baŋga mem motokmâ aŋgim nemain. 17 Yâhâ menduhunenekmu biwinenŋaŋe yâkâlen kepeim komot konok mansain. Yakât dop kum baŋga kândâkdâek mem motokmâ aŋgim nemain.
18 Otmu torokatmâ Yura nengât orotmemenenŋe âlâen hâum sâmune nâŋgâŋet. Yura lohimbiŋe tosayeŋahât nâŋgâm noniŋ bulimakao hikum Anitâhât pat sâm opon kâmbukŋan yâhâ katmai. Katŋetâ tatmu hotom umaiŋe ya mem Anitâhât hotom uŋetâ semap. Hotom uŋetâ semu yakât torehenŋe noniŋ bulimakao hikumai otmu hotom umai ya orowâk nemai. Nemai yan Anitâ orop biwiyeŋaŋe hikuakmâ konohâk otmu nâŋgâyiŋgimap. 19 Otmu yakât dopŋeâk pâku lohimbiŋe Porom Lâpio mepaem sot gotyeŋan katmâ yakât torehenŋe nemai. Yawu gârâmâ Porom Lâpiohât yawu otmai yamâ bulâŋe bia. Yakât otmâ sot gotyeŋan katŋetâ tatmap yakât nâŋgâmune tâŋât otmap. 20 Yawu gârâmâ sot yamâ mem gotyeŋan katmai. Den ekyongoan yukât topŋe yuwu sâmune nâŋgâŋet. Pâku lohimbiŋe Porom Lâpio mepaem sot gotyeŋan katmai yanâmâ weke bâleŋe mepaem sot mem katyiŋgimai. Yakât otmâ yeŋe pâku lohimbi orop sot yakât torehenŋe nenomai yan weke bâleŋe orop biwiyeŋaŋe hikuakmâ konohâk otbuap. Yawu otmaihât sot yakât torehenŋe ki nenomaihât naŋgan. 21 Yâhâ Kutdânenŋahât sâtgât otmâ wain to otmu natik nemain yan yâk orop biwinenŋaŋe hikuakmâ konohâk otmu mepaemain. Yawu gârâmâ pâku lohimbiŋe weke bâleŋe orop biwiyeŋaŋe hikuakmâ konohâk otmu Porom Lâpio mepaem sot gotyeŋan katmai yakât torehenŋe nemai. Topŋe yawuhât yeŋe Kiristo otmu weke bâleŋe orowâk biwiyeŋaŋe hikuakmâ konohâk otmu mepaeyeleknomaihât dop âlâ ki tap. 22 Ya kâmbukŋe. Pilâŋetgât naŋgan. Yawu gârâmâ sot torehenŋe nenomai yakât Kutdânenŋaŋe nâŋgâm bâleyiŋgiwuap. Yeŋe sârereakmâ Kutdânenŋe mem ge katnomaihât dop ki tap. Yakât otmâ yeŋe pilâŋetgât naŋgan.
23 Yeŋe yu me ya otŋetâ ki bâlemap sâmai. Yamâ benŋe yu ya otmai ya kerekŋe ki tânyongomu biwi konohâk otmâ manmai. 24 Yeŋe manmanyeŋahâlâk ki nâŋgânomai. Bukulipyeŋaŋe manman âiloŋgoân manŋetgât nâŋgâm tihityeŋe otnomai.
25-26 Yâhâ pâku lohimbiŋe Porom Lâpio mepaem sot gotyeŋan katmai yakât torehenŋe mem ari aŋgim bero emetŋan katmai. Orotmeme yawu otmai yakât yuwu sâmune nâŋgâŋet. Lok âlâŋe den kulemguop ya yuwu tap.
“Hân Himbim Amboŋe yamâ Anitâ. Yakât otmâ wahap topŋe topŋe tatmâ arap yamâ ikŋe pat.”
Den yawu kulemguop. Yakât otmâ aŋgim bero emetŋan yâhâm sot torehenŋe ya puluhunomai yanâmâ den ya nâŋgâm sot yakât ki nâŋgâm ketet otmâ puluhunomai.
27 Me pâku lohimbi âlâ me âlâŋe sâŋetâ emetyeŋan yâhâ tatnomai. Yâhâ tatŋetâ sot um yiŋginomai yan sot yakât ki nâŋgâm ketet otmâ nenomai. 28-30 Yawu gârâmâ bukulipyeŋaŋe Porom Lâpio betbaŋgim Kiristohâlen biwiyeŋaŋe kepeimai. Yawu gârâmâ pâku lohimbiŋe Porom Lâpio mepaem sot gotyeŋan katmai yakât torehenŋe nene sâm biwi yâhâp otmai. Lok ya yeŋgâlembâ gâtŋe âlâ me âlâŋe yekmâ yuwu mon sânomai. “Bâe, sot yuâmâ Porom Lâpio mepaem gotyeŋan katsai yakât torehenŋe yukâ. Yawu sâm ekyongonomai. Yakât otmâ bukulipyeŋe yeŋgât biwiyeŋe bâlemap sâm sot ya ki nenomai. Yawu otnomai yakât otmâ yâkŋe yekmâ biwi yâhâp ki otnomai.
Yawu gârâmâ yuwu mon sâm âinohonomai. “Pâku lohimbiŋe Porom Lâpio mepaem sot gotyeŋan katmai yakât torehenŋe nenŋe mem nene sâm yan aŋgoân Anitâ mepaenom. Yawu otnom yakât nenŋe wongât otmâ bukulipnenŋe yeŋgât nâŋgân nâŋgân watmâ sot ya ki nenom? Yâhâ yâkŋe nenekmâ nâŋgâm bâleninginomai yamâ ki ârândâŋ otbuap.” Yawu sâm âinohonomai.
31-32 Den ekyongoan yukât topŋe yuwu nâŋgânomai. Yeŋe wuân me wuân otnomai me nenomai yan Yura lohimbi, me pâku lohimbi, me Kiristohât komolipŋe kerekŋe Anitâ mepaem heroŋe nâŋgâwaŋgiŋet sâm âiloŋgoâk mannomai. Yawu mannomai yanâmâ manmanyeŋe ekŋetâ ârândâŋ otbuap. 33 Otmu lohimbi kerekŋe nekŋetâ ârândâŋ otmu Kutdâhâlen biwiyeŋe katŋetâ tosayeŋe pilâyiŋgiâkgât nâŋgâman. Yawu nâŋgâm ninahât ki nâŋgâman.