4
Nâŋe Anitâ yet Yesu Kiristo yetgât senyetŋan kinmâ yuwu sâmune nâŋgâ. Kiristoŋe âwurem gewuap yan lohimbi emelâk muwi, me yiwereŋe mansain yu, otmu hâmbâi tetem mannomai, kerek nengât biwinenŋe ekbuap. Yawu otmâ nenŋe yâkâlen biwinenŋaŋe kepeimain nenâmâ menenekmâ manman kârikŋan katnenekmu manbisâin. Yakât nâŋgâm den yuwu sâmune nâŋgâm lâum manbuat. 2-4 Hâmbâi Kiristoŋe âwurem gewuap sâp ya tâlâhuwuap yan Anitâhât hoŋ bawalipŋaŋe ikŋe den bulâŋe lohimbi tâŋ tâŋâk kâsikum yiŋginomai. Kâsikum yiŋgiŋetâ lohimbi nombotŋaŋe ki nâŋgâm nâŋgâm mannomai. Ki nâŋgâm nâŋgâm manŋetâ ândâpyeŋe kârikŋe otbuap. Yawu manmâ lok âlâ me âlâŋe den lohotŋan kâsikum ningim heroŋe kakŋan katnenekŋetâ manne sâm yeŋe eŋgatyeŋeâk otmâ lok yawuya yeŋgât pâinyeknomai. Yawu gârâmâ lok perâkŋe mem teteyekŋetâ den tâŋât topŋe topŋe kâsikum yiŋgiŋetâ nâŋgânomai. Yawu gârâmâ sâp yiwereŋe yuâmâ Kiristohât den kâsikum yiŋginom. Lohimbi belângen manmaiŋe Kiristohâlen biwiyeŋe katŋetgât gâŋeâmâ heweweŋ otmâ den pat âlepŋe ya sâm holaŋmâ eŋgatyeŋan gewuat. Yâhâ nombotŋaŋe nâŋgâŋetâ umatŋe otmap yâhâmâ mem heweweŋ tuhuyekbuat. Yâhâ nombotŋe âlâŋeâmâ nâŋgâm pâpgumai yamâ lohotŋan kâsikum yiŋgirâ nâŋgân nâŋgânyeŋe pâroŋ sâmu haŋ sâyiŋgiwuap. Otmu wuân me wuân gâhâlen tetewuap yan biwihe ahom niakmapgât galemahom manbuat. Otmu lok belângen manmaiŋe mem âlâlâ tuhuhekŋetâ hâhiwin kakŋan manmâ yâhâwuat yan Anitâhât wâtŋan kinmâ hoŋ bawaŋgim Kiristohât den pat âlepŋe kâsikum yiŋgim heŋgeŋguwuat.
Yâhâ nâ otnihinomai yakât nâŋgâm den âlâen hâum sâmune nâŋgâ. Emelâk papatolipnenŋaŋe Anitâ mepaem yan noniŋ bulimakao gâim katbaŋgiminiwi. Yakât kakŋan wain to moseleŋetâ gemu yan Anitâŋe nâŋgâmu ârândâŋ otminiop. Yakât dopŋeâk nâ nohoŋetâ mumbom yan hepnaŋe gemu ârândâŋ otbuap. Emelâk Kutdânenŋaŋe menekmâ aposolo âi sâm nihiop ya biwinaŋe tiŋâk mem tuhum gan. Yakât nâŋgâmune ârândâŋ oap. Otmu âlâ torokatmâ tuhumbâmgât dop âlâ ki tap. Kutdâhâlen biwinenŋaŋe kepeim manmain. Yakât âwurem ge menenekbuap nâŋgâm mambotbaŋgimain. Yâhâ âwurem ge menenekbuawân biwinenŋe ekmâ hâmeŋe tâŋ tâŋâk ningiwuap. Nâŋe hoŋ bawaŋgimune nekmu ârândâŋ otmap. Yakât otmâ hâmeŋe âiloŋgo nihimu membom. Sâp yan pat yakât bulâŋe nihimu membom.
