Kolosai
Pauloŋe Kolosai yeŋgât ekap
kulemgum katyiŋgiop.
1
O bukulipne,
1-2 Yen Kolosai kapi ambolipŋe biwiyeŋe Yesu Kiristohâlen katmâ Anitâhâlen torokatmâ denŋe lâum mansai. Nâmâ Paulo. Anitâ Awoŋnenŋaŋe Yesu Kiristohât aposolo lok sâm katnekmu âi mem mansan. Otmu bukune Timoteo yâk orop tânahom manmâ gait. Yawuhât heroŋe nâŋgâyiŋgim ekap yu kulemgum katyiŋgiait. Kutdânenŋe Anitâŋe tihityeŋe olâkgât yuwu sâm ulitgum gamait. “O, Awoŋnenŋe, Kolosai kapi ambolipŋe biwiyeŋe Kiristohâlen katmâ mansai, yâk yeŋgât tepge nâŋgâyiŋgiwuat. Tepge nâŋgâyiŋgim tihityeŋe otdâ biwi nâŋgân nâŋgânyeŋaŋe hikuakmâ konohâk otmâ sânduk sâm gaekgât naŋgait.” Yawu sâm ulitgum gamait.
Paulo yet Timoteo yâkŋe topŋe yukât sâm Anitâ ulitguowot.
3-5 Nenŋe himbimân yâhâm manman kârikŋan manmâ yâhânom yakât Anitâŋe bunewâk pat kuningiop ya biatbuapgât dop âlâ ki tap. Yakât den pat âlepŋe ya nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu biwi nâŋgân nâŋgânyeŋe Yesuhâlen katmâ yâkâlen torokatbi. Torokatmâ ikŋe komolipŋaŋe biwi nâŋgân nâŋgânyeŋe menduhuakmâ konohâk otmâ manmâ gai yeŋgât den pat ya nâŋgâwit. Yawu nâŋgâm yaŋak Kutdânenŋe Yesu Kiristohât âwâŋe mepaem gamait.
Anitâ ikŋahâk tepŋe nâŋgâningiop yakât den pat âlepŋe ya emelâk ekyongomune nâŋgâm mem biwiyeŋan katmâ manmâ gai. Yawu nâŋgâm manmâ biwiyeŋe Yesuhâlen katŋetâ kinmap yakât yeŋe topŋe nâŋgâne sâm eŋgat yâhâp ki otmâ gai. Otmu den ya yawuâk lok ondopŋe nâŋgâm mem alitŋetâ bonŋe yâk yeŋgâlen teteop.
Bukunenŋe Epaparaŋe Yesuhât den ya biwiŋaŋe kepeim âi ya tuhum manmapŋe Yesuhât topŋe sâm ekyongop. Yawu sâm ekyongomu nâŋgâŋetâ bonŋe otmu Anitâŋe Wâtgât mâmâŋahât Heak hâŋgângumu ge mâmâŋe otyiŋgiop. Mâmâŋe otyiŋgimu yanâmâ buku konohâk oraŋgiwi yakât den pat sâm eknongop.
Kolosai ambolipŋaŋe Anitâhât topŋe nâŋgâm heŋgeŋguŋet sâm Anitâ ulitguowot.
Yeŋgât den pat ya nâŋgâm Anitâ yuwu sâm ulitgumait. “O Anitâ, gâŋe biwiyeŋan kioŋdâ gike topge otmu nâŋgân nâŋgânge ya nâŋgâŋetâ keterahâk. Otmu gike Wâtgât mâmâŋahât Heak ya hâŋgângurâ yâk yeŋgâlen ge biwiyeŋe mem pâroŋ pilâmu gike nâŋgân nâŋgânân manmâ yâhânomai. 10 Yakât Kolosai ambolipŋaŋe Yesu Kutdânenŋahât den lâum manmâ gaŋetâ bonŋe yâk yeŋgâlen tetemu manmanyeŋe ekdâ ârândâŋ otbuap. Yawu otmâ manmâ yâhâŋetâ nâŋgân nâŋgânyeŋe tipiŋe tetemu emelâk topge tipiŋe nâŋgâŋetâ keterahop ya wangim nâŋgâŋetgât naŋgan. 11 Otmu gâŋe mâmâŋe otyiŋgirâ gâhât wâtgan kinmâ umatŋe yu me ya teteyiŋgiwuap yan biwiyeŋe ki houŋ sâwuap. Otmu lok bâleŋe âlâ me âlâŋe itoŋ galaŋ otyiŋgiŋetâ yan yâk yeŋgât ki nâŋgâm bâlenomai. Yâkŋe biwiyeŋe gâhâlen konok katmâ heroŋe otmâ manŋetgât naŋgan. 12-14 Omoŋ bâleŋahât amboŋaŋe nen omoŋgât pat otnehât nâŋgâmap. Yâkŋe mem bâlenenekmapgât gâhât nange Kiristoŋe tihitnenŋe olâkgât mem dâinenekmâ laŋinŋan katnenekdâ mansain. Yâhâ Kolosai bukulipne yâk orowâk biwinenŋe Kiristohâlen katmunŋe mâmâŋe otningirâ pat kuningion yakât bulâŋe menomgât sâm ningion. Yamâ holaŋnenekmâ laŋinŋan katnenehongât yakât biwinenŋaŋe heroŋe otmâ mepaeheksain.” Yawu sâm yeŋgât nâŋgâm netŋe haoŋmâ ârândâŋ Anitâ ulitgumait.
Kiristo yet Anitâ yâk yetgât dopyetŋe yamâ dop konohâk.
15 Bulâŋanâk Anitâ yamâ ki ekmain. Yâhâ nanŋe Yesu Kiristo yamâ kunnenŋe manâkgât hâŋgângumu gemu ekbin. Âwâ nan yâk yetgât dopyetŋe yamâ dop konohâk. 16-17 Yawu gârâmâ Yesuâmâ Anitâhât lauŋambâ ki sâmu teteop. Yâhâmâ hânân yuân wahap topŋe topŋe tetem sambe sambe otmâ imu ekmain ya ki tetemuâk topŋambâek embâŋâmbâek orowâk tatmâ gaowot. Tatmâ gamutâ nanŋaŋe âwâŋahâlen kândiwahom himbimân aŋelo topŋe topŋe ki yekmain ya katyehop. Otmu hânân âliwahap topŋe topŋe ya gurâ kerehâk yâkŋe konok kalop. Yawu otmâ âliwahap yu ya embâŋân tetem gaop. Otmu yiwereŋe yu tetem gap. Otmu hâmbâi tetem yâhâwuap yakât kunŋe yamâ yâk konok. Me himbimân tap, me hânân yuân tap, me hân kâlehen tap, ya yeŋgât kunyeŋe yâk konohâk. Yâhâmâ âliwahap topŋe topŋe katmâ tihityeŋe otmâ gamap. 18 Yakât otmâ nen kerek yâkât komot manmunŋe yâkŋeâmâ kunnenŋe tatmap. Kunnenŋe tatmâ mâmâŋe otningimu nenâmâ yâkât lauŋe otmu kâi bâtŋe otmâ tem lâuwaŋgim gamain.
19 Anitâŋe ikŋe eŋgatŋeâk otmâ yan ikŋe nanŋe orop dop konohâk oawot yakât nâŋgâmu ârândâŋ olop. 20 Yâhâ yu me ya ehekŋe, me ki ehekŋe, himbimân tap, me hânân tap, me saruân âlâlâ tap ya kerek menduhuakmâ Anitâ ikŋan torokatnehât nâŋgâm nanŋe hâŋgângumu giop. Gemu yan nengât tosanenŋahât otmâ howanân kuŋetâ muop. Yawu gârâmâ Anitâŋe kaok nâŋgâningim sâp patoen menenekmâ orowâk tatmâ yâhâmbisâingât pat kuningiop.