Den bâiŋe sâm hâreop.
9-12 Aiop, bukunenŋe âlâ, kutŋe Dema, yâkŋe ikŋe manmanŋahâlâk nâŋgâmu yahalop. Yawu otmâ nâ pilânekmâ Tesalonike kapiân ariop. Otmu bukunenŋe âlâmâ, kutŋe Kerese, yâhâmâ hâŋgângumune Galatia yeŋgâlen ariop. Otmu bukunenŋe âlâmâ, kutŋe Tito, yâhâmâ hâŋgângumune Dalimati yeŋgâlen ariop. Otmu âlâmâ, kutŋe Tikiko, yâhâmâ hâŋgângumune Epeso kapiân ariop. Bukunenŋe âlâmâ, kutŋe Luka, yâk konok nâ orop mansait. Yâhâ bukunenŋe âlâ, kutŋe Mareko, yâkŋe gurâ Kiristohât lohimbi hoŋ bayiŋgimu nâŋgâmune âiloŋgo oap. Yakât otmâ gâŋe mendâ yâk orowâk in yawu takaromawot. 13 Otmu Epeso kapi pilâm yuân takare sâm aŋgoân Toroa kapiân garomawot. Yan ga lok âlâ, kutŋe Kapo sâm, yâkât emelan nâhât siruhât hâk katipŋe otmu ekap âlâlâ katban ya mem takaromawot.
14-15 Lok âlâ, kutŋe Alesande, yâhâmâ goli, siliwa otmu kât kârikŋe âlâlâ um kutakumap. Yâkŋe nâhât den kakŋan sâm dondâ mem bâlenehop. Yakât otmâ yâkât sen galem otdomawot. Yawu otnihiop yakât matŋe Kutdânenŋaŋe kâpekbaŋgiwuap.
16 Aŋgoân den âiân katnekbi yan bukulipne kerekŋe betnohowi. Yakât Anitâŋe ki nâŋgâyiŋgimu bâlewuapgât naŋgan. 17 Sâp yan Kutdâŋe ki betnohop. Yâkŋe mem heweweŋ tuhunekmu nine topne ekyongowan. Otmu Kiristohât den pat ya pâku lohimbi yeŋgât kunlipyeŋe ekyongomune nâŋgâm heŋgeŋguwi. Yawu otmâ Kutdâŋe nâŋgânihimu holaŋnekŋetâ gem ariwan. 18 Otmu yakât dopŋeâk Manman Bâleŋahât Amboŋe, Satanŋe mem bâlenekmapgât Kutdâŋe tihitne otmâ yâhâwuap. Otmu hâmbâi mâne sârerenekmu himbimân manmâ yâhâwom. Yakât nâŋgâm Anitâ heroŋe nâŋgâwaŋgim mepaembisân. Ya bonŋanâk.
19 Den bâiŋe sâwoman. Lohimbi yâhâp, kutyetŋe Akuila yet Pirisila, nâŋgâyitgian. Otmu Onesiporohât imbiŋe naomŋe yeŋgât nâŋgâyiŋgian. 20 Yâhâ bukunenŋe Erasto yamâ Korinti kapiân takawin yan katmunŋe mansap. Otmu âlâmâ, kutŋe Toropimo, yâhâmâ mesek otmu yaŋak Milete kapiân takawin yan katmunŋe mansap. 21 To yambu otmâ mâtâp maŋguyitgimapgât in yawu takaromawot.
Yuwulo, Puren, Lino, Kalaria otmu Kiristohât lohimbi nombotŋaŋe gurâ nâŋgâhihiai. 22 Kutdâ orop manbuat.
Anitâŋe ikŋe lohimbi yeŋgât tihityeŋe olâkgât naŋgan.
Nâ âwâhe,
Paulo