21 Otmu yen emelâk Anitâ betbaŋgim nelâmâk manmâ gawi. Otmu benŋe nâŋgâm bâlewaŋgim orotmeme kiŋgoŋ otmâ manminiwi. 22 Yawu otmâ manminiwi yamâ benŋe yeŋe Anitâhât senŋan koko salehâk kinnomai. Yawu kinŋetâ yan kasalipyeŋaŋe hakyeŋan sâne sâm otŋetâ hâi hâiŋe otmu pilânomaihât Anitâŋe nanŋe hâŋgângumu ge muop. Nanŋe muop yakât otmâ Anitâŋe yeŋgât kaok nâŋgâmap. 23 Otmu Kiristohât den pat âlepŋe ya Epaparaŋe ekyongomu nâŋgâm biwiyeŋan mem katbi. Yakât otmâmâ yâkât den pat yakât bulâŋe ya yeŋgâlen gulip otmapgât biwi yâhâp ki otmâek biwiyeŋaŋe yâk hikum manmâ yâhânomai.
Pauloŋe Kiristohât tem lâum hâhiwin kakŋan manmâ gaop.
Otmu nine topne sâm tetemune nâŋgâŋet. Yâkât den pat âlepŋe ya lohimbi hân torehen torehen hârokŋe nâŋgâŋet sâm hânŋan kulemŋan ari den ya sâm tetem ekyongowehât âi sâm nihiop. 24 Otmu yeŋe biwiyeŋaŋe yâkâlen kepeim manŋetgât sâtgum manmu kuŋetâ muop. Mum yahalop ya ekmunŋe bonŋe otmu denŋe lâum manmâ gain. Otmu yâk hâhiwin waŋetâ miop yawuâk nen gurâ hâhiwin ningiŋetâ mem mansain. Yawu gârâmâ hâhiwin nihim gai ya nâŋgâŋetâ ârândâŋ olâkgât nâŋgâm sâtgum pâku lohimbi yeŋgâlen ari âi yu tuhum mansan. Yakât ki nâŋgâmune bâleap. 25 Otmu den yan ya yâhâpŋe sâwe. Lohimbi hânŋan kulemŋan manmâ biwiyeŋe Kiristohâlenâk katmâ manmai ya yeŋgât hoŋ bawa otbehât Anitâŋe âi yu sâm nihiop. Yâhâ yeŋe yâkât den topŋambâek nâŋgâŋetâ biwiyeŋan hâumu bulâŋe teteyiŋgiâkgât sâm nihiop. 26 Otmu embâŋâmbâek den yakât topŋeâmâ amokŋan talop. Yakât otmâ lohimbi nombotŋaŋe yeŋe nâŋgân nâŋgân watmâ den yakât topŋe nâŋgâne sâm hâum pâpgum gawi. Yâhâ sâp yiwereŋeâmâ Anitâhât topŋe ya nen gurâ kerek nâŋgâmunŋe keterahâkgât teteningiop.
27-28 Den sâm teteningiop yakât topŋe yuwu. Aŋgoân Anitâŋe Yura lohimbi nengât sâm himbimgât manman kârikŋahât pat kuningiop. Yawu gârâmâ yen Anitâhât topŋe ki nâŋgâm mansaiŋe orotmemeyeŋe bâleŋe pilâm biwiyeŋe Kiristohâlen katŋetâ kinmâ yâhâwuap. Yakât otmâmâ nengât pat kuningiop ya yawuâk yen kuyiŋgiwuapgât dop tap. Den yukât topŋe yawu. Otmuâmâ Anitâhât den âlepŋe nandoroŋe ya lohimbi nombotŋe ki nâŋgâmai yâk yeŋgâlen den yaŋe tetem sambe sambe otmâ arimu nâŋgâŋetgât nâŋe biwine Yesuhâlen katmâ torokatmâ ekyongom gan. Yawu gârâmâ lohimbi kerekŋe naŋgain sâm otmaihât Yesuhât topŋe sâm holaŋmune ikŋak nâŋgâmap dop yawuâk nâŋgâm yanâmâ Anitâhât senŋan koko salehâk kinŋet sâm otman. 29 Yawu kinŋelâk nâŋgâm nâŋe biwinaŋe nâŋgâm âi ya mem gan. Yuâmâ Kiristohât wâtŋan kinmâ tuhumune ârândâŋ otmap.